İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
Eleştiri Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2008 - 01.12.2008
Ekonomik Dergisi; , Yayin Kurul Üyesi, 01.01.1995 - 01.01.1996
Bogaziçinden Haberler Dergisi , Editör, 03.01.1988 - 01.01.1992
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Kültürel Miras Olarak Müzeler Ve Değişim, İstanbul, Nisan 2013
Müze ve Kültür Miraslarının Kariyer Boyutu, İstanbul, Nisan 2013
Türkiye’de Ve Dünya’da Spor Müzeleri, , İstanbul, Nisan 2013
Göz Müzeleri, İstanbul, Mayıs 2013
Müzelerin Yönetsel Değişimi, İstanbul, Nisan 2013
Kültürel Mirasın Uzantısı Müzeler, İstanbul, Mayıs 2013
Müzelerde Pazarlama Çalışmaları , İstanbul, Mayıs 2013
Assesing Balkan Museums in Terms of Museology, İstanbul, Eylül 2012
Importance of The Museums on The Cultural Identity Studies Of The Balkans, İstanbul, Eylül 2012
Müze Yönetiminde Davranışsal Yaklaşım, İstanbul, Nisan 2012
Kültürel Mirasın Müze Uzantısı, İstanbul, Mart 2012
Toy Museums And Museum Activities Towards Children In Turkey, İstanbul, Kasım 2012
Değişiklikler ve Bunlara Karşı Gösterilen Tepki ve Direnişler, İstanbul, Mayıs 2012
Leather Museums, İstanbul, Kasım 2012
Technology Management For Museums, İstanbul, Ekim 2012
Müze Yönetimine Etki Eden Faktörler, İstanbul, Ekim 2012
Müze Yönetiminin Sürdürülebilirliği, İstanbul, Ekim 2012
Yeni Tarih Okumalarında Kültürel Değişimin Yeri, İstanbul, Mayıs 2012
Stratejik Yönetim ve Planlama Süreci, İstanbul, Mart 2012
Kültürel Miras Alanlarında Yönetsel Paydaşlar, İstanbul, Aralık 2012
Istanbul's Exhibitions is a Resource on Medical History, İstanbul, Ekim 2011
Müzelerin Sürekliliğinin Planlanması, İzmir, Ekim 2010
Müzelerde Teknolojik Değişimin Planlanması , İstanbul, Mayıs 2010
Cumhuriyet Dönemi Resim Sanatı , İstanbul, Mart 2010
Sanat’ın Yönetim Politikaları’, İstanbul, Nisan 2010
New Antıques in Hıstory Of Medicine, From the Traces of Yenikapı Theodosius Harbor Excavations, Braşov, Ekim 2009
2010 Kültür Başkenti Müzelerinde Teknolojik Değişim, İstanbul, Ekim 2009
Müzelerde Sunum Teknikleri, , İstanbul, Ekim 2009
Sanat ve Sanat Yönetimi Nedir?, , İstanbul, Kasım 2008
Müzelerde Yönetim’, İstanbul, Mart 2003
The Role Of Turkish Woman in Arts, Hamburg, Mayıs 1995
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Sanat Sokağı, Dergide Hakemlik, Mayıs 2007
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
Arkeolojik Kazılar ve Alan Çalışmaları Konferansı, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Nisan 2013
Müze Projeleri Konferansı, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Nisan 2013
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze Çalışmaları Konferansı, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Nisan 2013
Müze ve Kültür Mirasının Yönetimi Konferansı, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Nisan 2013
Müzelerde Pazarlama ve Tanıtım Çalışmaları , Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mayıs 2013
Müze Yönetimi Konferansı, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Nisan 2012
Kültürel Mirasın İzleri Müzeler, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ekim 2012
Kültürel Mirasın İzleri, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Nisan 2012
Müzelerde Yönetim ve Planlama Süreci Konferansı, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mart 2012
Kentsel Gelişim ve Kültürel Miras Konferansı, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mart 2012
Moderatör 1st. International Leatherworking, Textile and Nomads In Historical Periods Symposıum, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Kasım 2012
Parthenon'un Sırları, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mart 2012
MÜZEYUM Konferansı, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mayıs 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi