İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2009 - Devam Ediyor
Doç.Dr., BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Güzel Sanatlar, 2002 - 2009
Arş.Gör., BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, Güzel Sanatlar, 1987 - 2001
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
UYGAR Merkezi Müdürü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, MÜZEYUM, 25.12.2011 - 18.03.2014
Bölüm Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Müzecilik Bölümü, 03.01.2010 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müze Yönetimi Bilim Dalı, 03.05.2009 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Bölümü, , 01.01.2002 - 01.01.2008
Özel Kalem Müdürü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, , 01.01.1988 - 01.01.1992
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, S.Korkmaz, "2012 Avrupa Spor Başkenti Bağlamında Büyükşehir Belediyesi Spor Müzesi Örneğinin Oluşturulması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, A.Kısaoğulları, "2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında, Kültür ve Sanat Projelerinin Sosyolojik Yapı İçersindeki Yeri ve Etkilerinin Araştırılması", İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Yönetimi Bölümü, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, S.Yıldız, "Türkiye’de Çağdaş Sanat Piyasasında Alternatif Oluşumlar: Sanatçı İnisiyatifleri, Sanatın Pazarlaması", İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Yönetimi, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, V.Güney, "Kar Amacı Gütmeyen Bir Kurum Olarak Müzenin Sürdürebilirliği için Stratejik Yaklaşımlar", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Bölümü, Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, M.Tokgöz, "Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı Müzelerde İnsan Kaynakları Bölümünün Oluşturulmasının Önemi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Bölümü, Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, Ç.Kağıtçı, "Müze ve Sponsor İlişkisi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, N.Kınık, "Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi’nin Oluşumu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Bölümü, Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, N.Erğün, "Tanıtımın Beylerbeyi Saray Müzesi Örneğinde Değerlendirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Bölümü, Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, E.Aktaş, "Türkiye Bankalarının Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katkılarının Değerlendirilmesi", YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Fakültesi, Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, E.Kibiroğlu, "Askeri Müzeler Mevzuatı ve İşletilmesinin Çağdaş Müzecilik Kapsamında Yeniden Degerlendirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimle Enstitüsü Müzecilik Bölümü, Haziran, 1996.
Yüksek Lisans, Ö.Tufan, "Topkapı Sarayı Müzesi nin Risk Analizi Açısında Japon Müzeleriyle Karşılaştırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Bölümü, Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, D.Yılmaz, "İstanbul Müzelerinde İklim Değişikliğinin İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, N.Aras, "Milli Sarayların Organızasyonel Açıdan İncelenmesi ve Almanya-Avusturya Örnekleri ile karşılaştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müze Yönetimi Bilim Dalı, Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Z.Turgut Yılmaz, "Çağdaş Müze Yönetiminde Reklam ve Tanıtım", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müze Yönetimi Bilim Dalı, Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, O.Bilgiç, "Yıldız Şale Müzesi nin Ziyaretçi Profili Açısından Araştırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Bölümü, Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, R.Girgin, "Avrupa Birliği'ndeki Müzecilik Kurumlarının Müzeciliğe Katkısı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müze Yönetimi Bilim Dalı, Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, H.Utkan, "Sanat Müzelerinde İnternet Kanallarının Kullanımı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müze Yönetimi Bilim Dalı, Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, F.Tunç, "Kent Müzeleri ve Kent Arşivlerinin Yönetimi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, H.Kaya, "Tarih Bilincinin Oluşturulmasında Numüzmatik Müzelerinin Rolü", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Müzecilik Bölümü , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, İ.Temel, "Müze Satış Dükkanları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müze Yönetimi Bilim Dalı, Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Üniversite, Haziran, 2012
Atama, Yardımcı Doçentlik Jürisi, Üniversite, Haziran, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Üniversite, Haziran, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Haziran, 2009
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Haziran, 2008
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Haziran, 2007
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Haziran, 2004
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Haziran, 2004
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Haziran, 2004
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Haziran, 2002
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Haziran, 2002
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Temmuz, 2000
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Ağustos, 1999
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Temmuz, 1997
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Haziran, 1996
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Temmuz, 1996
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Temmuz, 1996
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Haziran, 1996
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Ağustos, 1996
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Ağustos, 1996
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Temmuz, 1996
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Haziran, 1996
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Ağustos, 1996
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Temmuz, 1996
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Haziran, 1996
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Temmuz, 1996
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Haziran, 1995
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Haziran, 1995
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Haziran, 1995
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Üniversite, Haziran, 1994
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Üniversite, Haziran, 1994
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Üniversite, Haziran, 1994
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi