İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ertek T.A., Erginal A.E., Kiyak N.G., Polymeris G.S., Kitis G., Theodosoglou E., et al., ""Dating fossil root cast (Black Sea coast, Turkey) using thermoluminescence: Implications for windblown drift of shelfcarbonates during MIS 2".", QUATERNARY INTERNATIONAL, no.401, pp.184-193, 2016 (Link) (Abstract)
Ertek T.A., "Preliminary Assesment of Submerged Beachrock and Tsunamigenic Deposit, Hasır Island, Marmara Archipelago, Turkey", JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, vol.31, pp.428-433, 2015 (Link)
Erginal A.E., Kiyak N.G., Ekinci Y.L., Demirci A., Ertek T.A., Canel T. , "Age, Composition And Paleoenvironmental Significance Of A Late Pleistocene Eolianite From The Western Black Sea Coast Of Turkey ", Quaternary International, pp.168-175, 2013
Erginal A.E., Kiyak N.G., Ertek T.A., "A New Late Holocene Eolianite Record From Altinkum Beach, North Cyprus", Turkish Journal of Earth Sciences, pp.407-414, 2012
Erginal A.E., Türkeş M. , Ertek T.A., Baba A., Bayrakdar C. , "Geomorphological Investigation Of The Excavation-Induced Dundar Landslide, Bursa, Turkey", Geographisca Annaler, pp.109-123, 2008
Ertek T.A., Erginal A.E., "Anthropogenically Triggered Landslide Factors Of The Varyant Landslide Area At Büyükcekmece, Nw Turkey", Zeitschrift für Geomorphologie, pp.177-191, 2006
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ertek T.A., "Türkiye’de Jeomorfoloji Bilimi’nin Tarihçesi (1915-2016). ", İ.Ü.Coğrafya Bölümü Dergisi, ss.5-19, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Gazioğlu C., Alpar Ş.B., Yücel Z.Y., Müftüoğlu A.E., Güneysu C., Ertek T.A., et al.,"Morphologic features of Kapıdağ Peninsula and its coasts (NW-Turkey) using by remote sensing and DTM ", International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.1, pp.48-63, 2014
Ertek T.A., "Hasan Ali Yücel Ve Birinci Türk Coğrafya Kongresi", Türk Coğrafya Dergisi, ss.11-19, 2011
Erginal A.E., Ertek T.A., "Gökçeada Yalıtaşının Mikro Analiz Yöntemleri Ile İncelenmesi: Oluşum Ortamı Konusundaki Göstergeler ", Türk Coğrafya Dergisi, ss.1-8, 2009
Ertek T.A., "Obruk Platosu’Nda Devam Eden Obruk Oluşumları", TÜBİTAK Bilim-Teknik Dergisi , ss.66-71, 2009
Erginal A.E., Ertek T.A., "Orhaneli Plütonunun Bazı Jeomorfolojik Özellikleri: Denüdasyon Tarihi Konusunda Göstergeler ", Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, ss.79-89, 2008
Ertek T.A., Hacıyakupoğlu S. , Walling D.E., Karahan G., Çelebi N., Saygın H., "Sezyum-137 Radyonüklidinin Erozyon Araştırmalarında Kullanımı Ve Türkiye’Den Örnekler (Use Of Caesium-137 Radionuclide In Erosion Investigations: Case Studies Of Turkey)", İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, ss.47-62, 2004
Ertek T.A., "Kandıra – Arıklar Heyelanı (20 Ekim 1997)", İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, ss.87-103, 1999
Ertek T.A., "İnkese Mağarası (Şile-İstanbul)", İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, ss.55-68, 1997
Mater B., Ertek T.A., Güneysu A.C., Turoğlu H., "Ballıkayalar Valley: An Applied Geomorphological Example On Natural Parks In Turkey ", İstanbul Üniversitesi Review, no.3, ss.1-38, 1996
Ertek T.A., "Senirkent Seli (13 Temmuz 1995-Isparta)", Türk Coğrafya Dergisi, ss.127-141, 1995
Ertek T.A., "Results Of Geomorphological Researches In Northeastern Part Of Kocaeli Peninsula, Nw Anatolia (Turkey) ", İstanbul Üniversitesi Review, no.2, ss.41-46, 1995
Turoğlu H., Güneysu A.C., Ertek T.A., Mater B., "Tabiat Parkı Çalışmalarında Bir Uygulamalı Jeomorfoloji Örneği: Ballıkayalar Vadisi (Gebze-Kocaeli)", Türk Coğrafya Dergisi, ss.315-346, 1994
Ertek T.A., Turoğlu H. , Mater B. , "Çiftlik Heyelanı (Sinop), Çiftlik Landslide (Sinop, Northern Turkey) ", Türk Coğrafya Dergisi, ss.181-188, 1993
Ertek T.A., "Kocaeli Yarımadasının Kuzeydoğu Kesiminde Jeomorfolojik Araştırmaların Sonuçları ", İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Bülten , ss.207-212, 1992
Ertek T.A., "Kuzeybatı Anadolu Kıyılarında Jeomorfolojik Araştırmalar (Şile-Kefken)", Türk Coğrafya Dergisi, ss.139-153, 1992
Ertek T.A., "Sofular Mağarası (Şile-İstanbul)", Coğrafya Araştırmaları Dergisi, ss.143-147, 1989
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ertek T.A., Elbaşı E., Bulut İ. , ""Erzurum Ski Jumping Complex Landslide, 7 July 2014 (Eastern Anatolia)"", 33rd International Geographical Congress, ÇIN HALK CUM., - , vol.1, no.1, pp.1275-
Ertek T.A., Akgün H., Gazioğlu C., Yücel Z.Y., Kaya H., "Repeatedly with an Anthropogenic Triggering Example of the Büyükçekmece Landslides: Çakmakli Landslide (Istanbul, NW Turkey)", 5th International Conference on Geomorphology, JAPONYA, - , vol.1, no.1, pp.63-28
Ertek T.A., ""Relations between Turkish coasts beachrocks and sea level changes in Mediterranean Sea".", International Geographical Union (IGU), Commisiion on the Mediterrranean Basin (COMB), 2016 Annual IGU Conference, ANTALYA, TÜRKIYE, - , vol.1, no.1, pp.40- (Abstract)
Ertek T.A., ""Some anthropogenic geomorphological features and the geomorpho-chronological destructions in Turkey".", American Association of Geographers (AAG)-Annual Meeting 2017, ABD, - , vol.1, no.1, pp.1- (Abstract)
Ertek T.A., ""Antropojenik Jeomorfoloji ve İstanbul (Antropogenic Geomorphology and İstanbul)".", "İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu-5", İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.187-191
Ertek T.A., "Antropojenik Jeomorfoloji: Konusu, Kökeni ve Amacı (The topic, origin and purpose of Anthropogenic Geomorphology)", GEOMED-2016, 4th International Geography Semposium (4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu), ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Mayıs 2016, vol.1, no.4, pp.70-70 (Özet) (Abstract)
Ertek T.A., ""Antropojenik Faaliyetlere Bağlı Jeomorfokronolojik Yıkımlar".", International Geography Symposium 2016 (Uluslararası Coğrafya Sempozyumu-2016), TÜCAUM-AÜ.DTCF, Ankara., ANKARA, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.201-219
Ertek T.A., Elbaşı E., Bulut İ. , "Erzurum - Kayakla Atlama Kuleleri and Pistleri Heyelanı, 7 Temmuz 2014 (Ski Jumping Towers and Runways Landslide in Erzurum, 7 July 2014)", GEOMED-2016, 4th International Geography Semposium (4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu), ANTALYA, TÜRKIYE, 23-26 Mayıs 2016, vol.1, no.4, pp.36-36 (Özet) (Abstract)
Ertek T.A., "Jeomorfolojide Yeni Bir Yönelim: Antropojenik Jeomorfoloji; Konusu, Kökeni ve Amacı (A new tendency in geomorphology: Anthropogenic Geomorphology; the topic, origin and purpose)", Türkiye Kuaterner Sempozyumu (TURQUA VII), İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, cilt.1, no.7, ss.32-33
Ertek T.A., Özdemir H., Sol B., Elbaşı E., "Digitizing and Updating of Applied Geomorphological Map of Western Anatolia and Thrace Using Geographical Information Systems Geographical Information Systems", International Geographical Union Regional Conference, Moskova, RUSYA, 17-21 Ağustos 2015, pp.1101-1101
Ertek T.A., Özdemir H., Sol B., "Sayılaştırılmış ve Güncellenmiş 1/500.000 Ölçekli Türkiye Jeomorfoloji Haritası (Trakya ve Batı Anadolu Paftası)", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES-2015)., SAMSUN, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, cilt.1, no.1, ss.685-685
Ertek T.A., ""Antropojenik Jeomorfolojinin Ana Çizgileri".", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES-2015)., SAMSUN, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2015, cilt.1, no.1, ss.346-346
Gazioğlu C., Alpar Ş.B., Yücel Z.Y., Müftüoğlu A.E., Güneysu C., Ertek T.A., et al.,"Morphologic Features of Kapıdağ Peninsula and its Coasts (NW-Turkey) using by Remote Sensing and DTM", , , , vol.1, pp.48-63 (Link) (Abstract)
Ertek T.A., Kiliç E., Erginal A.E., "A Reconnnaissance Study Of A Prehistoric Settlement In Koyun Island, Southern Marmara Archipelago, Marmara Sea, Turkey ", 8th IAG International Conference on Geomorphology, Paris, FRANSA, 26-30 Ağustos 2013, pp.417-417
Ertek T.A., Erginal A.E., Kiliç E., Kirci-Elmas E., Ekinci Y.L., Demirci A., "New Evidence For A Possible Late Holocene Tsunami In Sw Marmara Sea, Southern Marmara Archipelago, Nw Turkey", IGCP 610 First Plenary Meeting and Field Trip, Tiflis, GURCISTAN, 12-19 Ekim 2013, pp.42-43
Ertek T.A., "Morphological Changes And Developments Between Silivri And Tuzla Coasts, Istanbul, Marmara Sea, During The Last Century (1900-2012", 32th International Geographical Congress, Köln, ALMANYA, 26-30 Ağustos 2012, pp.71-71
Ertek T.A., "The Geomorphology Of Eastern Thrace (Turkey)", )”. 2.International Balkan Conference (IBAC) “The Balkans at a crossroads: evaluating past, reading present, imagining future - Globalization, Democratization and Integration. , Tiran, ARNAVUTLUK, 10-13 Ekim 2012, pp.86-86
Ertek T.A., Kiliç E., Erginal A.E., "Late Holocene Submerged Beachrock, Hasir Island, Marmara Sea: Cement Fabrics, Stable Isotope Measurements And Ams 14c Ages", 32th International Geographical Congress, Köln, ALMANYA, 26-30 Ağustos 2012, pp.82-82
Erginal A.E., Kiyak N.G., Ekinci Y.L., Demirci A., Ertek T.A., Öztura E., "Karadeniz’De Geç Pleistosen’Deki Son Iki Interglasyalin Kıyıdaki Kanıtları: Şile Eolinitleri Ve Kokunitleri ", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES-2012), HATAY, TÜRKİYE, 4-6 Ekim 2012, ss.27-27
Ertek T.A., Gönençgil B., Ekinci D., "Kentsel Dönüşüm Sürecinde Coğrafya Ve Coğrafyacının Yeri Ve Önemi", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES-2012), HATAY, TÜRKİYE, 4-6 Ekim 2012, ss.67-67
Ertek T.A., Kiliç E., Erginal A.E., "Geç Holosen'De Marmara Denizi'Nde Östatik Alçak Deniz Seviyesi Göstergeleri: Su Altında Kalmış Yalıtaşı (Hasır Adası, Marmara Denizi)", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES-2012), HATAY, TÜRKİYE, 4-6 Ekim 2012, ss.13-13
Ertek T.A., Kiliç E., Erginal A.E., "Koyun Adası’Nda (Güney Marmara Takımadaları, Marmara Denizi) Bir Prehistorik Yerleşme Kalıntısı: İlk Bulgular", I.Ulusal Coğrafya Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKİYE, 28-30 Mayıs 2012, ss.1-3
Ertek T.A., "Hasan Ali Yücel Ve Birinci Coğrafya Kongresi", Aramızdan Ayrılışının 50. Yılında Hasan Ali Yücel’den Günümüze Eğitim, Bilim, Kültür Politikaları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE, 25-26 Şubat 2011, ss.580-584
Ertek T.A., "Kıyı Kumulları Oluşumları, Gelişimleri, Yayılışları Ve Türkiye’Den Bazı Problemli Kumul Sahaları", 7.Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, TRABZON, TÜRKİYE, 21-23 Kasım 2011, ss.15-22
Ertek T.A., Kiliç E., Erginal A.E., "New Records Of Uplifted Marine Deposits And Submerged Beachrock In Marmara Archpelago, Turkey", INQUA 501-IGCP 521 Seventh Plenary Meeting and Field Trip, Odesa, UKRAYNA, 21-28 Ağustos 2011, pp.77-78
Ertek T.A., Kiyak N.G., Erginal A.E., Çağlar N., Sungur A., "The Nature And Age Of Coastal Dunes On The Altinkum Beach (North Cyprus)", UGI-2011 Regional Geographic Conference, Santiago, ŞİLİ, 14-18 Kasım 2011, pp.2-2
Ertek T.A., Erginal A.E., "Kocaeli Yarımadası’Nda Taşlaşmış Ağaç Fosili: Mikroanalitik Bir İnceleme ", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2010, AFYON, TÜRKİYE, 11-13 Ekim 2010, ss.276-278
Ertek T.A., Kiyak N.G., Erginal A.E., Çağlar N., "The Nature And Age Of Coastal Eolianite On The Altınkum Beach, Karpaz Peninsula, North Cyprus ", GEOMED-2010, 2nd International Geography Semposium, ANTALYA, TÜRKİYE, 2-5 Haziran 2010, pp.101-101
Ertek T.A., Erginal A.E., Kaya H., "Triggering Factors Of Landslide And Mudflows On Lake Büyükçekmece Area, Western İstanbul, Nw Turkey ", IGU Regional Conference-2010, Tel Aviv, ISRAIL, 12-16 Temmuz 2010, pp.3-3
Kaya H., Aydin A.F., Ertek T.A., Yücel Z.Y., Gazioğlu C. , "Kıyı Alanları Yönetimi Ve Plancılık Açısından Ambarlı Limanı Örneği", KAY Kıyı Alanları Yönetimi, TRABZON, TÜRKİYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 2010, ss.1067-1075
Ertek T.A., Kiyak N.G., Erginal A.E., "Late Holocene Beachrock On The Saros Gulf, Gelibolu Peninsula, Nw Turkey ", INQUA 501-IGCP 521 Sixth Plenary Meeting and Field Trip, Rodos, YUNANISTAN, 27 Eylül - 7 Ekim 2010, pp.72-73
Ertek T.A., "Marmara Denizi’Nde Kaç Tane Ada, Adacık Ve Kayalık Var?", Marmara Denizi 2010 Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-26 Eylül 2010, ss.166-171
Erginal A.E., Ertek T.A., Kiyak N.G., "Şile Ve Bozcaada Rizolitlerinin Bileşim Ve Yaş İlişkileri: Geç Pleistosen Kıyı Dinamikleri Konusunda Göstergeler ", 63.Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 5-9 Nisan 2010, ss.66-67
Ertek T.A., Kiyak N.G., Erginal A.E., "Karadeniz Kıyılarından İlk Eolinit Bulgusu: Şile Eolinitinin Osl Yaşlandırması", LÜMİDOZ-III, Lüminesans Dozimetri Kongresi, MUĞLA, TÜRKİYE, 28-30 Eylül 2009, ss.27-27
Ertek T.A., "Batı Anadolu Ve Trakya’Nın Uygulamalı Jeomorfoloji Haritası Hakkında", Eroskay Uygulamalı Jeoloji Kollokyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 17-17 Ekim 2008, ss.36-36
Ertek T.A., "Morfodinamik Süreçlere Dayanarak İstanbul İli’Nin Jeomorfolojisi", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 20-23 Ekim 2008, ss.267-268
Ertek T.A., "İstanbul’Daki Tuzla Kıyılarının Morfolojik Gelişimine Akarsuların Ve Genç Tektonik Hareketlerin Etkisi", Türkiye Kuvaterner Sempozyumu VI, İSTANBUL, TÜRKİYE, 16-18 Mayıs 2007, ss.55-56
Ertek T.A., "İstanbul’Un Jeomorfolojisi", İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu III, İSTANBUL, TÜRKİYE, 7-9 Aralık 2007, ss.23-48
Okuş E., Orakçı V., Ertek T.A., Kapdaşlı S., Gazioğlu C., Aydin A.F., et al.,"Beylikdüzü (SW İstanbul) Coastal Planning Project", MEDCOAST 07, MISIR, 13-17 Kasım 2007 (Abstract)
Okuş E., Orakçi V., Ertek T.A., Kapdaşli S., Gazioğlu C. , Aydin A.F., Yücel Z.Y., Kaya H., Doğan E., "Beylikdüzü (Sw İstanbul) Coastal Planning Project", Proceeding of the Eighth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 2007, Aleksandria, MISIR, 13-17 Kasım 2007, pp.171-178
Hacıyakupoğlu S., Ertek T.A., Walling D., Saygin H., Erginal A.E., Karahan G., et al.,"The use of 137Cs, 210Pb and 7Be measurements for assessing soil erosion and sedimentation in the Riva Basin (Istanbul, NW Turkey). Assess the Effectiveness of Soil Conservation Techniques for Sustainable Watershed Management Using Fallout Radionuclides", hird Research Coordination Meeting of the FAO/IAEA Coordinated Research Project , AVUSTURYA, 27-30 Mart 2006, pp.125-130
Ertek T.A., Erginal A.E., "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kktc) Kıyılarında Yalıtaşı Oluşumları", TURQUA, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2-3 Haziran 2005, ss.71-72
Hacıyakupoğlu S., Ertek T.A., Walling D., Erginal A.E., Karahan G., Gökbulak F., et al.,"Use of fallout radionuclides measurements for sustainable watersheed management in eastern and western sites of Istanbul", International Conference on Forest Impact on Hydrological Processes and Soil Erosion, BULGARISTAN, 5-8 Ekim 2005, pp.130-136
Ertek T.A., "Morfotektonik Kökenli Havzalara Bir Örnek: Yenişehir Havzası (Bursa)", Ulusal Coğrafya Kongresi-2005 (Prof. Dr. İsmail YALÇINLAR anısına), İSTANBUL, TÜRKİYE, 29 Eylül - 30 Mayıs 2005, ss.209-2012
Erginal A.E., Ertek T.A., "Çanakkale’De Kentsel Gelişimi Etkileyen Doğal Faktörler", Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, ADANA, TÜRKİYE, 4-7 Mayıs 2004, ss.333-342
Hacıyakupoğlu S. , Ertek T.A., Walling D.E., Karahan G., Erginal A.E., Saygın H., Oğuz İ., "Using Cs-137 Measurements To Estimate Soil Erosion On A Cultivated Land In Istanbul", Proceedings of International Symposium on Earth System Sciences, ISES 2004, İSTANBUL, TÜRKİYE, 8-10 Eylül 2004, pp.309-316
Selim H.H., Tüysüz O. , Ertek T.A., "The Geomorphological Evolution Of The South Marmara Region And Geomorphological Properties Of The South Branches Of The North Anatolian Fault", Proceedings of International Symposium on Earth System Sciences, ISES 2004, İSTANBUL, TÜRKİYE, 8-10 Eylül 2004, pp.609-613
Gökaşan E., Algan O., Ecevitoğlu B., Tur H., Türker A., Meriç E., Özturan M. , Birkan H., Şimşek M., Tok B., Sari E., Erginal A.E., Ertek T.A., Caner H., Kirci-Elmas E., "İstanbul Boğazı Multi-Beam Batimetrisi Hakkında İlk Not", İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 20-21 Aralık 2003, ss.77-86
Hacıyakupoğlu S. , Ertek T.A., Walling D.E., Öztürk F. , Karahan G., Erginal A.E., Çelebi N., Fırat C., "Interpretation Of The Erosion Effect With Caesium-137 Profiles Measurements In Western Side Of Istanbul (Nw Turkey)", 25 years of Assessment of Erosion, International Symposium, Dept.Soil Management and Soil Care, Chent, BELÇIKA, 22-26 Eylül 2003, pp.239-239
Ertek T.A., Erginal E., Gazioğlu C., Yücel Z.Y., "Tectonically-induced drainage development in Gelibolu Peninsula", MEDCOAST03, ITALYA, 07-11 Ekim 2003, pp.07-11
Hacıyakupoğlu S. , Ertek T.A., Çelebi N., Karahan G., Öztürk F., Erginal A.E., Kaya H., Saygın H., "Büyükçekmece Gölü Havzası Ile Riva Deresi Havzası Topraklarında Cs-137 Ölçümleriyle Erozyon Araştırmaları", VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, KAYSERİ, TÜRKİYE, 15-17 Ekim 2003, ss.319-319
Ertek T.A., Güneysu A.C., Erginal A.E., "Neotektonik Sahalarda Kara Ile Denizaltı Jeomorfolojisi İlişkisinin İzmit Körfezi Örneği Üzerinde İncelenmesi", Sırrı Erinç Sempozyumu (SES 03), İSTANBUL, TÜRKİYE, 11-13 Eylül 2003, ss.263-269
Hacıyakupoğlu S. , Ertek T.A., Çelebi N., Karahan G., Öztürk F., Erginal A.E., Kaya H., "Büyükçekmece Gölü Doğu Havzasındaki Cs-137 Kullanımına Dayalı Erozyon Araştırmalarına Ait İlk Not", Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı IV, İSTANBUL, TÜRKİYE, 29-30 Mayıs 2003, ss.150-156
Selim H.H., Tüysüz O. , Ertek T.A., "Gönen-Manyas-Bursa Alanlarının Morfolojik Evriminde Neo-Tektoniğin Önemi", Sırrı Erinç Sempozyumu (SES 03), İSTANBUL, TÜRKİYE, 11-13 Eylül 2003, ss.315-318
Erginal A.E., Ertek T.A., "The Relation Between Submarine And Coastal Geomorphology Around An Active Fault Zone: An Example From The Centre Pit Of Izmit Gulf", Proceedings of the Sixth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 03, Ravenna, ITALYA, 7-11 Ekim 2003, pp.1887-1894
Hacıyakupoğlu S. , Ertek T.A., Öztürk F., Karahan G., Erginal A.E., Çelebi N., Kaya H., Saygın H., "Research On Erosion In Buyukcekmece Lake Basin; One Of The Main Drinking Water Sources In Istanbul", The First Meeting of the WASWC (World Association of Soil and Water Conservation), WASWC – Balkan Meeting, Sofya, BULGARISTAN, 1-2 Temmuz 2003, pp.1-6
Hacıyakupoğlu S. , Ertek T.A., Walling D.E., "The Use Of 137cs, 210pb And 7be Measurements For The Assessing Soil Erosion And Sedimentation In The Riva Basin (Istanbul, Nw Turkey)", Report of the First Research Co-ordination Meeting of the FAO/IAEA Co-ordinated Research Project , Viyana, AVUSTURYA, 19-23 Mayıs 2003, pp.69-69
Ertek T.A., Yıldırım C. , Aytaç A., Kutoğlu S., Kurban K., Erginal A.E., "Correlation Of The Marine Terraces At The Turkish Coasts And Their Interpretation", Proceedings of the Sixth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 03, Ravenna, ITALYA, 7-11 Ekim 2003, pp.1965-1875
Hacıyakupoğlu S. , Ertek T.A., Walling D.E., Öztürk F. , Karahan G., Erginal A.E., Çelebi N., Güreli L., Kaya H., Akgün H., "Cesium-137: To Estimate Erosion In Istanbul-Büyükçekmece", Proceedings of the Sixth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 03, Ravenna, ITALYA, 7-11 Ekim 2003, pp.1855-1864
Ertek T.A., Erginal A.E., Gazioğlu C. , Yücel Z.Y., "Tectonically-Induced Drainage Development In Gelibolu Peninsula", 25 years of Assessment of Erosion, International Symposium, Dept.Soil Management and Soil Care, Ravenna, ITALYA, 7-11 Ekim 2003, pp.1795-1804
Hacıyakupoğlu S. , Ertek T.A., Walling D.E., Karahan G., Öztürk F. , Erginal A.E., Kaya H., "Büyükçekmece Gölü Yakın Çevresi Toprak Kesitlerinde Sezyum-137 Dağılımı Ve Erozyonla İlişkisi", Sırrı Erinç Sempozyumu (SES 03), İSTANBUL, TÜRKİYE, 11-13 Eylül 2003, ss.62-66
Hacıyakupoğlu S. , Ertek T.A., "Erozyon Araştırmalarında Cs-137 Ve Pb-210 Ölçümlerinin Kullanılması Ve Türkiye’De Uygulanabilirliği", Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, HATAY, TÜRKİYE, 18-20 Eylül 2002, ss.396-401
Hacıyakupoğlu S. , Ertek T.A., Karahan G., Fırat C., Erginal A.E., Kaya H., "Büyükçekmece Gölü Doğu Kıyılarındaki Dinamik Topraklarda Sezyum-137 (137 Cs) Profili", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, İZMİR, TÜRKİYE, 5-8 Kasım 2002, ss.1283-1290
Ertek T.A., Erginal A.E., "Gelibolu Yarımadası Kıyılarında Yalıtaşı Oluşumunun Kuaterner Deniz Seviyesi Değişimiyle İlişkisi", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, İZMİR, TÜRKİYE, 5-8 Kasım 2002, ss.1261-1270
Erginal A.E., Ertek T.A., "Çanakkale Boğazı Havzasının Faylı Akarsu Vadilerinde Jeomorfolojik Araştırmalar", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, İZMİR, TÜRKİYE, 5-8 Kasım 2002, ss.1271-1281
Kaya H., Ertek T.A., Yücel Z.Y., Gazioğlu C. , "Avcılar (İstanbul) Kıyı Kullanımı Ve Kıyı Kullanımı Üzerine 17 Ağustos 1999 Depreminin Etkileri ", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, İZMİR, TÜRKİYE, 5-8 Kasım 2002, ss.491-501
Ertek T.A., Yıldırım C. , "Marmara Denizi Kıyı Taraçaları Korelasyonunun Yorumu", Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 21-22 Mayıs 2001, ss.32-33
Gazioğlu C. , Yücel Z.Y., Güneysu A.C., Gökaşan E., Ertek T.A., "Jeomatik Bilimi Ile Kapıdağ Yarımadasının Jeomorfolojisi", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları III. Ulusal Konferansı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 26-29 Haziran 2001, ss.755-763
Ertek T.A., Evren N.E., Çayiroğlu İ., "The Relationship Between The Rip Currents And The Drowning Incidents In The Coasts Of Şile Between 1985-2000 (Black Sea, Nw Turkey)", 5th International Conference on Geomorphology, Tokyo, JAPONYA, 23-28 Ağustos 2001, pp.62-62
Ertek T.A., Akgün H., Gazioğlu C. , Yücel Z.Y., Kaya H., "Repeatedly With An Anthropogenic Triggering Of The Büyükçekmece Landslides: Çakmaklı Landslide (İstanbul, Nw Turkey). ", 5th International Conference on Geomorphology, Tokyo, JAPONYA, 23-28 Ağustos 2001, pp.63-63
Ertek T.A., Yıldırım C. , Güneysu A.C., Sakinç M., Yaltırak C. , "The Marine Terraces Correlation On The Sea Of Marmara Coasts (Turkey)", 5th International Conference on Geomorphology, Tokyo, JAPONYA, 23-28 Ağustos 2001, pp.62-62
Ertek T.A., Aytaç A., "Karadeniz Kıyılarımızda Denizel Taraçaların Korelasyonu", Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 21-22 Mayıs 2001, ss.70-74
Ertek T.A., "Sahilköy-Şile Arasındaki Kıyılarda Genç Tektonik Hareketler Ve Yalıtaşı Oluşumu", Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 21-22 Mayıs 2001, ss.24-31
Ertek T.A., Kaya H., "Büyükçekmece Gölü Doğal Görünümü Üzerine Doğal Afetlerin Etkisi", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları III.Ulusal Konferansı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 26-29 Haziran 2001, ss.815-826
Ertek T.A., Kaya H., "Effect Of The Natural Hazards About The Landscape Of Büyükçekmece Lake", Fifth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 01, , Hammamet, TUNUS, 23-27 Ekim 2001, pp.385-394
Ertek T.A., Yıldırım C. , Güneysu A.C., Yaltırak C. , "Marmara Denizi Kıyı Taraçaları Korelasyonu", 1.Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, ANKARA, TÜRKİYE, 30 Mayıs - 2 Haziran 2000, ss.108-109
Ertek T.A., "An Anthropogenic Triggering Of Landslide: Arıklar Landslide, (Nw Turkey). ", Proceedings of the 8th International Symposium on Landslides, Cardiff, INGILTERE, 26-30 Haziran 2000, pp.525-530
Ertek T.A., Yıldırım C. , Güneysu A.C., Yaltırak C. , "Marmara Denizi Kıyı Taraçaları Korelasyonu", 1.Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, ANKARA, TÜRKİYE, 30 Mayıs - 2 Haziran 2000, ss.278-279
Ertek T.A., Güneysu A.C., Gönençgil B., "Türkiye Doğa Sporları Haritası", I.Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, 23-24 Mayıs 1998, ss.18-18
Ertek T.A., "Şile Kıyı Morfolojisinde Rip Akıntısı – Boğulma Vakaları İlişkisi", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı, ANKARA, TÜRKİYE, 22-25 Eylül 1998, ss.759-764
Ertek T.A., "Karadeniz Kıyılarındaki Ayçöreği Şekilli Koylarda Jeomorfoloji-İnsan İlişkileri.", III. Coğrafya Sempozyumu, ANKARA, TÜRKİYE, 15-19 Nisan 1996, ss.13-14
Ertek T.A., "İğneada-Sarp Arasındaki Karadeniz Kıyı Bölgesinin Ekolojik Envanter Çalışmaları Esnasında Karşılaşılan Bazı Problemli Sahalar Ve Çözüm Önerileri ", Karadeniz’in Kirlenmesi ve Korunması Sempozyumu, TRABZON, TÜRKİYE, 17-17 Kasım 1995, ss.157-165
Mater B., Ertek T.A., Gürpınar E., Gönençgil B., Turoğlu H., Uludağ M., "Karadeniz’De Çevre Sorunlarının Boyutları ", 4. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, TRABZON, TÜRKİYE, 16-17 Haziran 1994, ss.71-88
Mater B. , Ertek T.A., "Doğu Karadeniz’Deki Heyelan Göllerine Yeni Bir İlave; Uzungöl (Trabzon)", 14. Türkiye Jeomorfoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 3-7 Mayıs 1993, ss.11-12
Ertek T.A., "Şile-Kefken Arasındaki Karadeniz Kıyılarının Jeomorfolojisi", Uluslararası I. Bölgesel Jeomorfoloji Konferansı, ANKARA, TÜRKİYE, 6-10 Mayıs 1991, ss.39-39
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ertek T.A., Evren E., "ŞİLE İLÇESİ COĞRAFYASI", Dergah Sistem Ofset Basım Yayım, İSTANBUL, 2017 (Link)
Ertek T.A., "Coastal Geomorphology of Black Sea Coasts of Turkey. ", in: BLACK SEA MARINE ENVIRONMENT: THE TURKISH SHELF , Sezgin M., Bat L., Ürkmez D., Arıcı E., Öztürk B., Eds., Turkish Marine Reseach Foundation (TUDAV), İstanbul, pp.14-31, 2017 (Link)
Ertek T.A., "Türkiye’de Doğal Afetler", Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Hayır Kanat M., Ed., Nobel Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul., ss.169-218, 2016 (Link)
Ertek T.A., "Türkiye Toprak Coğrafyası.", Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Hayır Kanat M., Ed., Nobel Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul., ss.145-168, 2016 (Link)
Ertek T.A., "Coastal Geomorphology of Sea of Marmara and Its Islands", in: The Sea of Marmara; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Özsoy E, Çağatay M.N, Balkıs N, Balkıs N, Öztürk B., Eds., Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), İstanbul, pp.290-306, 2016 (Link)
Ertek T.A., "Türkiye Hidrografyası", Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Hayır Kanat M., Ed., Nobel Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.71-117, 2016 (Link)
Ertek T.A., "Bursa İlinin Jeomorfolojisi", Prof.Dr. İlhan Kayan’a Armağan Kitabı , Öner, E., Ed., Ege Üniv. Edb. Fak. Yay., İzmir, ss.805-836-, 2013
Ertek T.A., "Beylikdüzü İlçesinin Jeomorfolojisi Ve Arazi Kullanım Potansiyeli ", Prof.Dr. Asaf Koçman’a Armağan Kitabı, Öner, E., Ed., Ege Üniv. Edb. Fak. Yay., İzmir, ss.463-504-, 2013
Ertek T.A., "Türkiye’De Jeomorfoloji Araştırmaları (1923-2010)", Türkiye’nin Yer Bilimleri Araştırmalarına Katkılarından Kesitler (1900-2010): Tarihsel Gelişim ve 1923-66 Dönemi İçin Bir Bibliyografya, Erdal İNÖNÜ kitabı., Günergun, F., Ed., TÜBA Yay., Ankara, ss.240-252-, 2012
Ertek T.A., "Jeomorfoloji I ", Der Yay., İSTANBUL, 2012
Ertek T.A., "Türk Coğrafya Kurumu Tarihi", Türk Coğrafya Kurumu Yay., İSTANBUL, 2012
Ertek T.A., "Jeomorfoloji II ", Der Yay., İSTANBUL, 2012
Ertek T.A., "Jeomorfolojik Birimlerine Göre Trakya’Nın Jeomorfolojisi", Fiziki Coğrafya Araştırmaları: Sistematik ve Bölgesel (Prof.Dr. Mehmet Yıldız HOŞGÖREN’e armağan kitabı, Ekinci,i D., Ed., Türk Coğrafya Kurumu, İstanbul, ss.561-585-, 2011
Ertek T.A., "The Use Of Caesium-137 Measurements For Assessıng Soil Erosion And Sedimentation In The Riva Basın (Istanbul, Nw Turkey)", in: Impact of Soil Conservation Measures on Erosion Control and Soil Quality, IAEA, Eds., IAEA, Viyana, pp.175-185-, 2011
Ertek T.A., "Bir Coğrafi Mekan Analizi: Şile İlçesi", Güven Yay., İSTANBUL, 2005
Ertek T.A., "Türkiye Fiziki Coğrafyası", Güven Yay., İSTANBUL, 2003
Ertek T.A., "Jeomorfoloji Ii ", Der Yay., İSTANBUL, 2001
Ertek T.A., "Jeomorfoloji I", Der Yay., İSTANBUL, 2000
Ertek T.A., ". Şile (Doğal, Tarihi, Kültürel Yapısı, Sosyo-Ekonomik Analizi Ve Gelişim Stratejileri) ", Mataş, İSTANBUL, 1998
Ertek T.A., "Kocaeli Yarımadasının Kuzeydoğu Kesiminin Jeomorfolojisi", Çantay Kitabevi, İSTANBUL, 1995
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Ertek T.A., "Avustralya", DİA,DİA,, cilt.4, ss.167-170, 1991
Ertek T.A., "Avusturya", DİA,DİA,, cilt.4, ss.172-174, 1991
Ertek T.A., "Asya", Dİa,DİA,, cilt.3, ss.506-511, 1991
Ertek T.A., "Avrupa", DİA,DİA,, cilt.4, ss.127-132, 1991
Ertek T.A., "Almanya", DİA,DİA,, ss.507-510, 1990
Ertek T.A., "Amerika", DİA,DİA,, cilt.3, ss.30-37, 1990
DİĞER YAYINLAR
Ertek T.A., "“Dünya Siyasi Duvar Haritası”. ", Diger, ss.2, 2013
Ertek T.A., "“Türkiye Fiziki Duvar Haritası”. ", Diger, ss.2, 2013
Ertek T.A., "Discovery Channel Dünya Atlası", Diger, ss.64, 2013
Ertek T.A., "Discovery Channel Ansiklopedik Dünya Atlası", Diger, ss.350, 2013
Ertek T.A., "“Türkiye Siyasi Duvar Haritası”. ", Diger, ss.2, 2013
Ertek T.A., "“1/25.000 Ölçekli İstanbul İli Jeomorfoloji Haritası”.", Diger, ss.1, 2008
Ertek T.A., "“Zamanın Tanığı” Belgeseli", Diger, ss.29 dizi, 2005
Ertek T.A., ""Bulutların Ülkesi" Belgeseli", Diger, ss.12 dizi, 2000
Ertek T.A., "“Doğu Karadeniz Kenar Dağları Gezi Ve Doğa Sporları Haritası. East Black Sea Coastal Ranges Travel And Outdoor Sports Map”. 50x100 Cm Boyutlarında 1: 350.000 Ölçekli Duvar Haritası", Diger, ss.1, 1998
Ertek T.A., "Antalya Gezi Ve Doğa Sporları Haritası. Antalya Travel And Outdoor Sports Map”. 50x70 Cm Boyutlarında 1:500.000 Ölçekli Duvar Haritası", Diger, ss.1, 1998
Ertek T.A., "“Türkiye Doğa Sporları Haritası. Outdoor Sports Map Of Turkey”. 85x57 Cm Boyutlarında 1:2.000.000 Ölçekli Duvar Haritası. ", Diger, ss.1, 1996
Mater B., Ertek T.A., Gürpınar E., Turoğlu H., Gönençgil B., "Marmara Bölgesi’nin Yağış-Bitki Faktörü Denetimindeki Erozyon Alanları", Diger, ss.1, 1993
Ertek T.A., "“Marmara Bölgesinin Yağış-Bitki Faktörü Denetimindeki Erozyon Alanları”. 50x70 Cm. Boyutlarında 1: 750.000 Ölçekli Duvar Haritası ", Diger, ss.1, 1993
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi