İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, 2009 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, 2002 - 2002
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, , 20.05.2014 - Devam Ediyor
Akademik Performans D. Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi, , 30.03.2013 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi, , 12.03.2013 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi, , 01.01.2010 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Kamu Maliyesi, Lisans, 2012-2013
Kamu Maliyesi, Lisans, 2012-2013
AB Ekonomik ve Mali Yapısı, Lisans, 2012-2013
Avrupa Birliğinde Gelir ve Harcama Politikaları, Doktora, 2012-2013
Avrupa Birliğinde Ekonomi ve Maliye Politikaları, Yüksek Lisans, 2012-2013
Maliye Politikası, Yüksek Lisans, 2012-2013
Seminer, Yüksek Lisans, 2012-2013
Seminer, Doktora, 2012-2013
Türk Vergi Sistemi-YTU (1.ögr), Lisans, 2012-2013
Türk Vergi Sistemi-YTU (2.ögr), Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, N.Mambetalieva, "Yerel yönetimlerin finansmanı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, O.Aghayev, "Vergi adaletinin sağlanmasında vergi politikalarının rolü: Türkiye ve Azerbaycan örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2013.
Yüksek Lisans, H.Öztürk, "Verimlilik ve adalet ilkeleri açısından Türk vergi sistemindeki değişimin analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi