İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Fiziki Coğrafya
Jeomorfoloji
Uygulamalı Jeomorfoloji
Antropojenik Jeomorfoloji
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Fiziki Coğrafya
Jeomorfoloji
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Geography, Physical
Geography
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi