İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2009 - 2014
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2001 - 2009
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bilim Uzmanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF, Coğrafi Bilgi Sistemleri, 03.08.2014 - 30.06.2015
Coğrafya Bölümü Erasmus Koordinatörü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Coğrafya, 01.06.2010 - 04.10.2013
VERDİĞİ DERSLER
Harita Bilgisi, Lisans, 2016-2017
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Lisans, 2015-2016
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Lisans, 2015-2016
CBS'de Proje Tasarımı ve Yönetimi, Lisans, 2015-2016
Hidrolojik Analizler, Doktora, 2015-2016
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
CBS'de Yüzey ve Mekansal Analizler, Yüksek Lisans, 2015-2016
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analiz, Lisans, 2014-2015
Jeomorfometrik Analizler, Yüksek Lisans, 2014-2015
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Lisans, 2014-2015
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Taşkın Sıklık Analizleri, Doktora, 2014-2015
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Lisans, 2014-2015
CBS'de Yüzey ve Mekansal Analizler, Yüksek Lisans, 2014-2015
Taşkın Modellemeleri, Doktora, 2013-2014
Jeomorfometrik Analizler, Yüksek Lisans, 2013-2014
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Lisans, 2013-2014
CBS'de Yüzey ve Mekansal Analizler, Yüksek Lisans, 2013-2014
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Lisans, 2013-2014
Taşkın Sıklık Analizleri, Doktora, 2013-2014
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Lisans, 2012-2013
Jeomorfometrik Analizler, Yüksek Lisans, 2012-2013
Taşkın Modellemeleri , Doktora, 2012-2013
CBS'de Yüzey ve Mekansal Analizler , Yüksek Lisans, 2012-2013
Taşkın Sıklık Analizleri , Doktora, 2012-2013
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Lisans, 2012-2013
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Lisans, 2012-2013
Jeomorfometrik Analizler , Yüksek Lisans, 2011-2012
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Lisans, 2011-2012
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Lisans, 2010-2011
CBS'de Proje Tasarımı ve Yönetimi , Lisans, 2010-2011
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Lisans, 2010-2011
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları , Lisans, 2009-2010
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri , Lisans, 2009-2010
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Akbaş, "Marmara Denizi Drenaj Havzasında Yağış-Akış İlişkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, E.Elbaşı, "Bölgesel Taşkın Modelleri İle Taşkın Tehlike Haritalarının Hazırlanması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, M.Utlu, "Farklı Çözünürlükte Veri Kaynaklarına Bağlı Biga Çayı Havzasında Taşkın Tehlike Analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Karabulut, "Drenaj Havzalarının ASTER GDEM ve SRTM Verileri Temelinde Karşılaştırmalı Jeomorfometrik Analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, E.Elbaşı, "Marmara Denizi Akarsu Havzalarının Morfometrik Analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Ph. D. External Examiner, Tezpur University - India, Kasım, 2015
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ocak, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2014
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ocak, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi, Mayıs, 2013
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ocak, 2013
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Istanbul Üniversitesi, Haziran, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Kasım, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Nisan, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi