28.01.2015 6:09
 
 
Akademisyen Ara
Ad :
Soyad :
Birimi :
Akademisyen Girişi

AVES, akademisyenlerin kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir.

Sistem, araştırmacı bilgilerine erişimi sağlamasının yanı sıra, üniversitenin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak birimlerin ve araştırmacıların performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi amacıyla da kullanılmaktadır.

Akademisyen Girişi
TC Kimlik No:
Şifre :
Akademisyen Girişi
Arş.Gör. Ataman TÜKENMEZ
Arş.Gör. Nurgül BULUT
Yrd.Doç.Dr. Metin TUNÇ
Yrd.Doç.Dr. Gülüşan GÖCEN
Arş.Gör. Ezgi GÖZÜBÜYÜK
Arş.Gör. Buşra YILDIZ
Arş.Gör. Mehmet YILDIRAN
Arş.Gör. Koray ŞAHİN
Arş.Gör. Mustafa YILMAZ
Arş.Gör. Mehmet Rasih SONSÖZ
Arş.Gör. Bahtiyar Ali MUTLU
Arş.Gör. Abdulkadir ÖZMEZ