İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Fiziki Coğrafya
Flüvyal Jeomorfoloji
Kıyı Jeomorfoloji
Karst Jeomorfoloji
Uygulamalı Jeomorfoloji
Kuaterner Jeomorfolojisi
Antropojenik Jeomorfoloji
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Geography, Physical
Geography