İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Hukuk, Özel Hukuk, 2009-2015
Yüksek Lisans, Universiteit van Amsterdam, Law School, , HOLLANDA, 2007-2008
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Hukuk, Hukuk, 2003-2007
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Türk Borçlar Kanununa ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasına (CISG) Göre Satıcının Sözleşmeye Aykırı Mal Teslimi Halinde Alıcının Yenisi İle Değiştirme Hakkı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı Ekim, 2015.
Yüksek Lisans, "Product Liability Directive and Total Harmonazation", Universiteit van Amsterdam Law School European Union and International Law Eylül, 2008.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Çok İyi
Almanca, Orta
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi