İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Yüksek Lisans, University of Sussex, Sussex European Institute, Contemporary European Studies, INGILTERE, 2005-2007
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SBE, Maliye, 1996-2002
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SBE, Maliye Teorisi, 1993-1996
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, 1989-1993
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Vergi Uyumlaştırması Kapsamında Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SBE Maliye Bilim Dalı Haziran, 2002.
Yüksek Lisans, "Gümrük Birliği'nin Türk Vergi Sistemi Üzerindeki Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SBE Maliye Haziran, 1996.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi