İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Post Doktora, University of Bristol, Faculty of Science, School of Geographical Sciences, INGILTERE, 2011-2012
Yüksek Lisans, Université de Genéve (University of Genéve), Faculty of Science, , ISVIÇRE, 2007-2009
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, 2002-2007
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, 2000-2002
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 1996-2000
YAPTIĞI TEZLER
Yüksek Lisans, "GIS Based Landslide Risk Assessment at Basin Scale ", Université de Genéve (University of Genéve) Faculty of Science Centre d'Etude des Risques Geologiques Ocak, 2009.
Doktora, "Havran Çayı Havzasının (Balıkesir) CBS ve Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Taşkın ve Heyelan Risk Analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Ekim, 2007.
Yüksek Lisans, "İstanbul Avrupa Yakası Olası Afet Sonrası Geçici İskan Alanlarının Coğrafi Etüdü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Haziran, 2002.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Study and Management of Geological Risks, CERG-UNIGE (Centre d'Etude des Risques Geologiques- Universite de Geneve), 2007
MultiRISK: Concepts to Approach Multiple Hazards and Risks, Bonn Univesity, 2006
Hazard and Risk Analysis (GeoHazards), Indian Institute of Remote Sensing (IIRS), 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi