İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Kişisel Verilerin Çerezler Aracılığıyla İşlenmesinde Hukuka Uygunluk, , Kasım 2019
Elektronik Ticarette Tüketicinin Kişisel Verilerinin Korunması , İstanbul, Şubat 2019
Tüketicinin Kişisel Verilerinin Korunmasında Aydınlatma ve Açık Rıza, Ankara, Kasım 2018
KVKK ve GDPR Açısından Rıza kavramı ve Aydınlatma Yükümlülüğü, İstanbul, Ekim 2018
Medeni Hukuk Alanında Kişisel Verilerin Korunması , İstanbul, Aralık 2018
Is Spousal Maintenance Obsolete A Comparison Between Turkish And Swiss Laws, Amsterdam, Temmuz 2017
Data Protection Concerns in Cyberspace: Data Made Available to the Public by its Subject, , Nisan 2017
Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri , , Nisan 2017
Boşanmanın Mali Sonuçları Bakımından Kusurun Etkisi, İstanbul, Nisan 2017
Medeni Hukuk ve Tüketici Hukuku Açısından Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul, Nisan 2016
Mesafeli Sözleşmeler, İstanbul, Haziran 2016
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Özel Hukuka Yansıması, İstanbul, Mayıs 2016
False Sense of Privacy - Data Made Available to the Public by its Subject, Berlin, Kasım 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi