İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Bütçe ve Mali Planlama
Avrupa Birliği Ekonomisi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Economics