İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İletişim Fakültesi , 1997 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Medya Planlama ve Satın Alma, Lisans, 2015-2016
Reklam Yazarlığı, Lisans, 2015-2016
Mesleki ingilizce, Lisans, 2015-2016
Reklam Yazarlığı, Lisans, 2015-2016
Halkla İlişkiler, Lisans, 2015-2016
Kurumsal İletişim , Lisans, 2015-2016
Kurumsal İletişim, Lisans, 2014-2015
Reklam Yazarlığı, Lisans, 2014-2015
Halkla İlişkiler 1, Lisans, 2014-2015
Medya Planlama ve satın Alma, Lisans, 2014-2015
Medya Planlama ve satın Alma, Lisans, 2014-2015
Sosyal Medya, Yüksek Lisans, 2014-2015
Etkili sunum teknikleri, Lisans, 2014-2015
mesleki ingilizce, Lisans, 2013-2014
reklamda metin yazarlığı, Lisans, 2013-2014
mezuniyet projesi, Lisans, 2013-2014
kurumsal kimlik, Lisans, 2013-2014
mezuniyet projesi, Lisans, 2013-2014
mesleki ingilizce, Lisans, 2013-2014
kurumsal iletişim, Lisans, 2013-2014
sosyal medya , Yüksek Lisans, 2013-2014
kurumsal iletişim, Lisans, 2013-2014
halkla ilişkilerde sunum teknikleri, Lisans, 2013-2014
kurumsal iletişim, Lisans, 2013-2014
mesleki ingilizce, Lisans, 2013-2014
reklamda metin yazarlıuğı, Lisans, 2013-2014
halkla ilişkilerde sunum teknikleri, Lisans, 2013-2014
mesleki ingilizce, Lisans, 2013-2014
mesleki ingilizce, Lisans, 2013-2014
mesleki ingilizce, Lisans, 2012-2013
kurumsal kimlik, Lisans, 2012-2013
mesleki ingilizce, Lisans, 2012-2013
kurumsal iletişim, Lisans, 2012-2013
sosyal medya , Yüksek Lisans, 2012-2013
mezuniyet projesi, Lisans, 2012-2013
mezuniyet projesi, Lisans, 2012-2013
reklamda metin yazarlığı, Lisans, 2012-2013
mesleki ingilizce, Lisans, 2012-2013
mesleki ingilizce, Lisans, 2012-2013
reklam çözümlemeleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
sosyal medya , Yüksek Lisans, 2012-2013
mesleki ingilizce, Lisans, 2012-2013
mezuniyet projesi, Lisans, 2012-2013
kurumsal iletişim, Lisans, 2012-2013
halkla ilişkilerde sunum teknikleri, Lisans, 2012-2013
mesleki ingilizce, Lisans, 2012-2013
kurumsal kimlik, Lisans, 2012-2013
reklam çözümlemeleri, Yüksek Lisans, 2012-2013
reklamda metin yazarlığı, Lisans, 2012-2013
mesleki ingilizce , Lisans, 2012-2013
kurumsal iletişim, Lisans, 2012-2013
mesleki ingilizce, Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, N.Coşkun, "Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü, Hızlı Tüketim Ürünlerinin Satın Alınma Kararında İrrasyonalite: ABD ve Türkiye’ye Yönelik bir Araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Doktora, C.Becan, " Anti-ütopik ideolojinin üretilmesinde Reklam Çekiciliklerinin Rolü: Reklamlara Yönelik Bir Çözümleme", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2014.
Doktora, Ş. Elcil, "“Sosyal Sorumluluk İçerikli Halkla İlişkiler Çalışmalarında İknanın Yazınsal Bağlamda Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, Ö.Mütevellioğlu, "“Kurumsallaşma Sürecinde Halkla İlişkilerin Rolü: İstanbul, Ankara ve Sivas-Aksaray KOBİ’leri Üzerine Araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, E.Ççelebi, "“Türkiye’de Çevre ile İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarının Halkla İlişkiler Çalışmalarının Çevre Sorunları Üzerindeki Etkisi,” ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2010.
Yüksek Lisans, M. Tam, "“Yerel Yönetimlerin Markalaşma Sürecinde Lider İmajının Etkisi: Şişli Belediyesi Örneği,“ ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Üniversite, Şubat, 2014
Tez Savunma, Doktora tez savunma, Üniversite, Ağustos, 2009
Tez Savunma, Yüksek lisans , İstanbul üniversitesi, Ağustos, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi