İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Mengü S., Mengü M.M. , "THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL DISTANCE LEARNING FOR THE DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION", 8h INTE ITICAM IDEC - 2017 ProceedingsBook, vol.3, pp.726-745, 2017 (Link) (Abstract)
Göksu N.F., Karadoğan Doruk S., Yavaşgel E., Mengü S., "Migration Management and Local Governance in turkey Social Integration policies for Syriai Refugee", Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS), vol.7, pp.153-176, 2017 (Link)
Karadoğan Doruk S., Mengü S., Göksu N.F., Yavaşgel E., "International E-learning as an Emerging Cultural Diplomacy Practice", Jurnal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), vol.7, pp.347-362, 2017 (Link)
Mengü S., Mengü M.M., "Making Sense of PR as Culture policy", Journalism and Mass Communication, no.10, pp.632-639, 2016
Mengü S., Mengü M., "Establishing Value Oriented Social and Cultura Policies", The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.15, pp.155-161, 2015
Mengü S., Ilgaz Büyükbaykal A.C., Mengü M.M. , "Emotional intelligence factor in creation of the polemics in printed media: An analysis over the master and doctorate students", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.1877-04280, no.174, pp.963 - 968, 2015 (Link)
Mengü S., "Political preferences of generation Y university student with regards to governance and social media: A study on march 2014 local elections", Procedia - Social and Behavioral Sciences, no.174, pp. 791 – -797, 2015 (Link)
Mengü S., "The Identity Of Public Relations Education: An Assessment On Communication Faculties In Turkey And In Baltic Countries", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.1-17, 2014 (Link)
Mengü S., "Doktorlara Yönelik İzlenim Oluşumu: Yazılı Medyada Doktorlara Yönelik Olulan Söylem ", İÜ İletişim Fakültesi Yayınları, cilt.40, no.40, ss.100-120, 2011
Mengü S., "Reading The Reltionship Regarding Two Paradigms", Journal of Public Administration and Policy Research, vol.3, pp.34-42, 2011
Mengü S., "The Image Of Turkey For The Turkish Immigrants From Bulgaria", İü İletişim Fakültesi, cilt.33, ss.1-10, 2009
Mengü S., "Media Groups And Their Market Shares In Turkey During Globalizations", Media and Global Divides IAMCR World Congress, vol.1, pp.20-25, 2008
Mengü S., "The Effect Of Leadership And Cultural Perspective On Good Governance: A Discourse On Two Turkish Newspapers With Opposite Ideologies", İÜ İletişim Fakültesi, cilt.29, ss.107-127, 2007
Mengü S., "Yönetsel Gizliliğin Etik Açıdan Sorgulanması", İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.22, no.22, ss.137-142, 2005
Mengü S., "Tüketimle Edinilen Yanılsanmış Seçkinlik", İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.21, no.21, ss.155-160, 2005
Mengü S., "Küresel Halkla İlişkiler Ve Kamusal Alan ", İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.23, no.23, ss.179-186, 2005
Mengü S., "Reklamın Toplumsal Değer Yapılanmasına Etkisi", İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.3, no.3, ss.113-132, 2005
Mengü S., "Adoption Of ;National Identity In Metropolises: A Study In İstanbul", Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, vol.4, pp.171-127, 2005
Mengü S., "Eğitim Alanında Oluşturulan Çalışma Gruplarının Etkileşim Ve Gelişim Süreci Üzerinde Eğitimcinin Rolü", İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.19, no.19, ss.361-372, 2004
Mengü S., "Küreselleşme Ideolojisinin Etki Alanında Halkla Ilişkilerin Rolü", İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.20, no.20, ss.171-180, 2004
Mengü S., "Tüketime Güdülen Aklın Rasyonalite Yitirimi", İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.17, no.17, ss.331-342, 2003
Mengü S., "Kamuoyunun Bireylerin Yabancılaşmasına Etkisi", İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.16, no.16, ss.431-444, 2003
Mengü S., "Şükran Soner; Atatürk İlkeleri Kalıplar Halinde Dondurulmuş Değildir.", Cumhuriyetimizin 80. yılı, cilt.2, no.2, ss.1-10, 2003
Mengü S., "Osmanlı Kamusal Alanında Rumların Sosyo-Ekonomik Durumu", İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.18, no.18, ss.355-370, 2003
Mengü S., "Medyada Fikir İşçilerinin Yok Oluşu", İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.15, no.15, ss.471-482, 2002
Mengü S., "Etkili Liderlik Ve Etkin Katılımcılığın Toplam Kalite Yönetiminin Başarısındaki Önemi", İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.14, no.14, ss.397-407, 2002
Mengü S., "Çarpıtılmış Gerçekler Ve İmajinasyonlar", İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.13, no.13, ss.513-522, 2002
Mengü S., "Halkla İlişkiler Çalışmalarının Kamu Kurumlarındaki Yabancılaşma Üzerine Etkileri", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.12, no.12, ss.801-812, 2002
Mengü S., "Volkwagen Reklam Görüntülerinin Çözümlenmesi", İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.15, no.15, ss.501-519, 2002
Mengü S., "Marka İmajı Araştırması", Marketing Türkiye, cilt.1, no.1, ss.32-42, 2000
Mengü S., "Halkla İlişkilerde Çalışanların İş Doyumunu Sağlama Ve Verim Arttırma ", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.12, no.12, ss.435-441, 1999
Mengü S., "Psikolojik Yabancılaşmanın Etkilerini Azaltmada Toplam Kalite Yönetimi", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.8, no.8, ss.227-234, 1998
Mengü S., "Gerçek Hayaller", Toplum, İletişim, Kültür Dergisi, cilt.1, no.1, ss.1-10, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Mengü S., "Alientation In State And Private Institutions And Public Relations Activities: A Comperative Study On State And Private Hospitals ", Turkish Film Festival and Conference, ABD, - , pp.239-
Mengü S., "Halkla İlişkilerde Etik Değerlerin Algılanması Ve Anlamlandırılması", 1. Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi , ANKARA, TÜRKİYE, - , ss.147-
Mengü S., "Toplumsal Cinsiyetçilik Ve Kadınların Iş Myaşamında Karşılaştığı Sorunlar ", 1. uluslararası mültidisiplinler kadın konferansı, İZMİR, TÜRKİYE, - , ss.100-
Mengü S., "Formation Of The Prjudice Against Womens Freedom In News Discourse", international media readings in moscow mass media and communications , RUSYA, - , ss.2009-
Mengü S., "Türkiyede Bütünleşil Kurumsal Iletişim Yönetiminin Konumlandıırlmasının Teorik Ve Uygulamalı Açıdan Değerlendirilmesi: Efqm 2008 Ödüllü Kurumlarına Yönelik Bir Inceleme ", Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , ss.228-
Mengü S., "Examining The Behavioral Intentions And Satisfaction Assessment Between Students And University: An Analysis On The Students And University: An Analysis On The Students Of Istanbul Üniversity ", 7th conference of communication in millennium , ABD, - , ss.100-
Mengü S., "The Influence Of Trust In Commercials On Brand Perception Of Children ", 1. Ululsrarası Çocuk ve İletişim Konferansı, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , ss.223-
Mengü S., "Çocukların Toplumsallaşmaları Üzerinde Reklamların Etkisi", 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , cilt.1, ss.433-
Mengü S., "The Significance Of Ethical Leadership Vision For Enabling Public Relation Activities To Reach An Ethical Level", 2. Ululsrarası İletişim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , ss.771-
Mengü S., "Evaluation Of The New About Children On The Third Pages Of Newspapers.", 4th International Children and Communication Congress, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , ss.100-
Mengü S., "Ideological Depiction Of Women In Press During The Local Elections Period In Turkey", WAPOR Regional Conference, ISPANYA, - , ss.100-
Mengü S., "A Critical Approach To Good Governance Concept In Globalization Process", 3. Uluslararası İletişim Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, - , ss.585-
Mengü S., "Kurumsal Vatandaşlığın Oluşumunda Duygusal Zekanın İşlevi", International Emotional Intelligence and Communication Symposium, İZMİR, TÜRKİYE, - , ss.827-
Mengü S., "Tv Commercials Role In Forming Social Identity In Women: A Social Analysis On Tv Commercials ", 1. Ululsararası İletişim Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, - , pp.19-
Karadoğan Doruk S., Mengü S., Çağlar Ş., "The Use of Internet as a Means of Communication in Local Governments and the Comparison of Two Different Cities Istanbul-Vienna", 8th ICOSRESSE International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education 2018, Viyana, AVUSTURYA, 11-13 Mayıs 2018, vol.8, no.2, pp.135-154
Mengü S., Karadoğan Doruk S., Çağlar Ş., Aslan P., "Discussions of Turkish Women Parliamentarians on Women’xxsIssues Twitter Accounts Review", 8th ICOSRESSE International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education 2018, Viyana, AVUSTURYA, 11-13 Mayıs 2018, vol.8, no.2, pp.81-98
Mengü S., Güçdemir Y., Ertürk D., Canan S., "Political Preferences of Generation Y University Student with Regards to Governance and Social Media: A Study on March 2014 Local Elections governance and social media: A study on march 2014 local elections", International Conference on New Horizons in Education, INTE 2014, Paris, FRANSA, 25-27 Haziran 2014, vol.174, pp.791-797 (Link)
Mengü S., "Reading The Dystopian Media Texts Within Context Of Globalization", 10th ınternational symposium communication in the millennium, İSTANBUL, TÜRKİYE, 24-26 Mayıs 2012, pp.100-101
Mengü S., "Türk Kadın Siyasetçilerin Televizyonda İzlenim Yaratımı", Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-4 Mart 2004, pp.180-189
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Mengü M.M. , Mengü S., "Re-thinking Social Media as a Cultural Policy", in: ATINER’s Conference Paper Proceedings Series No: MED2018-0077, Audré Dixon Kewal K. Verma, Eds., Athens Institute for Education and Research, Atina, pp.1-12, 2018 (Link)
Ritonija N., Mengü S., Aslan P., "Student Mobility and Intercultural Communication: An Analysis of the Future of Student Mobility with Reference to its History", in: Linking Business and Communication From a Sparkle to a Flame, Pedja Ašanin Gole, Eds., DOBA BUSINESS SCHOOL MARIBOR, Ljubljana, pp.205-218, 2018
Aslan P., Tuneva M., Mengü S., "Intercultural Communication and the Media: A Study of the Effects of Globalization and New Technologies", in: Linking Business and Communication From a Sparkle to a Flame, Pedja Ašanin Gole, Eds., DOBA BUSINESS SCHOOL MARIBOR, Ljubljana, pp.73-86, 2018
Mengü S., Aslan P., Ünlü D.G., Eds., "Storytelling in all Aspects", Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, 2017 (Link)
Mengü S., Gezgin S., "SİYASAL İLETİŞİMİN TANIMI, GENEL KAVRAMLAR VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ", Siyasal İletişim, BÜLEND AYDIN ERTEKİN, Ed., Anadolu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.3-19, 2017 (Link)
Yavaşgel E., Göksu N.F., Karadoğan Doruk S., Mengü S., "Global Partnership Understanding Development in Westphalia Peace Framework: Turkey’s Global position and Humanitarian Diplomacy policies in Sustainable Developme", in: Current Approaches on Commmunication, Philosophy and Social Services, Nezihe Tüfekci, Eds., Lambert Academic Publishing, Prag, pp.3-30, 2017 (Link)
Mengü S., Ed., "Reklamı Anlamlandırmak", Derin Yayınları, İSTANBUL, 2016
Mengü S., "Kurumsal İletişim ve Profesyonel Markalar", Derin Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Mengü S., Ed., "Reklamı Anlamlandırmak", Derin Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Mengü S., Ed., "Halkla İlişkiler Uygulaması", Nobel Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Mengü S., "Siyasal İletişim kanpanyalarında Sosyal Medyanın Kullanımı", Yeni Medya ve Reklam, Özkan A., Tandaçgüneş N, Doğan, B., Ed., Derin Kavram Yayınları, İstanbul, ss.301-312, 2015
Mengü S., "Kurumsal İletişim Yönetimi, Profesyonel Markalar ", Derin , İSTANBUL, 2015
Mengü S., "‘Violence and Social Media’", in: Athens Institute For Education and Research Paper Series , Dr. Gregory T. Papanikos, Eds., Athens Enstitude, Media and Communication Studies for education and research, Atina, pp.3-15, 2014 (Link)
Mengü S., "Female, Male And Gay Discources In The Context Of Distorted Realities And Images", in: German-Turkish Summer Academy , Ceyhan Kandemir, Micheal Schröder, Eds., Bonn, Bonn, pp.48-53-, 2012
Mengü S., "Halkla İlişkiler: Bir Kültür Politikası", Eğitim Yayınevi, KONYA, 2012
Mengü S., Ilgaz Büyükbaykal A.C., "Social Value Construction of in tv ads", in: 9th annual ınternational conference on communication and mass media, M. Keselaki, Y. Paseidos, Eds., ATINER, Atina, pp.289-298, 2012 (Link)
Mengü S., "Kurumsal Iletişimin Sınıflandırılması", kurumsal iletişim yönetimi, seda çakar mengü, Ed., atatürk üniversitesi uzaktan eğitim fakültesi, istanbul, ss.1-30-, 2011
Mengü S., "Halkla Ilişkilerin Kamu Diplomasisinde Kullanımı", halkla ilişkiler ve kamu diplomasisi, abdullah özkan, Ed., tasam, istanbul, ss.1-25-, 2011
Mengü S., "Kurum Kültürü Ve Kurumsal Imaj", kurumsal iletişim yönetimi, seda çakar mengü, Ed., atatürk üniversitesi uzaktan eğitim fakültesi yayınları, istanbul, ss.1-25-, 2011
Mengü S., "Bir Meslek Olarak Halkla Ilişkilerde Işlev, Roller Ve Modeller", polis ve halkla ilişkiler, yıldız dilek ertürk, Ed., kutup yıldızı yayınları, istanbul, ss.135-153-, 2010
Mengü S., "Empatik Iletişim Ve Etik Uygulamaların Kurumsal Performans Üzerine Etkisi", halkla ilişkiler ve empatik iletişim, yıldız dilek ertürk, Ed., derin yayınları, istanbul, ss.1-25-, 2010
Mengü S., "Empatik Iletişim Ve Etik Uygulamaların Kurumsal Performans Üzerine Etkisi", Halkla ilişkiler ve empatik iletişim, yıldız dilek ertürk, Ed., Derin yayınları, istanbul, ss.1-25-, 2010
Mengü S., "Dünyada Ve Türkiye'De Halkla İlkişkiler Eğitimi: Halkla İlişkiler Eğitiminde Kültürün Etkisi", Halkla İlişkiler, Metin Işık, Ed., Der, İstanbul, ss.1-20-, 2009
Mengü S., "The Ethical Criticism Of Public Relations Management Under The Influence Of Globalization: Public Relations Roles", in: Bioethics: Global and Society Aspects, C. Susanne, Eds., Bioethics: Global and Society Aspects, İstanbul, pp.960-978-, 2009
Mengü S., "Ideological Formation In Turkish Newspapers: An Analysis Of The ", in: Media and Global Divides, İbrahim Saleh, Eds., IAMCR World Congress, Stockholm, pp.20-25-, 2008
Mengü S., "Halkla İlişkilerde Aydınlanma: Kamusal Iletişişm Strtaejileirnin Gerçekleştirilmesinde Halkla Ilişkiler Rolleri Ve Etik", Halkla İlişkiler ve Reklam Üzerine Etik Değerlendirmeler, İ. Sayımer, P.E. Yayınoğlu, , Ed., İÜ İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss.1-20-, 2007
Mengü S., "Non-Govermental Organization Of Women And Public Relations", in: 5th International conference on Communication and Mass Media, Yorgo Paseidos, Eds., Athens Institute for education and CBD Research Ltd , Atine, pp.387-399-, 2007
Mengü S., "Televizyon Reklamlarında Kadına Yönelik Oluşturulan Toplumsal Kimlik", İü İletişim Fakültesi Yayınları, İSTANBUL, 2004
Mengü S., "Halkla İlişkilerde Tutarlı Izlenim Yaratımı", Halkla İlişkiler Kitabı, A. Okay, M. çamdereli E.Karadoğan, Ed., İÜ İletişim Fakültesi, istanbul, ss.1-10-, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi