İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kirci Elmas E., "Benthic foraminiferal composition from the brackish-marine transition zone of the Marmara Sea, Turkey (Eastern Mediterranean)", THALASSAS, vol.34, pp.421-436, 2018 (Link)
Erginal A.E., Güneç Kıyak N., Selim H.H., Bozcu M., Öztürk M.Z., Ekinci Y.L., et al., "Eolianite and coquinite as evidence of MIS 6 and 5, NW Black Sea coast, Turkey", AEOLIAN RESEARCH, vol.25, pp.1-9, 2017 (Link)
Kirci Elmas E., "Benthic Foraminiferal Distribution (Living And Dead) From A Permanently Stratified Marginal Sea (Marmara Sea, Turkey)", JOURNAL OF FORAMINIFERAL RESEARCH, vol.43, pp.340-360, 2013
Erginal A.E., Ekinci Y.L., Demirci A., Kirci Elmas E., Kaya H., "First note on Holocene coquinite on Thrace (Black Sea) cost of Turkey", SEDIMENTARY GEOLOGY, vol.267, pp.55-62, 2012 (Link)
Algan A.O., Yalçin M.N., Özdoğan M., Yılmaz Y., Sari E., Kirci Elmas E., et al., "Holocene coastal change in the ancient harbor of Yenikapi-Istanbul and its impact on cultural history", QUATERNARY RESEARCH, vol.76, pp.30-45, 2011
Algan A.O., Yalçin M.N., Özdoğan M., Yilmaz İ., Sari E., Kirci Elmas E., et al., "A short note on the geo-archeological significance of the ancient Theodosius harbour (Istanbul, Turkey)", QUATERNARY RESEARCH, vol.72, pp.457-461, 2009
Kirci Elmas E., Algan A.O., Özkar Öngen İ., Struck U. , Altenbach A.V., Sagular E.K., et al., "Palaeoenvironmental investigation of sapropelic sediments from the Marmara Sea: A biostratigraphic approach to palaeoceanographic history during the last glacial-Holocene", TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol.17, pp.129-168, 2008 (Link)
Algan A.O., Gökaşan E., Gazioğlu C., Yücel Z.Y., Alpar Ş.B., Güneysu C., et al., "A high-resolution seismic study in Sakarya Delta and Submarine canyon, southern Black Sea shelf", CONTINENTAL SHELF RESEARCH, vol.22, pp.1511-1527, 2002 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Meriç E., Yokeş M.B., Avşar N., Kirci Elmas E., Dinçer F., Karhan S.Ü., Kalkan E., Demir V., "First Report Of Pararotalia Calcariformata From The Hatay Coastline (Turkey--North-Eastern Mediterranean", Marine Biodiversity Records, vol.6, pp.1-4, 2013
Meriç E., Yokeş M.B., Avşar N., Kirci Elmas E., Dinçer F., "A New Record In Eastern Aegean Sea (Turkey): Polymorphina Fistulosa", Marine Biodiversity Records, vol.5, pp.1-3, 2012
Kirci Elmas E., Özkar Öngen İ., "Cide (Kastamonu) yöresinde Akveren Formasyonu’nun planktik foraminifer biyostratigrafisi", İ.Ü. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, cilt.12, ss.9-29, 1999 (Link)
Özkar Öngen İ., Kirci Elmas E., "GB Trabzon yöresinin planktik foraminifer biyostratigrafisi", İ.Ü. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, cilt.10, ss.79-93, 1997 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kirci Elmas E., "Connection among the Black Sea, The Sea of Marmara and Mediterranean (İzmit Gulf) during Pleistocene-Holocene", 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Mayıs 2018, pp.100-100
Kirci Elmas E., Nazik A., Kapan S., Meriç E., "İzmit Körfezi geçiş köprüsü (Osmangazi Köprüsü) 2010 denizaltı sondajlarından ön faunal veriler", 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 10-14 Nisan 2017, ss.668-669
Nazik A., Meriç E., Kapan S., Kirci Elmas E., "Karadeniz ve Marmara bağlantısı (İzmit Körfezi)", 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 10-14 Nisan 2017, ss.670-671
Avcıoğlu M., Yiğitbaş E., Erginal A.E., Kirci Elmas E., Kapan S., Güneç Kıyak N., "Çanakkale Boğazı denizel taraçalarının gelişim yaşı ve jeolojik anlamı", Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2016, ss.33-34
Avcıoğlu M., Kapan S., Kirci Elmas E., Erginal A.E., Yiğitbaş E., "Çanakkale Boğazı kıyılarındaki denizel taraçaların stratigrafisi-paleontolojisi", 17. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı, BALIKESİR, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2016, ss.35-38
Toksoy B., Kirci Elmas E., Bulkan Ö., "Bafa Gölü çökellerinin bentik foraminifer toplulukları", 16. PÇG Çalıştayı, RİZE, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2015, ss.58-59
Toksoy B. , Kirci Elmas E., Bulkan Ö., Sari E., Özkar Öngen İ. , Nur Güraslan İ., "Foraminifer toplulukları ve kalsiyum karbonat zenginleşmeleri ışığında Bafa Gölü’nün Geç Holosen paleo-ekosistemi (Batı Anadolu)", 15. PALEONTOLOJİ-STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI, ANTALYA, TÜRKIYE, 25 Ekim 2014 - 27 Temmuz 2015, ss.107-108
Erginal A.E., Güneç Kıyak N., Öztürk M.Z., Selim H.H., Kirci Elmas E., Bozcu M., et al., "Karadeniz'in MIS 6 ve MIS 5 evrelerindeki seviyesi hakkında: Yeni fosil kumul ve çimentolanmış kokina bulguları, Şile, İstanbul", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, ss.2-3
Bulkan Ö., Kirci Elmas E., Toksoy B., "Ecosystem responses, floods and anoxia: Events and cycles around Lake Bafa and the former Latmian Gulf (Eastern Mediterranean) ", 27th International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG2015) , Prag, CEK CUM., 13-18 Eylül 2015, vol.1, no.1, pp.752-753
Kirci Elmas E., "Shallow water benthic foraminiferal assemblages from the Marmara Sea, TURKEY", World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prag, CEK CUM., 7-11 Eylül 2015, pp.285-285
Toksoy B., Kirci Elmas E., Bulkan Ö., Sari E., Gürevin C., "Bafa Gölü (Kapıkırı, Muğla)Güncel Çökellerinin CaCO3 İçeriklerive Bentik Foraminifer Toplulukları", İstasnbul Üniversitesi'nde Jeoloji'nin 100. Yılı Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21 Ekim - 23 Aralık 2015, ss.153-154
Erginal A.E., Kirci Elmas E., Bozcu M., "Kıyıköy kıyılarında (Trakya, Karadeniz) yeni yalıtaşı ve relikt kıyı kumulu bulguları: Holosen kıyı dinamikleri konusunda göstergeler", 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-18 Nisan 2014, ss.164-165
Bulkan Ö., Toksoy B., Yalamaz B., Kirci Elmas E., Demirel C., Çağatay M., "Bafa Gölü çevresinde (Batı Anadolu) iklim ve ekosistem ilişkisi: Holosen yaşlı gölsel ve denizel çökel kayıtları", 15. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2014, ss.113-114
Erginal A.E., Öztura E., Öztürk M.Z., Kirci Elmas E., Avcıoğlu M., Bozcu M., "Parion antik kenti (Çanakkale, KB Anadolu) kıyısında yalıtaşı oluşumu", 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Nisan 2013, ss.174-175
Caner H., Kirci Elmas E., Ongan Rabba D., Sari E., Algan A.O., "Paleoenvironmental changes and the cultural sequence of the ancient Theodosius Harbour (Yenikapı-İstanbul)", 40th CIESM Congresss, Marsilya, FRANSA, 28 Ekim - 1 Kasım 2013, pp.29-29
Erginal A.E., Güneç Kıyak N., Ekinci Y.L., Demirci A., Kirci Elmas E., Ertek T.A., et al., "Coquinite on the western Black Sea coast of Turkey (Sile, Istanbul): possible evidence for higher sea level during MIS3", IGCP 610" First Plenary Conference and Field Trip, Tiflis, GURCISTAN, 12-19 Ekim 2013, pp.40-41
Ertek T.A., Erginal A.E., Kılıç E., Kirci Elmas E., Ekinci Y.L., Demirci A., "New evidence for a possible Late Holocene tsunami in SW Marmara Sea, Southern Marmara Archipelago", IGCP 610" First Plenary Conference and Field Trip, Tiflis, GURCISTAN, 12-19 Ekim 2013, pp.42-43
Meriç E., Yokeş M.B., Avşar N., Kirci Elmas E., Dinçer F., Karhan S.Ü., Kalkan E., Demir V., "Samandağ (Hatay) Kıyılarına Gelen Beklenmeyen Bir Misafir: Pararotalia Calcariformata Mcmulloch", 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 2-6 Nisan 2012
Erginal A.E., Kirci Elmas E., "First Record Of Late Holocene Coquina On Thrace (Western Black Sea) Coast Of Turkey", 32nd International Geographical Congress, ALMANYA, 26-30 Ağustos 2012
Öksüz İ., Sezgin M., Kirci Elmas E., Gündoğdu A., "Seasonal Changes Of Ammonia (Foraminifera) Inhabiting In The Southern Black Sea (Sinop Bay, Turkey)", 3rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference, UKRAYNA, 1-4 Kasım 2011
Algan A.O., Yılmaz Y., Yalçin M.N., Özdoğan M., Sari E., Kirci Elmas E., Yilmaz İ., Bulkan Ö., Ongan D., Gazioğlu C., "Geo-Archaeology Of The Ancient Theodosius Harbour (Yenikapı-İstanbul): Implications To Holocene Sea Level And Coastal Changes", GSA Denver Annual Meeting, ABD, 31 Ekim-3 Kasım 2010, vol.42, no.5
Kirci Elmas E., Ongan D., Algan A.O., Sari E., Yilmaz İ., Bulkan Ö., Yalçin M.N., "Yenikapı (İstanbul) Kıyı Alanında Holosen’De Değişen Ortam Koşulları: Bentik Foraminifer Bulguları", 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 5-9 Nisan 2010
Algan A.O., Yalçin M.N., Yilmaz İ., Kirci Elmas E., Sari E., Ongan D., Bulkan Ö., Özdoğan M., Yılmaz Y., Perinçek D., "Holosen’De Değişken Bir Kıyı Ortamının Antik Theodosius Limanı’Ndaki (Yenikapı-İstanbul) Izleri", 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 13-17 Nisan 2009
Algan A.O., Kirci Elmas E., Boomer I., Kapan Yeşilyurt S., Lericolais G., Ongan D., Sari E., "Karadeniz Şelf Kenarında Depolanmış Buzul Ve Buzularası Sedimentlerinin Jeokimyasal Özellikleri", 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 13-17 Nisan 2009
Algan A.O., Yalçin M.N., Özdoğan M., Yilmaz İ., Sari E., Kirci Elmas E., Ongan D., Bulkan Ö., Yılmaz Y., Gazioğlu C., "Evidence Of Low Sea Level At The Ancient Theodosius Harbor (Yenikapi-İstanbul) During The Holocene", IGCP 521-INQUA 0501 Fifth Plenary Meeting and Field Trip, TÜRKİYE, 22-31 Ağustos 2009, pp.24-25
Algan A.O., Lericolais G., Dondurur D., Okay S., Kirci Elmas E., Çifçi G., "The Extension Of The Bosporus Channel (Istanbul Strait) At The Black Sea Shelf", IGCP 521-INQUA 0501 Fifth Plenary Meeting and Field Trip, TÜRKİYE, 22-31 Ağustos 2009, pp.22-23
Kirci Elmas E., Algan A.O., Lericolais G., "Karadeniz Şelfi’Nin İstanbul Boğazı Çıkışında Sediment Karotlarındaki Bentik Foraminifer Dağılımı", 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 13-17 Nisan 2009
Özbal H., Sari E., Ongan D., Kirci Elmas E., Danışman G., Spaargaren O., Algan A.O., "Yenikapı Kazısı Kesit Profillerinin Çıkartılması Ve Konsolidasyonu", İstanbul Arkeoloji Müzeleri 1. Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 5-6 Mayıs 2008, ss.181-190
Algan A.O., Yalçin M.N., Yilmaz İ., Kirci Elmas E., Sari E., Ongan D., Bulkan Ö., Perinçek D., Özdoğan M., Yılmaz Y., Karamut İ., "Antik Theodosius Limanı’Nın (Yenikapı) Jeo-Arkeolojisi", İstanbul Arkeoloji Müzeleri 1. Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 5-6 Mayıs 2008, ss.175-180
Kirci Elmas E., Algan A.O., Özkar Öngen İ., "Benthic And Planktic Foraminiferal Assemblages Of The Sediments Deposited During The Last 25 Ky In The Marmara Sea", 38th CIESM Congresss, TÜRKİYE, 9-13 Nisan 2007
Caner H., Algan A.O., Kirci Elmas E., Sari E., "Palynological Evidence For Climatic Change During The Late Quaternary", 38th CIESM Congresss, TÜRKİYE, 9-13 Nisan 2007
Algan A.O., Sari E., Kirci Elmas E., "The Spatial Distribution Of Heavy Metals In Surface Sediments From The Southern Black Sea Shelf", 38th CIESM Congresss, TÜRKİYE, 9-13 Nisan 2007
Kirci Elmas E., Algan A.O., Özkar Öngen İ., Struck U. , Altenbach A.V., "A High-Resolution Micropaleontological Study In The Marmara Sea: Implications For Water Exchange During The Last Glacial-Holocene", 2nd Plenary Meeting and Field Trip of Project IGCP-521 Black Sea-Mediterranean Corridor During the Last 30 ky: Sea Level Change and Human Adaptation (2005-2009), UKRAYNA, 20-28 Ağustos 2006, pp.86-88
Gökaşan E., Batuk F.G., Görüm T., Özyalvaç M., Birkan H., Algan A.O., Tur H., Ergin M., Ustaömer T., Meriç E., Türker A., Caner H., Kirci Elmas E., Sari E., Perinçek D., Ersoy Ş., "Preliminary Results Of Bathymetric And Seismic Data From The Strait Of Çanakkale (Dardanelles)", 1st Plenary Meeting and Field Trip of Project IGCP-521 Black Sea-Mediterranean Corridor During the Last 30 ky: Sea Level Change and Human Adaptation (2005-2009), TÜRKİYE, 8-15 Ekim 2005, pp.61-62
Kirci Elmas E., Algan A.O., Özkar Öngen İ., "Benthic Foraminiferal Assemblage In The Marmara Sea As Indicators Of Bottom Water Oxygen", International Symposium on Earth System Sciences, TÜRKİYE, 8-10 Eylül 2004, pp.237-243
Gökaşan E., Algan A.O., Ecevitoğlu B., Tur H., Türker A., Meriç E., Özturan M., Birkan H., Şimşek M., Tok B., Sari E., Ertek T.A., Erginal A.E., Caner H., Kirci Elmas E., "İstanbul Boğazı Multi-Beam Batimetrisi Hakkında Ilk Not", İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 19-22 Aralık 2003, ss.77-86
Kirci Elmas E., Ongan D., "Sakarya Deltası’Nın Faunal Içeriği Ve Mollusk Kavkılarının 14c Yöntemi Ile Yaşlandırılması", 1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, ANKARA, TÜRKİYE, 30 Mayıs-2 Haziran 2000
Keskin Ş., Algan A.O., Ergin M., Kirci Elmas E., Ongan D., Sari E., "Karadeniz Güneybatı Kıta Sahanlığı Karot Sedimentlerinin Bazı Petrografik Ve Jeokimyasal Özellikleri", 1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, ANKARA, TÜRKİYE, 30 Mayıs-2 Haziran 2000
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çağatay M., Alpar Ş.B., Kirci Elmas E., Caner H., Vardar D., "Late Quaternary paleoceanographic and paleoclimatic evolution of the Sea of Marmara", The Sea of Marmara: Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Özsoy, E.,Çağatay, M.N., Balkıs, Neslihan, Balkıs, Nuray, Öztürk, B., Ed., Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), İstanbul, ss.256-281, 2016
Kirci Elmas E., Meriç E., "Benthic foraminiferal fauna of the Sea of Marmara", The Sea of Marmara: Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Özsoy, E.,Çağatay, M.N., Balkıs, Neslihan, Balkıs, Nuray, Öztürk, B., Ed., Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), İstanbul, ss.401-417, 2016
Algan A.O., Ergin M., Keskin Ş., Gökaşan E., Alpar Ş.B., Ongan D., Kirci Elmas E., "Sea-Level Changes During The Late Pleistocene-Holocene On The Southern Shelves Of The Black Sea", in: The Black Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate and Human Settlement, Yanko-Hombach V., Gilbert A.S., Panin N., Dolukhanov P.M., Eds., Springer-Verlag , Dordrecht, pp.603-631-, 2007
Algan A.O., Yalçin M.N., Yılmaz Y., Perinçek D., Özdoğan M., Yilmaz İ., Meriç E., Sari E., Kirci Elmas E., Ongan D., Bulkan Ö., Danışman G., Özbal H., "Antik Theodosius Yenikapı Limanının Jeoarkeolojik Önemi: Geç-Holosen Ortam Değişimleri Ve İstanbul’Un Son 10 000 Yıllık Kültürel Tarihi", Gün Işığında İstanbul’un 8000 Yılı, Marmaray, Metro, Sultanahmet kazıları, Karamani Pekin A., Ed., Vehbi Koç Vakfı, İstanbul, ss.242-245-, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi