İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Şile batısındaki (İstanbul) fosil kumullar (Eolinit) ve çimentolanmış kokuninaların kökeni ve Karadeniz’in Geç Kuvaterner su seviyesi değişimleri açısından incelenmesi", TÜBITAK Projesi, ÇAYDAG 113Y418, Araştırmacı, 2016
"Karadeniz'de Kirlilik İzleme Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TRK, Araştırmacı, 2009
"Kuzey Marmara şelfi (Tekirdağ-Silivri açıkları) yüzey sedimentlerinde foraminifer toplulukları", BAP Diğer, BYP/4133, Yönetici, 2010
"Yenikapı antik limanında jeoarkeolojik bir araştırma: İstanbul’da 10 000 yıllık bir kültürel ve jeolojik mirasın incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, ÖNAP-472, Araştırmacı, 2010
"The geological and paleoceanographical evolution of Bosporus-Black Sea confluence", TÜBITAK Projesi, PIA 105Y156, Araştırmacı, 2009
"Son Buzul Döneminde Karadeniz şelf kenarında çökelmiş sedimentlerin jeokimyasal özellikleri", BAP Arastırma Projesi, 518/05052006, Araştırmacı, 2008
"Sampling Programme at the Sea of Marmara on Behalf of Mempis Project", Bilimsel Araştırma Projesi, MEMPIS, Araştırmacı, 2006
"Güneybatı Trakya'da Neojen-Erken Kuvaterner döneminde etkili olan yapısal özelliklerin araştırılması", TÜBITAK Projesi, 105Y299, Araştırmacı, 2008
"IGCP-521 Black Sea-Mediterranean corridor during the last 30 ky: sea level change and human adaptation", Bilimsel Araştırma Projesi, IGCP-521, Araştırmacı, 2009
"Regional Technical Co-operation Project RER/2/003 Marine Environmental Assessment of the Black Sea", Bilimsel Araştırma Projesi, RER/2/003, Araştırmacı, 2003
"Marmara Denizi Geç Kuvaterner foraminifer topluluğu ve paleoşinografik değerlendirmesi", BAP Doktora, T-179/06032003, Yönetici, 2006
"Güneybatı Karadeniz kıta sahanlığının Geç Kuvaterner jeolojisi: sedimentolojik, sığ-sismik stratigrafik, minerolojik ve jeokimyasal araştırmalar", TÜBITAK Projesi, YDABÇAG/198Y083, Araştırmacı, 2003
"Cide (Kastamonu) yöresinde Kretase-Tersiyer geçişinin biyostratigrafisi", BAP Y.Lisans, T-546/180398, Yönetici, 1998
"Sakarya deltası ve kanyonunun jeolojik evrimi: Karadeniz’de Kuvaterner su seviyesi değişimleri", TÜBITAK Projesi, YDABÇAG/198Y078, Araştırmacı, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi