İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Paleontoloji (Paleobotani, Omurgalı, Omurgasız)
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Deniz Bilimleri ve Mühendisliği
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Paleontology
Geosciences, Multidisciplinary
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi