İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Ögr.Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1993 - 2018
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1982 - 1993
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Coğrafya Kurumu , , 14.11.2009 - Devam Ediyor
Genel Sekreter, Türk Coğrafya Kurumu , , 01.06.2003 - 14.11.2009
VERDİĞİ DERSLER
Uygulamalı Jeomorfoloji ve Çeşitli Topografyalarda Uygulamalı Jeomorfoloji Sorunları, Yüksek Lisans, 2017-2018
Jeomorfoloji, Lisans, 2017-2018
Jeomorfolojiye Giriş, Lisans, 2017-2018
Uygulamalı Jeomorfoloji, Doktora, 2017-2018
Jeolojik ve Jeomorfolojik Haritalar, Yüksek Lisans, 2017-2018
Kıyı Jeomorfolojisi, Lisans, 2017-2018
Türkiye Sular Coğrafyası (Türkiye Gölleri), Lisans, 2017-2018
Jeomorfolojik Tip Bölgeler, Lisans, 2016-2017
Türkiye Sular Coğrafyası (Türkiye Akarsuları), Lisans, 2016-2017
Jeomorfolojide Radyometrik Yaş Tayinleri, Doktora, 2016-2017
Türkiye Jeomorfolojisinde Neotektonik, Lisans, 2016-2017
Toprak Coğrafyası, Lisans, 2016-2017
Arazi Çalışmaları ve Planlaması, Lisans, 2013-2014
Jeomorfolojinin Prensipleri, Lisans, 2013-2014
Buzul Jeomorfolojisi, Lisans, 2013-2014
Hidrografya, Lisans, 2013-2014
Harita Bilgisi Uygulamaları, Lisans, 2013-2014
Türkiye Kıyı Jeomorfolojisi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Genel Jeoloji, Lisans, 2013-2014
Harita Bilgisi, Lisans, 2013-2014
Kıyı Jeomorfolojisi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Karst Jeomorfolojisi, Lisans, 2013-2014
Speleoloji (Mağarabilim), Doktora, 2013-2014
Strüktüral Jeomorfoloji, Lisans, 2013-2014
Mineral ve Kayaçlar, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, B.Sol, "Mudurnu Çayı Havzası'nın (Taşburnu - Abant Gölü Batısı Arası) Flüvyo-Tektonik Jeomorfolojisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2017.
Doktora, A.Şencan, "Biga Çayı Batı Kesiminin Jeomorfolojisi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2007.
Doktora, A.Erginal, "Orhaneli Çayı Havzasının Aşağı Kesiminin Jeomorfolojisi (Bursa)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2005.
Doktora, K.Tuncer, "Sakarya Nehri - Göynük Çayı - Çatak Çayı Arasında Kalan Sahanın Karst Morfolojisi (Bilecik)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2004.
Doktora, K.Gülüm, "Kocaçay Havzasının Yukarı Kesiminin Jeomorfolojisi (İvrindi/Balıkesir)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2001.
Doktora, İ.Koçak, "Kırkgöz Kaynakları (Antalya) ve Yakın Çevresinin Karst Jeomorfolojisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2000.
Doktora, T.Şensu, "İstanbul İlinin Batı Kesiminin Jeomorfolojisi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, M.Tilki, "Kızılırmak Havzasının Uğurludağ-Bayat-Kargı-Osmancık arasındaki Kesiminin Jeomorfolojisi (Çorum)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, E.Kiliç, "Kapıdağ Yarımadası ve Marmara Adalarındaki Kıyı Taraçalarının Korelasyonu, Yaşlandırılması ve Kuaterner’deki Gelişimleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Dindar, "İstanbul Boğazı Kıyı Bölgesinin Jeomorfolojisi, Gelişimi ve Değişimi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, E.Gizdeş, "Antropojenik Jeomorfolojinin İklim Değişikliğine Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2018.
Yüksek Lisans, E.Yasti, "İstanbul Boğazında Deniz Kazaları ve Çevre Sorunları-Jeomorfoloji İlişkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, B.Sol, "Gümüşyaka-Eminönü Arasındaki Kıyı Bölgesinin Jeomorfolojisi, Gelişimi ve Değişimi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, B.Kafesoğlu Sandikçioğlu, "Kadıköy-Tuzla Arasındaki Kıyı Bölgesinin Jeomorfolojisi, Gelişimi ve Değişimi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2010.
Yüksek Lisans, N.Çağlar, "Altınkum (KKTC) ve Çevresinin Jeomorfolojisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2009.
Yüksek Lisans, E.Kiliç, "Morfodinamik Süreçlere Dayanarak 1/50.000 ölçekli İstanbul İli ve Yakın Çevresinin Jeomorfoloji Haritası (Ağva Paftası) ve Açıklaması ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2004.
Yüksek Lisans, Ç.Üsküplüoğlu, "Morfodinamik Süreçlere Dayanarak 1/50.000 ölçekli İstanbul İli ve Yakın Çevresinin Jeomorfoloji Haritası (K.Çekmece Paftası) ve Açıklaması ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2003.
Yüksek Lisans, A.Aytaç, "Karadeniz Kıyılarımızda Radyometrik Yaş Tayinlerine Dayalı Denizel Taraçaların Korelasyonu ve Neotektonik Yorumu ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2003.
Yüksek Lisans, D.Yildirim, "Morfodinamik Süreçlere Dayanarak 1/50.000 ölçekli İstanbul İli veYakın Çevresinin Jeomorfoloji Haritası (İstanbul Boğazı Paftası) ve Açıklaması ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2002.
Yüksek Lisans, T.Kesik Yücesan, "Devrek ve Çevresinin Jeomorfolojisi (Zonguldak)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2001.
Yüksek Lisans, S.Aydin, "İznik Gölü Çevresinde Yalıtaşı Oluşumları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2000.
Yüksek Lisans, A.Erginal, "Morfodinamik Süreçlere Dayanarak 1/50.000 ölçekli İstanbul İli veYakın Çevresinin Jeomorfoloji Haritası (Şile Paftası) ve Açıklaması ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2000.
Yüksek Lisans, T.Dursun, "Morfodinamik Süreçlere Dayanarak 1/50.000 ölçekli İstanbul İli veYakın Çevresinin Jeomorfoloji Haritası (Tuzla Paftası) ve Açıklaması ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2000.
Yüksek Lisans, A.Demirca, "Bartın Çayı Ağzı-Amasra-Çakraz Koyu Arasının Kıyı Jeomorfolojisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 1999.
Yüksek Lisans, H.Kaya, "Morfodinamik Süreçlere Dayanarak 1/50.000 ölçekli İstanbul İli ve Yakın Çevresinin Jeomorfoloji Haritası (B.Çekmece Paftası) ve Açıklaması ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 1999.
Yüksek Lisans, A.Ergin, "Kapısu-Güble Çayı Arasının Kıyı Jeomorfolojisi (Cide/Kastamonu)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 1998.
Yüksek Lisans, A.Savaş, "Gerede ve Çevresinin Jeomorfolojisi (Bolu)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 1998.
Yüksek Lisans, M.Fettahoğlu, "Verçenik Dağı-Tatos Dağları Arasının Glasyal Morfolojisi (Rize/Erzurum) ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 1997.
Yüksek Lisans, A.Bozdağ, "Yeşilhisar Kuzeyinin Jeomorfolojisi (Kayseri)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1996.
Yüksek Lisans, K.Tuncer, "Ula-Yerkesik Arasının Karst Morfolojisi (Muğla)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 1995.
Yüksek Lisans, E.Varlik, "Değirmendere Havzasının Jeomorfolojisi (Trabzon)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 1995.
Yüksek Lisans, S.Şule, "Üzümcü Çayı Havzasının Jeomorfolojisi (Balıkesir)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 1995.
Yüksek Lisans, M.Gedik, "Pleistosen Sonrası Orta Anadolu’da Coğrafi Ortam Şartlarının Değişimi ve Kültür Ortamının Gelişimi Arasındaki İlişkiler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, K.Kurumahmut, "Kasatura Körfezi-Rumelifeneri Arasındaki Kıyı Bölgesinin Jeomorfolojisi ve Kıyı Alanları Yönetimi Modeli", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Atici, "Tuz Gölü Güneyinde 2000’li Yıllarda Oluşan Obrukların Jeomorfometrik Özellikleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, T.Sekmen, "Anadolu Feneri-Ağva Arasındaki Kıyı Bölgesinin Jeomorfolojisi, Gelişimi ve Değişimi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. 2017, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, 2017, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, 2017, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans tez savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, 2017, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. 2017, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2016
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. 2016, Elazığ-Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2016
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enst., Mayıs, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ocak, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enst., Eylül, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşlet. Enst., Haziran, 2011
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2011
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enst., Kasım, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Kasım, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Nisan, 2010
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşlet. Enst., Aralık, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ağustos, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, ÇOMÜ Fen Blimleri Enst., Mayıs, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Kasım, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşlet. Enst., Kasım, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşlet. Enst., Temmuz, 2008
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2007
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Mart, 2007
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2006
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Şubat, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ocak, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ekim, 2004
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2003
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2003
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2003
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2002
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ekim, 2002
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Ekim, 2002
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Mayıs, 2002
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ocak, 2002
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Nisan, 2001
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2001
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Mayıs, 2001
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2000
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Mayıs, 2000
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Kasım, 2000
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2000
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Nisan, 2000
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Kasım, 1999
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ekim, 1999
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 1999
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ocak, 1999
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 1999
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 1999
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 1999
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ekim, 1998
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 1998
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ekim, 1998
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Kasım, 1998
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ekim, 1997
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Kasım, 1996
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 1996
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ocak, 1996
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 1995
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi