İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Müzecilik
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yapı -> Diğer
MÜZE KURMA PROJELERİ VE TEKNOLOJISI
İnşaat Kontrol ve Teknoloji
Müze Projeleri Kontrollüğü
Müzelerde İş güvenliği Uzmanlığı
KÜLTÜREL MİRAS
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Construction & Building Technology
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi