İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, 2000-2006
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Genel Jeoloji, 1995-1998
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 1991-1995
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Marmara Denizi Geç Kuvaterner Foraminifer Topluluğu ve Paleoşinografik Değerlendirmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Eylül, 2006.
Yüksek Lisans, "Cide (Kastamonu) Yöresinde Kretase – Tersiyer Geçişinin Biyostratigrafisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Genel Jeoloji Kasım, 1998.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi