İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Doğal Afetler", TÜBITAK Projesi, 1059B291600023, Yönetici, 2016
"Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Doğal Afetler", TÜBITAK Projesi, 1059B291500020, Koordinatör, 2015
"Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Doğal Afetler", TÜBITAK Projesi, 2229, Koordinatör, 2014
"Marmara Denizi Drenaj Havzasında Yağış-Akım İlişkisi", BAP Arastırma Projesi, 39111, Yönetici, 2015
"Batı Anadolu ve Trakya Uygulamalı Jeomorfoloji Haritasının (1:500.000) Güncellenmesi ve CBS Ortamında Sayısallaştırılması", BAP Arastırma Projesi, 38531, Araştırmacı, 2015
"Marmara Denizi Akarsu Havzalarının Arazi Kullanımı/Örtüsü Değişiminin Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 38985, Yönetici, 2016
"Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Doğal Afetler", TÜBITAK Projesi, 2229-2013-1, Koordinatör, 2013
"Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Doğal Afetler", TÜBITAK Projesi, 2229-2012-1, Koordinatör, 2012
"2009 Ayamama Deresi Taşkınının Hidrolik Modellemesi", BAP Arastırma Projesi, 22030, Yönetici, 2013
"Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Doğal Afetler", TÜBITAK Projesi, 2229-2011-1, Koordinatör, 2011
"Holosen'deki Van Gölü Seviye Değişimleri ile Arkeolojik Yerleşmeler Arasındaki İlişkinin Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 13136, Yönetici, 2012
"Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Doğal Afetler", TÜBITAK Projesi, 2229-2010-1, Koordinatör, 2010
"Çokal Barajının (Çanakkale) Çökme Modellemesi ve Taşkın Risk Analizi", BAP Arastırma Projesi, 4400 , Yönetici, 2011
"İğneada Koyu (Kırklareli) ve Yakın Çevresinde Hatalı Arazi Kullanımından Kaynaklanan Doğal Problemlerin Risk Yönetimi ", BAP Arastırma Projesi, 630, Araştırmacı, 2006
"Yoncatepe ve Anzaf (Van) Çevresindeki Urartu Yerleşimi Nekropol ve Arazi Kullanım Özelliklerinin Coğrafi Yöntemler ile Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, SBB-2014 , Araştırmacı, 2007
"Bartın Çayı Havzasının Hidrografik Doğal Afet Risk Analizi", BAP Arastırma Projesi, 1700/15082001, Araştırmacı, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi