İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erbay F., "Avrupa Müze Forumu- Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri", Artist Modern Dergisi, cilt.1, ss.16-17, 2009
Erbay F., "Palmira (Tadmur) Antik Kenti", rh+Sanat-Plastik Sanatlar Dergisi, ss.74-76, 2009
Erbay F., "Japon Müzelerinin Sıradışı Formsal Sentezi", rh+Sanat-Plastik Sanatlar Dergisi, ss.78-81, 2009
Erbay F., "Sanat Piyasasında Arz Ve Talep İlişkisi", Artist Modern Dergisi, ss.24-25, 2009
Erbay F., "Müze Yönetimine Eleştirel Yaklaşım", Eleştiri Dergisi, SAYED Sanat Yazarları ve Eleştirmenleri Derneği Yay., ss.8-12, 2008
Erbay F., "Çağdaş Müze Mimari Tasarı¬Mı’Nın Doha Uzantısı", rh+ Sanart – Plastik Sanatlar Dergisi, ss.40-43, 2008
Erbay F., "Sanat Yönetimi Eğitimini Sorgulanması", rh+ Sanart – Plastik Sanatlar Dergisi, ss.50-52, 2008
Erbay F., "Müzeler Açısından Picasso Sergisinin Yasal Uzantısı", Artist Sanat Dergisi, ss.78-79, 2006
Erbay F., "Sanatın Pazarlama Boyutundaki Bileşenleri", Sanat Sokağı Dergisi, ss.20-21, 2006
Erbay F., "Boğaziçililerin Sanatsal Birlikteliği", Artist Sanat Dergisi, no.308, ss.75-76, 2005
Erbay F., "İstanbul Modern Fikret Mualla’Yı Ağırlıyor", Sanat Çevresi Dergisi, no.320, ss.70-71, 2005
Erbay F., "İndoors’Un Klasik Ve Modern Tasarımda Sanatsal Yorumu ", Sanat Çevresi Dergisi, no.325, ss.104-105, 2005
Erbay F., "Amerikan Müzelerinde Çalınan Eserlerle İlgili Yasal Yaptırımlar", Sanat Çevresi Dergisi, no.325, ss.1-2, 2005
Erbay F., "İstanbul Sanat Fuarınan Ardından, ", Sanat Çevresi Dergisi, no.325, ss.10-11, 2005
Erbay F., "İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi’Nde Portreler Sergisi, ", Sanat Çevresi Dergisi, no.325, ss.102-103, 2005
Erbay F., "Müzelerdeki Eserlerin Reprodüksiyonlarının Çıkarılması Ile İlgili Yasal Yaptırımlar", Cey Sanat Dergisi, ss.57-58, 2005
Erbay F., "Ahmet Özol’Dan İdolleşen Figüratif Yorumlamalarla Yeni Sergiler", Sanat Çevresi Dergisi, no.320, ss.98-99, 2005
Erbay F., "Erguvanların Dönüşü Resim Sergisi, ", Sanat Çevresi Dergisi, no.320, ss.87-89, 2005
Erbay F., "Müzelerde Sponsorluğun Önemi Artıyor Mu?, ", Genç Sanat Dergisi, no.1, ss.32-36, 2004
Erbay F., "Tıbbın Sanatla Buluşması", Sanat Çevresi Dergisi, no.306, ss.46-47, 2004
Erbay F., "Impression From Harran University 3rd Lokman Hekim History Of Medicine And Folkloric Medicine Days", Journal of Medicine Ethics- Law and History, vol.12, pp.75-77, 2004
Erbay F., "Okulöncesi Kurumlarda Yaratıcı Düşüncenin Geliştirilmesinin Önemi", Sanat Çevresi Dergisi, no.303, ss.40-43, 2004
Erbay F., "The Role Of Medical Museum In The Education Of Medicine", History of Medicine, vol.2, pp.99-102, 2004
Erbay F., "Saim Onan’ In İstanbulu Bir Başka", Sanat Çevresi Dergisi, no.308, ss.75-76, 2004
Erbay F., "Sanat Galerilerinin Değişen Boyutu,", Türkiyede Sanat, Plastik Sanatlar Dergisi, ss.64-67, 2003
Erbay F., "Sanat Kurumlarının Yönetimsel Yapısını Etkileyen Faktörler", Sanat Çevresi Dergisi, no.293, ss.70-73, 2003
Erbay F., "Tiyatronun Kurumsallaşma Savaşı", Sanat Çevresi Dergisi, no.281, ss.78-79, 2002
Erbay F., "Sanat Eğitiminde Müze Ve Sanat Galerilerinin Önemi", Türkiyede Sanat, Plastik Sanatlar Dergisi, ss.26-29, 2001
Erbay F., "Sanatsal Üretimin Çok Yönlü Sergilenişi", Bogaziçi Dergisi, no.1, ss.41-42, 2001
Erbay F., "Monolizanın Gizemli Tebessümü", Sanat Çevresi Dergisi, no.276, ss.18-19, 2001
Erbay F., "Müzelerde Sanatın Sınıflandırılması", Genç Sanat, Plastik Sanatlar Dergisi, ss.21-23, 2001
Erbay F., "Sanatın Kültürel Ortamdaki Rolü", Genç Sanat Dergisi, Mimar Sinan Üniv. Yay, no.61, ss.16-17, 1999
Erbay F., "Mostar Köprüsü 75 Milyara Alıcı Buldu", Sanat Çevresi Dergisi, Mimar Sinan Üniv. Yay., no.248, ss.92-93, 1999
Erbay F., "Bir Sanatçının Eserine Değer Biçmek", Genç Sanat Dergisi, no.57, ss.16-17, 1999
Erbay F., "Nurdan Kuman'In Fırçasından Doğa ", Sanat Çevresi Dergisi, Mimar Sinan Üniv. Yay., no.254, ss.85-86, 1999
Erbay F., "Müze Yönetiminde Pazarlama Felsefesine Yeni Yaklaşım", Yeniden Müzeciliği Düşünmek, Yıldız Teknik Üniversitesi Basın Yayın Merkezi, no.99, ss.59-67, 1999
Erbay F., "Uluslararası Düzeyde Devlet Otoritelerinin Müzelerdeki Etkisi", Yeniden Müzeciliği Düşünmek, Yıldız Teknik Üniversitesi Basın Yayın Merkezi, no.99, ss.33-45, 1999
Erbay F., "Uluslararası Düzeyde Devlet Otoritelerinin Müzelerdeki Etkisi", Yeniden Müzeciliği Düşünmek, Yıldız Teknik Üniversitesi Basın Yayın Merkezi, no.99, ss.33-43, 1999
Erbay F., "Üniversite Müzelerinin Önemi", Anadolu Sanat, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. Yay., ss.48-53, 1999
Erbay F., "Atatürk’Ün Müzeciliğimize Kuramsal Yaklaşımı, ", Plastik Sanatlar Dergisi, ss.12-19, 1999
Erbay F., "Cumhuriyet’ In İlanından Önce Türkiye De Kültürel Ve Sanatsal Ortam", Sanat Çevresi Dergisi , Mimar Sinan Üniv. Yay., no.246, ss.50-52, 1999
Erbay F., "Mustafa Cambazoğlu ‘Nun Tuvalindeki Yansımalar", Sanat Çevresi Dergisi , Mimar Sinan Üniv. Yay., no.249, ss.80-81, 1999
Erbay F., "Development Of The Display Technigues In Museums As A Servis Sector", , IRCICA Newsletter, vol.46, 1998
Erbay F., "Sanatsal Ve Kültürel Organizasyonların Kurumsallaşması", Sanat Çevresi Dergisi, Mimar Sinan Üniv. Yay., no.239, ss.40-43, 1998
Erbay F., "Sekiz Yıllık Temel Eğitim İçinde Sanat Eğitiminin Sorgulanması", Sanat Çevresi Dergisi, Mimar Sinan Üniv. Yay., no.232, ss.64-65, 1998
Erbay F., "Gümüşsuyu Halıları, Halı Tasarımında Sanatsal Yorumla Birinciliğe Ulaştı", Sanat Çevresi Dergisi, Mimar Sinan Üniv. Yay., no.233, ss.80-81, 1998
Erbay F., "Metalik Yansımalarda Tomur Atagök", Sanat Çevresi Dergisi, Mimar Sinan Üniv. Yay., no.29, ss.29-30, 1997
Erbay F., "Sanatsal Alanda Yönetimsel Kesişimler", Sanat Çevresi Dergisi, Mimar Sinan Üniv. Yay., no.222, ss.70-17, 1997
Erbay F., "Sanat Kurumlarında Finansal Kaynak Araştırması Ile İlgili Öneriler", Anadolu Sanat, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. Yay., ss.44-49, 1997
Erbay F., "Beşiktaş Deniz Müzesi 100 Yılını Kutluyor", Sanat Çevresi Dergisi, Mimar Sinan Üniv. Yay., no.230, ss.18-20, 1997
Erbay F., "Müzecilik Eğitiminin Gelişimi", Anadolu Sanat, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. Yay, ss.56-61, 1997
Erbay F., "The Relationship Between Tourism Activities And The Museum Administration", Anatolia Journal, vol.8, pp.40-41, 1997
Erbay F., "Bradford Ulusal Fotoğraf, Film Ve Televizyon Müzesi", Fotograf Dergisi, ss.39-41, 1997
Erbay F., "Müzecilik Eğitiminin Önemi. ", Sanat Çevresi, Mimar Sinan Üniv. Yay., no.222, ss.26-28, 1997
Erbay F., "Müzelerin Finansal Kaynakları", Ekonomik Dergi, İşletme ve Ekonomi Kulubü Yay, ss.20-25, 1995
Erbay F., "Mehmet Özet Karmaşık Duygular", Anons Kültür ve Sanat Dergisi, ss.34-35, 1995
Erbay F., "Trogott Fuchss’Un Yaşamındaki Sessiz Tanıklar", Bogaziçi Dergisi, ss.50-52, 1995
Erbay F., "Ülkemizde Bilim Ve Teknoloji Müzelerinin Kurulma Gerekliliği", Anons Kültür ve Sanat Dergisi, ss.44-45, 1995
Erbay F., "Metin Ünsal ‘In Zengin Figürsel Anlatımları", Anons Kültür ve Sanat Dergisi, 1995
Erbay F., "Yönetim Tekniğinin Müzeolojiyle İlgisi", Aile-Aktüalite-Magazin-Kültür ve Sanat Dergisi, ss.34-35, 1994
Erbay F., "Özgün Renk Ve Stilizasyon Anlayışıyla Sanatsal Çoşkuyu Yakalamak", Sanat Çevresi Dergisi, no.183, ss.60-65, 1994
Erbay F., "Marmara Üniversitesi Öğretmene Saygı Sergisi", Artist Plastik Sanatlar Dergisi, ss.40-41, 1994
Erbay F., "Resim Ve Heykellerin Birlikteliği", Aile-Aktüalite-Magazin-Kültür ve Sanat Dergisi, 1994
Erbay F., "Finlandiya’Dan Sanatsal Esintiler", Artist Plastik Sanatlar Dergisi, ss.12-13, 1993
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erbay F., "Müzelerde Değişim Stratejileri", MÜZELERDE YENİ YAKLAŞIMLAR, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-6 Mart 2014, ss.---
Erbay F., "Teknoloji Değişimli Sanatın Müze Ortamındaki Yeri", MÜZEOLOJİNİN ETKİ ALANLARI, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-17 Mart 2014, ss.---
Erbay F., "Değişen Müze Trendleri", MÜZELERİN KÜRESEL DEĞİŞİMLERİ KONFERANSI, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-10 Mart 2014, ss.---
Erbay F., "Sanat Eserlerinin Anlatım Dili", MÜZE YÖNETİMİ KONFERANSI, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-24 Mart 2014, ss.---
Erbay F., "Tarihi Mirasın Müzeler Üzerinden Sorgulanması", Tarihi Binaların Restorasyon Projeleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-5 Mayıs 2014, ss.---
Erbay F., "2030'Larda Değişen Müze Trendleri", Müzelerin Küresel Değişimleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-10 Mart 2014, ss.---
Erbay F., "Sürdürülebilir Müze Projeleri", Stratejik Açıdan Müzelerde Yönetim, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-12 Mayıs 2014, ss.---
Erbay F., "Müzelerde Pazarlama Çalışmaları", Müzelerde Pazarlama ve Tanıtım Çalışmaları, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-6 Mayıs 2014, ss.---
Erbay F., "Müzelerde Değişim Stratejileri", Müzelerde Yeni Yaklaşımlar, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-6 Mart 2014, ss.---
Erbay F., "Sürdürülebilir Müze Projeleri", 2014 Yılı Müze Projeleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-21 Nisan 2014, ss.---
Erbay F., "Müzelerde Değişim Stratejileri", Müzelerde Yeni Yaklaşımlar, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-6 Mart 2014, ss.---
Erbay F., "Teknoloji Odaklı Sanatın Müze Ortamındaki Yeri", Müzeolojinin Etki Alanları, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-17 Mart 2014, ss.---
Erbay F., "Müzelerde Pazarlama Çalışmaları", MÜZELERDE PAZARLAMA VE TANITIM ÇALIŞMALARI KONFERANSI, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-6 Mayıs 2013, ss.---
Erbay F., "Adaptation Of Üsküdar’S Cultural And Historical Construction Into City Museum Project", V.th İnternational Üsküdar Conference, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-4 Kasım 2007, pp.645-652
Erbay F., "Çevresel Etkenlerin Sanat Kurumlarına Ve Sanat Eğitimine Etkisi", Gazi Üniversitesi, Eğitim Fak. 2.Sanat Eğitimi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, 28-29 Nisan 2004, ss.41-44
Erbay F., "Tıp Müzelerinin Gelişimi", , 7. Müzecilik Semineri Bildiri Kitabı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 20-22 Ekim 2004, ss.136-141
Erbay F., "Element Affecting Artistic Policy New Approaching To The Art Education", , The Fırst Symposium on Learning and Teaching in 2000’s with International Conference, TÜRKİYE, 29-31 mayıs 2002, pp.323-325
Erbay F., "Müze Erişilebilirliğinde Tanıtım Ve Reklamın Önemi", VI. Müzecilik Konferansı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-27 Eylül 2002, ss.30-35
Erbay F., "Reflection Of The Changes In Museum Technology To Cultural Tourism", Technology Impact on Cultural Tourism, TÜRKİYE, 20-25 Mayıs 2000, pp.271-276
Erbay F., "Doğal Afetler Ve Müzeler", 5. Müzecilik Semineri Bildiri Kitabı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 20-22 eylül 2000, ss.42-47
Erbay F., "Eğitim Kurumlarının Müzelerin Kurumlaşmasındaki Yeri", 4. Müzecilik Semineri Bildiri Kitabı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 20-22 mayıs 1998, ss.47-50
Erbay F., "Müzelerin Teknolojiye Bağımlı Gelişmeleri", Kuruluşunun 150. Yılında Türk Müzeciliği Sempozyumu III l, İSTANBUL, TÜRKİYE, 24-26 eylül 1996, ss.72-76
Erbay F., "Çağdaş Müzeciliği Yönlendiren Etkenler", Genel Kurmay Başkanlığı Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı II.Müzecilik Semineri Bildiri Kitabı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 9-13 eylül 1994, ss.22-24
Erbay F., "Müzelerde Planlamanın Önemi", Beşiktaş Deniz Müzesi-I, Müzecilik Sempozyum Bildirisi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 14-15 ekim 1993, ss.37-46
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Erbay F., "Sanat Yönetiminin Boyutları", İstanbul Kültür Üniversitesi, İSTANBUL, 2009
Erbay F., "Müze Yönetimini Kurumlaştırma Çabası ( 1984 - 2009 ) ", Mimarlık Vakfı Enstitüsü, İSTANBUL, 2009
Erbay F., "Atatürk’Ün Sanat Politikası", BÜ. Yayınları, İSTANBUL, 2006
Erbay F., Erbay N.Ö. , Erbay M., "Cumhuriyet Dönemi Sanatsal Değişimi Yayınlara Yansıması", BÜ. Yayınları, İSTANBUL, 2004
Erbay F., "Müzelerde Alternatif Yapılanmalar, Kent Ve Toplumsal Tarih Müzelerinin Yönetimi", Kent, Toplum, Müze Deneyimler Katkılar, Burçak Madran, Ed., Tarih Vakfı 100.yıl yay, İstanbul, ss.52-57-, 2003
Erbay F., "Müze Yönetiminde Pazarlama Felsefesine Yeni Yaklaşım", Yeniden Müzeciliği Düşünmek, ---, Ed., YTÜ basın yayın merkezi , İstanbul, ss.59-67-, 1999
Erbay F., "Müzelerin Kurumsallaşmasında Yönetimsel Farklılıklar", Yeniden Müzeciliği Düşünmek, ---, Ed., YTÜ basın yayın merkezi, İstanbul, ss.21-33-, 1999
Erbay F., "Uluslararası Düzeyde Devlet Otoritelerinin Müzelerdeki Etkisi", Yeniden Müzeciliği Düşünmek, ---, Ed., YTÜ basın yayın merkezi , İstanbul, ss.33-45-, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi