İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Fiziki Coğrafya
Arazi Ölçümleri
Görüntü İşleme
Jeomorfometri
Taşkın Modellemesi
Taşkın Risk Analizi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uzaktan Algılama
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Fiziki Coğrafya
Jeomorfoloji
Hidrografya
Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uzaktan Algılama
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Geography, Physical
Remote Sensing
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi