İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yücedağ N., "Medeni Hukuk Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Uygulama Alanı Ve Genel Hukuka Uygunluk Sebepleri", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.75, ss.765-789, 2018
Yücedağ Göztepe N., "MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, ss.667-690, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yücedağ Göztepe N., "Protection of IP Addressesat Peer -to -Peer (P2P) Networks", 13th International Conference on Internet, Law & Politics “Managing Risk in the Digital Society", , Barselona, ISPANYA, 29 Haziran - 30 Eylül 2017, pp.342-357 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yücedağ N., "Sözleşmeye Aykırı Mal Tesliminde Yenisiyle Değiştirme Hakkı -TBK ve CISG Uyarınca-", Oniki Levha Yayıncılık, İSTANBUL, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi