İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Oktayer N., Oktayer A., "Testing Wagner’S Law For Turkey: Evidence From A Trivariate Causality Analysis", PRAGUE ECONOMIC PAPERS, pp.284-301, 2013
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Oktayer N., "Regional Policy And Structural Funds In The European Union: The Problem Of Effectiveness", Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, vol.7, pp.113-132, 2007
Oktayer N., "The Changing Structure Of Structural Funds In The European Union", Marmara Journal of European Studies, vol.15, pp.61-81, 2007
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Oktayer N., "Avrupa Birliğinde Gelir Ve Harcama Politikaları", Alfa Yayınları, İSTANBUL, 2014
Oktayer N., "Vergi Rekabetinin Türkiye Üzerindeki Yansımaları", Küresel Dönemde Vergileme, Ayşegül Yakar Önal Sezai Temelli, Ed., Beta, İstanbul, ss.167-207-, 2012 (Link)
Oktayer N., "Enlargement Of The Eu In The Context Of Turkey’S Accession: Budgetary Issues", T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, ANKARA, 2008
Oktayer N., "Küresel Ekonomik Düzende Vergi Rekabeti", Güncel Ekonomik Sorunlar: Dünya Ekonomisi, Sadi Uzunoğlu, Ed., Literatür Yayınları, İstanbul, ss.71-94-, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi