İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
De Almeida G.A., Bates P., Özdemir H., "Modelling urban floods at sub-metre resolution: challenges or opportunities for flood risk management?", JOURNAL OF FLOOD RISK MANAGEMENT, vol.0, no.0, pp.1-11, 2016 (Link)
Cürebal İ., Efe R., Özdemir H., Soykan A., Sönmez S., "GIS - Based Approach for Flood Analysis: Case Study of Keçidere Flash Flood Event (Turkey)", GEOCARTO INTERNATIONAL, vol.31, no.4, pp.355-366, 2016 (Link)
Özdemir H., Elbaşı E., "Benchmarking Land Use Change Impacts On Direct Runoff In Ungauged Urban Watersheds", PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH, vol.79, pp.100-107, 2015 (Link)
Özdemir H., Sampson C., De Almeida G., Bates P.D., "Evaluating Scale And Roughness Effects In Urban Flood Modelling Using Terrestrial Lidar Data", HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES, vol.17, pp.4015-4030, 2013 (Link)
Özdemir H., Bird D., "Evaluation Of Morphometric Parameters Of Drainage Networks Derived From Topographic Maps And Dem In Point Of Floods", ENVIRONMENTAL GEOLOGY, vol.56, pp.1405-1415, 2009 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Akbaş A., Özdemir H., "Marmara Denizi havzasının hidroklimatolojik dinamiklerinin belirlenmesi", Türk Coğrafya Dergisi, ss.123-131, 2018 (Link)
Özdemir H., Konyar E., Ayman İ., Avcı C., "Holosendeki Van Gölü Seviye Değişimleri Ile Arkeolojik Bulguların Karşılaştırılması", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.10, pp.959-992, 2013 (Link)
Özdemir H., Akbulak C., Özcan H., "Çokal Barajı (Çanakkale) Çökme Modeli Ve Taşkın Risk Analizi", Uluslararası Insan Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.659-698, 2011 (Link)
Bayrakdar C., Özdemir H., "Kaçkar Dağı'Nda Bakı Faktörünün Glasiyal Ve Periglasiyal Topografya Gelişimi Üzerindeki Etkisi", Türk Coğrafya Dergisi, cilt.0, ss.1-13, 2010 (Link)
Özdemir H., "Havran Çayı'Nın (Balıkesir) Taşkın Sıklık Analizinde Gumbel Ve Log Pearson Tip Iii Dağılımlarının Karşılaştırılması", Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.41-52, 2008 (Link)
Özdemir H., Bayrakdar C., "16 Kasım 2007 Tuzla Deresi Taşkınının Nedenleri Üzerine Bir Araştırma (Silivri- İstanbul)", Türk Coğrafya Dergisi, ss.123-139, 2007 (Link)
Özdemir H., "Taşkın Alanlarının Belirlenmesinde Farklı Tarihli Ve Farklı Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinin Kullanımı: 2003 Mahanadi Taşkınları Örneği (Orissa - Hindistan)", İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, ss.13-23, 2007 (Link)
Özdemir H., "Scs Cn Yağış-Akış Modelinin Cbs Ve Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Uygulanması: Havran Çayı Havzası Örneği (Balıkesir)", Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.1-12, 2007 (Link)
Turoğlu H., Özdemir H., "Bartın İli Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi", Doğu Coğrafya Dergisi, ss.97-117, 2005 (Link)
Özdemir H., "Afetlere Hazırlık Çalışmalarında Geçici İskan Alanlarının Belirlenmesi", Doğu Coğrafya Dergisi, ss.239-259, 2004 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akbaş A., Özdemir H., "Rainfall-Runoff Modelling of Keçidere Basin (NW Turkey) Using ArcSwat Model", International Symposium on GIS Applicationsin Geography and Geosciences, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2017, pp.291-291 (Link)
Özdemir H., "Türkiye'deki Coğrafya Dergileri: Türk Coğrafya Dergisi", International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2017, pp.1-1
Elbaşi E., Özdemir H., "Preparation of Flood Hazard Maps Using Regional Flood Models", International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2017, pp.688-689 (Link)
Fidan S., Öztürk İ.O., Çorapçı F., Özdemir H., "Türkiye’deki Coğrafya Dergilerinde Yayınlanan Jeomorfoloji Konulu Çalışmaların Değerlendirilmesi", GEOMED2016, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Mayıs 2016, pp.484-495 (Link)
Ertek T.A., Özdemir H., Sol B., "Sayılaştırılmış ve Güncellenmiş 1/500.000 Ölçekli Türkiye Jeomorfoloji Haritası (Trakya ve Batı Anadolu Paftası)", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES-2015)., SAMSUN, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, cilt.1, no.1, ss.685-685
Ertek T.A., Özdemir H., Sol B., Elbaşı E., "Digitizing and Updating of Applied Geomorphological Map of Western Anatolia and Thrace Using Geographical Information Systems Geographical Information Systems", International Geographical Union Regional Conference, Moskova, RUSYA, 17-21 Ağustos 2015, pp.1101-1101
Özdemir H., Bates P., Neal J., Döker M.F., "1d And 2d Urban Dam-Break Flood Modelling In Istanbul, Turkey", European Geoscience Unions General Assembly 2014, AVUSTURYA, 27 Nisan - 2 Mayıs 2014, vol.16
Elbaşı E., Özdemir H., "Morphometric Analysis Of The Marmara Sea River Basins, Turkey ", European Geoscience Unions General Assembly 2014, Viyana, AVUSTURYA, 28 Nisan - 2 Mayıs 2014, no.380, pp.1-1
Utlu M., Toprak A., Özdemir H., "Köyceğiz Gölü Kuzey Havzalarının Jeomorfometrik Analizlere Bağlı Değerlendirilmesi", III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu , HATAY, TÜRKİYE, 4-6 Ekim 2012, ss.768-776
Özdemir H., "Şehir Taşkınlarının Modellenmesinde Yersel Lidar Verilerinin Kullanımı: Alcester Örneği (İngiltere)", III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, HATAY, TÜRKİYE, 4-6 Ekim 2012, ss.719-728
Özdemir H., "Geomorphometric Analysis of Albania River Basins", IBAC Confrence, Tiran, ARNAVUTLUK, 11-14 Ekim 2012, pp.149-164
Özdemir H., "Baraj Kaynaklı Taşkınların Modellenmesi: Çokal Barajı Örneği", Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi 2011, İSTANBUL, TÜRKİYE, 7-10 Eylül 2011
Bayrakdar C., Özdemir H., "Kaçkar Dağlarında Bakı Faktörünün Buzul Jeomorfolojinin Gelişimi Üzerine Etkisinin Morfometrik Analizi", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2010, AFYON, TÜRKİYE, 11-13 Ekim 2010
Özdemir H., Akbulak C., Özcan H., "Reconstruction Of Çokal Dam (Çanakkale-Turkey) Breach Flooding Using 1d Hydraulic Modeling", BALWOIS 2010, MAKEDONYA, 25-29 Mayıs 2010, pp.1-5
Özdemir H., "The Importance Of Basin Morphometry On Flood Occurrence: A Case Study Of Havran River Basin (Turkey)", III National AIGeo Conference , ITALYA, 13-18 Eylül 2009, pp.127-129
Özdemir H., "Gis-Based Landslide Risk Analysis In The Havran River Basin (Western Turkey)", EGU General Assembly 2008, AVUSTURYA, 13-18 April 2008, vol.10, pp.1-2
Özdemir H., "Comparison Of Drainage Morphometry And Hydraulic Modelling Results In The View Of Flooding On The Havran River (Western Turkey)", EGU General Assembly 2008, AVUSTURYA, 13-18 April 2008, vol.10, pp.1-2
Özdemir H., "Taşkınların Tahmini Ve Risk Analizinde Cbs-Uzal Ve Hidrolik Modellemenin Entegrasyonu", Taşkın Konferansı , EDİRNE, TÜRKİYE, 19-20 Haziran 2008, ss.131-143
Turoğlu H., Yüksel F.A., Özdemir H., Caner H., Belli O., Mater B., "Urartu Yoncatepe Sarayı Çevresinin (Van) Paleo-Landuse Modeli", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2008, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 20-23 Ekim 2008, ss.46-47
Özdemir H., Turoğlu H., "Landslide Susceptibility Assessment Using Gis And Rs In The Havran River Basin (Balikesir-Turkey)", 12th Conference of Int. Association for Mathematical Geology, ÇIN HALK CUM., 26-31 Ağustos 2007, pp.185-189
Özdemir H., "Taşkınların Haritalanmasında Hec-Georas Ve Hec-Ras'In Kullanımı: Havran Çayı Örneği (Balıkesir)", TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, TRABZON, TÜRKİYE, 30 Ekim - 2 Kasım 2007, ss.1-9
Turoğlu H., Yüksel F.A., Özdemir H., Caner H., Belli O., Mater B., "Van Bölgesi Urartu Krallığı Su Yapılarının Jeoarkeolojik İncelemesi", Türkiye Kuvaterner Sempozyumu TURQUA-VI, İSTANBUL, TÜRKİYE, 16-18 Mayıs 2007, ss.16-22
Özdemir H., "Farklı Senaryolara Göre Taşkın Risk Analizi: Havran Çayı Örneği (Balıkesir)", TMMOB Afet Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, 5-7 Aralık 2007, ss.155-166
Abacı M., Bolaç A., Özdemir H., "Biyocoğrafya Çalışmalarında Cbs Ve Ua’Nın Kullanımı: Kasatura Körfezi Ve Çevresi Örneği", 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İSTANBUL, TÜRKİYE, 13-16 Eylül 2005, ss.487-495
Akar İ., Özdemir S., Özdemir H., "Jeomorfoloji Çalışmalarında Cbs’Nin Kullanımı: Kasatura Körfezi Ve Çevresi Örneği", 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İSTANBUL, TÜRKİYE, 13-16 Eylül 2005, ss.527-535
Keçeli Z., Özdemir H., "İklim Verilerinin Bölgesel Ölçekli Haritalanmasında Cbs'Nin Kullanımı: Marmara Bölgesi Örneği", 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İSTANBUL, TÜRKİYE, 13-16 Eylül 2005, ss.551-556
Bircan E., Özdemir H., Mater B., "Tıbbi Coğrafya Çalışmalarında Cbs’Nin Kullanımı: İstanbul’Daki Kardiyovasküler Hastalıklarının Hava Kirliliği Ve Sıcaklıkla İlişkisinin İncelenmesi", 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İSTANBUL, TÜRKİYE, 13-16 Eylül 2005, ss.511-518
Üneri D., Kara S., Özdemir H., "İklim Verilerinin Haritalanmasında Cbs’Nin Kullanımı: Kasatura Körfezi Ve Çevresi Örneği", 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İSTANBUL, TÜRKİYE, 13-16 Eylül 2005, ss.503-511
Görüm T., Özdemir H., "Arazi Potansiyel Belirleme Çalışmalarında Cbs Ve Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Kullanımı", Türkiye Kıyıları 04, ADANA, TÜRKİYE, 4-7 Mayıs 2004, cilt.2, ss.757-766
Özdemir H., "Avcılar – Beyoğlu Arası Kıyıların Afet Planlaması Açısından Değerlendirilmesi", Türkiye Kıyıları 04, ADANA, TÜRKİYE, 4-7 Mayıs 2004, cilt.2, ss.965-974
Turoğlu H., Özdemir H., Gönençgil B., Mater B., "Hatalı Kıyı Kullanımının Neden Olduğu Bir Problem: Karaburun Limanı’Nın (İstanbul) Dolması", Türkiye Kıyıları 04, ADANA, TÜRKİYE, 4-7 Mayıs 2004, cilt.2, ss.633-642
Turoğlu H., Özdemir H., "Küçükçekmece İlçesinin (İstanbul) Afet Yönetimi Ve Planlaması Çalışmaları Kapsamında Geçici İskan Alanlarının Değerlendirilmesi", Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi 2003, İSTANBUL, TÜRKİYE, 8-10 Ekim 2003, ss.226-237
Turoğlu H., Gönençgil B., Özdemir H., "Bartın’Da Meydana Gelen Sel Ve Taşkınların Coğrafi Analizi", Sırrı Erinç Sempozyumu 2003, İSTANBUL, TÜRKİYE, 11-13 Eylül 2003, ss.158-166
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Karabulut M.S., Özdemir H., "Comparison of Basin Morphometry Derived From ASTER and SRTM DEMs - A study on Çağlayan and Kabisre River Basins (Northern Turkey)", in: Recent Researches in Interdisciplinary Sciences, Efe R., Cürebal İ, Nyussupova G, Atasoy E,, Eds., St. Kliment Ohridsky University Center Press, Sofia, pp.445--456, 2016
Özdemir H., "Doğu Ve Güneydoğu Marmara Bölgesi Arazi Çalışması Notları", Fiziki Coğrafya Araştırmaları: Sistematik ve Bölgesel, Ekinci D., Ed., Babil, İstanbul, ss.41-51-, 2011
Özdemir H., "Cofferdam (Çokal Dam-Turkey) Breach Inundation Modelling Using Lisflood-Fp", in: BALKAN STUDIES I Geograpy & Geostrategy, Ekinci, D., Mladenovski, G., Qahili, R., Mangaltepe, İ., Sancaktar, F.M, Eds., Babil, Skopje, pp.624-644-, 2011
Özdemir H., "Havza Morfometrisi Ve Taşkınlar", Fiziki Coğrafya Araştırmaları: Sistematik ve Bölgesel, Ekinci D., Ed., Babil, İstanbul, ss.507-526-, 2011
Turoğlu H., Özdemir H., "Bartın’Da Sel Ve Taşkınlar: Sebepler, Etkiler, Önleme Ve Zarar Azaltma Önerileri", Çantay Kitabevi, İSTANBUL, 2005
DİĞER YAYINLAR
Özdemir H., "Türk Coğrafya Dergisi’Ndeki Yayınlar Hakkında (1943-2014)", Diger, ss.7, 2014 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi