İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erbay N.Ö., "Müzelerde Dezavantajli Gruplara Yönelik Eğitimler", MEB Milli Eğitim Dergisi,, cilt.46, no.1, ss.345-358, 2017
Erbay N.Ö., "MÜZELER VE ENGELLİ ZİYARETÇİLERE YÖNELİK EĞİTİM PROJELERİ", MEB-Milli Eğitim Dergisi,Müze Eğitimi / Eğitim Müzesi) Özel Sayısı, cilt.46, no.1, ss.345-358, 2017
Erbay N.Ö., "New Designs in the Museums", ICONARP International Journal of Architecture and Planning, vol.4, no.1, pp.72-80, 2016 (Link)
Erbay N.Ö., "Ayasofya Imaretine Yeniden Fonksiyon Verilmesi: Restorasyon Ve Tefriş Projeleri", TBMM Milli Saraylar Sanat Tarih-Mimarlık Dergisi, ss.89-99, 2014
Erbay N.Ö., "Müzelerde İş Güvenliği Sorunsalı", Müzeler, Oyunlar, Oyuncaklar Ve Çocuklar, ss.---, 2014
Erbay N.Ö., "Investing In Culture", Cultural Heritage Projects And Problems For The Historical Monuments Journal of Cultural Heritage, vol.1, pp.1-1, 2012
Erbay N.Ö., "Müzelerde İşgüvenliği Çalışmalarının Önemi", SAYED,Eleştiri Dergisi, ss.1-2, 2009
Erbay N.Ö., "Fotoğraf Sanatçısı Nadar’In İzlenimci Akıma Etkisi", Sanat Dergisi, cilt.2, ss.40-45, 2004
Erbay N.Ö., "Fotoğraf Sanatının Cumhuriyet Dönemi Yansımaları", Sanat Çevresi Dergisi, no.302, ss.58-59, 2003
Erbay N.Ö., "Fotoğraf Sanatı’Nın Türkiye’De Gelişim Tarihçesi", Sanat Çevresi Dergisi, no.294, ss.84-85, 2003
Erbay N.Ö., "Osmanlı’Da Sinemanın Gelişimine Katkıda Bulunan Öncüler", Sanat Çevresi Dergisi, no.295, ss.42-44, 2003
Erbay N.Ö., "İş Yönetimi Açısından Şantiye İşlerinde Uygulanacak Bazı Teknik Kurallar", Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, no.388, ss.66-71, 1997
Erbay N.Ö., "Beton Dayanımı ( Mukavemeti) Konusunda Bir Şantiyede Yaşananlar Ve Deney Sonuçları", Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, no.388, ss.63-65, 1997
Erbay N.Ö., "Şantiyede Beton Kontrolu Ve Sonuçları", Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, no.388, ss.63-65, 1997
Erbay N.Ö., "Şantiyede Uygulanacak Teknik Kurallar", Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, no.388, ss.66-71, 1997
Erbay N.Ö., "İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği", TMMOB İnşaat Mühendisleri odası Istanbul Şubesi Yayın Organı,, ss.31-33, 1996
Erbay N.Ö., "İnşaat Sektöründe İş Güvenliği", Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, no.374, ss.55-59, 1994
Erbay N.Ö., "Gençler Kazada Da Önde", Not Dergisi, cilt.2, ss.8-9, 1994
Erbay N.Ö., "İnşaat Sektöründe İşçi Sağlığı İş Güvenliği Ve Önlemleri", İşçi Sağlığı İş Güvenliği Okulu II, cilt.2, ss.79-101, 1994
Erbay N.Ö., "Yapı Denetimi Ve Beton", Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, no.373, ss.66-67, 1994
Erbay N.Ö., "Geçmişe Bakış", Çarşak Dergisi, cilt.-, ss.---, 1980
Erbay N.Ö., "-", Yeni Fotoğraf Dergisi , cilt.-, ss.---, 1980
Erbay N.Ö., "Kayseri", Çarşak Dergisi, cilt.-, ss.---, 1980
Erbay N.Ö., "Kayseri", Yeni Fotoğraf Dergisi, ss.21-23, 1980
Erbay N.Ö., "-", Yeni Fotoğraf Dergisi , cilt.-, ss.---, 1980
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erbay N.Ö., "", , ,
Erbay N.Ö., "Cultural Heritage Projects And Problems For The Historical Monuments In The Balkans", I.International Balkan Congress, Yesterday,Today,Tomorrow And The Change, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.100-
Erbay N.Ö., "Technologically Supported Security in Exhibition Areas, ", , International Congress of Art and Usage of High Technology In Arts, ICUHTA,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19 Nisan 2019 - 22 Nisan 2018, vol.1, no.1, pp.25-25
Erbay N.Ö., "Pierre Loti Panorama Project on Memory Registration", ,27Th International Panorama Council Conference, , İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-23 Eylül 2018, vol.1, pp.25-25
Erbay N.Ö., "Müze Projelerinde Yeni Medya", Müzeler, Projeler Ve Önleyici Koruma; , İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-12 Mart 2018, cilt.1, no.1, ss.1-1
Erbay N.Ö., "Singapore National University Nus Museum", 5th.International University Museums Association Platform Congress, , EDİRNE, TÜRKIYE, 3-7 Mayıs 2018, vol.1, pp.25-25
Erbay N.Ö., "Changing Architectural Projects of University Museum", 5th.International University Museums Association Platform Congress,, EDİRNE, TÜRKIYE, 3-7 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.43-45
Erbay N.Ö., "Hagia Sophia Soup-Kitchen Furnishing Exhibition Project", Allector;The Heritage Enviroment As An Agent For Change; The International Project Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.10-10
Erbay N.Ö., "Museum Of Kazan State University", ; II. International University Museums Assocition Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-29 Mayıs 2015, pp.---
Erbay N.Ö., "New Demension Of Art Education In Museums", The Anadolu Internatıonal Symposıum On Arts Educatıon Anadolu - ISAE , İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2014, pp.---
Erbay N.Ö., "Sürdürülebilir Müze Projeleri", Müzelerde İşlevsel Yönetim, İSTANBUL, TÜRKİYE, 12-12 Mayıs 2014, ss.---
Erbay N.Ö., "Müze Projelerinin Hazırlanması", MÜZE PROJELERİ KONFERANSI, İSTANBUL, TÜRKİYE, 8-8 Nisan 2013, ss.---
Erbay N.Ö., "Kültürel Miras Alanlannda. Enğelsiz Ortama Yönelik Alınan Önlemler", ENGELSİZMİR 2013, İZMİR, TÜRKIYE, 30 Ekim - 3 Kasım 2013, ss.---
Erbay N.Ö., "Tokyo Batı Sanatı Ulusal Müzesinde Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Önlemler", Türkiye Ve Japonya’da Kültürel Mirasın Korunması , İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-2 Ocak 2012, pp.---
Erbay N.Ö., "Kültürel Mirası Projelerinin Sanat Ve Teknoloji Uzantısı", Sanatta Yerellikve Evrensellik Ulusal Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Mart 2012, ss.---
Erbay N.Ö., "The Extent Of Exhibiting Leather Artefacts In Museums, Which Are Our Cultural Heritage,", 1st. International Leatherworking, Textile and Nomads In Historical Periods Symposıum, İSTANBUL, TÜRKİYE, 6-8 Kasım 2012
Erbay N.Ö., "Transformation Of The Building Of The Ayasofia Alms House Into Museum", 5th International Congress “Cultural Heritage 2011 Science and Technology For The Safeguard of Cultural Heritage of the Mediteranean, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Kasım 2011, pp.185-185
Erbay N.Ö., "The Project Of Transforming Yenikapı Mevlevîhane To The Museum & Culture Center", 5th International Congress “Cultural Heritage 2011 Science and Technology For The Safeguard of Cultural Heritage of the Mediteranean”, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Kasım 2011, pp.100-105
Erbay N.Ö., "Istanbul Hospitals On Historical Maps", ; 5th International Congress of the International Society for History of Islamic Medicine, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2010, pp.100-105
Erbay N.Ö., "Important Of Herıtage Educatıon In Unıversıty", 13th International Conference“ Ict In The Education Of The Balkan Countries, BULGARISTAN, 17-19 Haziran 2010
Erbay N.Ö., "Cumhuriyet Dönemi’Nde Fotoğrafın Sanatsal Boyutu", Cumhuriyet Dönemi Sanatsal Etkinliklerin Değişimi Konferansı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 15 Aralık 2003
Erbay N.Ö., "İnşaat Sektöründe İş Güvenliğinin İşgücü Verimliliğine Etkisi", İnşaat Mühendisleri Odası,Mesleki Eğitm Semineri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-19 Mart 1999, ss.---
Erbay N.Ö., "İnşaat Mühendisleri Odası,Mesleki Eğitm Semineri", İnşaat Sektöründe İş Güvenliğinin İşgücü Verimliliğine Etkisi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-29 Nisan 1999, ss.---
Erbay N.Ö., "İnşaat Şantiyelerinde İş Güvenliği", Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 8 Nisan 1996
Erbay N.Ö., "İnşaat Sektöründe İş Güvenliği", İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Okulu II, İSTANBUL, TÜRKİYE, 9 Haziran 1994
Erbay N.Ö., "İnşaat Sektöründe İş Güvenliği", TMMOB,IMO, İSTANBUL, TÜRKİYE, 6 Ekim 1994
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Erbay N.Ö., "The Hagia Sophia Soup-Kitchen Furnishing Exhibition Project", in: Caring and Sharing: The Cultural Heritage Environment as an Agent for Change, Vasile,Valentina; , Eds., Springer ınternational Publishing AG., Zurih, pp.361-365, 2018 (Link)
Erbay N.Ö., "Üniversite Müzelerine Yönelik Araştırma ", in: Büyük Değişimler Çağında Üniversite Müzeleri , Erbay,Fethiye ve Erbay, Mutlu, Eds., anadolu üniversitesi , ESKİŞEHİR, pp.244-248, 2017 (Link)
Erbay N.Ö., "Charles Üniversitesi Eczacılık Müzesi ", in: Büyük Değişimler Çağında Üniversite Müzeleri , Erbay,Fethiye ve Erbay, Mutlu, Eds., ANADOLU UNIVERSITESI, ESKİŞEHİR, pp.217-222, 2017 (Link)
Erbay N.Ö., "University Museum and Studies on Disadvantageous Groups ", in: Büyük Değişimler Çağında Üniversite Müzeleri, , Erbay,Fethiye ve Erbay, Mutlu, Eds., , Anatolia University, Press, ESKİŞEHİR, pp.51-61, 2017 (Link)
Erbay N.Ö., "Latvia University Museums", Değişen Üniversite Müzeleri, Erbay,Fethiye ve Erbay, Mutlu, Ed., trakya Üniversitesi Yayınları, Edırne, ss.245-253, 2016 (Link)
Erbay N.Ö., "Azerbaijan Baku Universıty Museum", in: Değişen Üniversite Müzeleri, Erbay, Fethiye ve Erbay, Mutlu , Eds., Trakya University, EDİRNE, pp.196-204, 2016 (Link)
Erbay N.Ö., "Müzelerde İş Güvenliği Sorunsalı", Müzeler, Oyunlar, Oyuncaklar Ve Çocuklar, Ed.: Dilek Maktal Canko , Ed., Ege Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, ss.117-125, 2014
Erbay N.Ö., "Tokyo Batı Sanatı Ulusal Müzesinde Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Önlemler", Türkiye Ve Japonya’da Kültürel Mirasın Korunması , Ed.: Dr.Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, Ed., İBB Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, ss.85-96, 2014
Erbay N.Ö., "Cumhuriyet Dönemi Sanatsal Değişimi Yayınlara Yansıması ", BÜ. Yayınları, İSTANBUL, 2004
Erbay N.Ö., "İnşaat Sektöründe İş Güvenliği", TMMOB, ANKARA, 1993
DİĞER YAYINLAR
Erbay N.Ö., "Museums of Latvia University", Sunum, pp.27-30, 2018 (Link)
Erbay N.Ö., "İnşaat Sektöründe İş Güvenliği", Diger, ss.12-13, 1994
SANATSAL ETKİNLİKLER
Erbay N, "UNESCO1 st.Internationjal Action Arts;, ", Grup Sergisi, İştirakçi, Haziran-2018.
Erbay N, "3th. International Paper Handmade Exhibition", Grup Sergisi, İştirakçi, Nisan-2018.
Erbay N, "International Tokyo Group Exhibition", Grup Sergisi, İştirakçi, Eylül-2018.
Erbay N, "UNESCO, International Art Fair, ", Grup Sergisi, İştirakçi, Haziran-2018.
Erbay N, "Hertage 2018, ", Grup Sergisi, Düzenleyici veya Organizatör, Mayıs-2018.
Erbay N, "Transart, ", Grup Sergisi, Düzenleyici veya Organizatör, Mayıs-2018.
Erbay N, "Aşevi 2018 ", Grup Sergisi, Düzenleyici veya Organizatör, Mayıs-2018.
Erbay N, "Nik Art 18th.International Exhibition 2017", Grup Sergisi, Düzenleyici veya Organizatör, Mayıs-2017.
Erbay N, "Nik Art 19th.International Exhibition 2017,", Grup Sergisi, Düzenleyici veya Organizatör, Haziran-2017.
Erbay N, "Mixed Exhibition", Grup Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Kasım-2017.
Erbay N, "Photoğraphıc Multıple Imaging Summer Arts Exhibition 2017", Grup Sergisi, Düzenleyici veya Organizatör, Ağustos-2017.
Erbay N, "4. International Conference Of The Association Of University Museums Exhibition 4/ 2017", Grup Sergisi, Düzenleyici veya Organizatör, Nisan-2017.
Erbay N, "Dijital Art Project Exhıbıtıon", Grup Sergisi, Düzenleyici veya Organizatör, Mayıs-2017.
Erbay N, "Xanthı Kapnabaai Internatıonal Exhıbition", Grup Sergisi, Düzenleyici veya Organizatör, Şubat-2017.
Erbay N, "16. Geleneksel Nik Sanat Sergisi,", Grup Sergisi, Düzenleyici veya Organizatör, Mayıs-2016.
Erbay N, "); X_Y_Z Jenerasyon Exhibition", Grup Sergisi, Düzenleyici veya Organizatör, Nisan-2016.
Erbay N, "); Fotoğraflarla Ayasofya Imareti Fotoğraf Sergisi", Kişisel Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Haziran-2016.
Erbay N, "Fotoğraflarla Ayasofya Imareti Fotoğraf Sergisi", Kişisel Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Haziran-2016.
Erbay N, "3rd.International Exhibition ( 17.Niksanat ) ", Grup Sergisi, İştirakçi, Haziran-2016.
Erbay N, "Photoğraphİc Multıple Imaging , Summer Arts Exhibition 2016", Grup Sergisi, Düzenleyici veya Organizatör, Ağustos-2016.
Erbay N, "3rd.International University Museums Association Platforms Exhibition, ", Grup Sergisi, Düzenleyici veya Organizatör, Nisan-2016.
Erbay N, "2015 Boğaziçi Fotoğraf Sergisi", Kişisel Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Mayıs-2015.
Erbay N, "İstanbul Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ocak-2014.
Erbay N, "İstanbul Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ocak-2013.
Erbay N, "İstanbul Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ocak-2012.
Erbay N, "İstanbul Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ocak-2011.
Erbay N, "İstanbul Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ocak-2010.
Erbay N, "IX.Geleneksel Bahar Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ocak-2009.
Erbay N, "Dansın Resmi Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Ocak-2008.
Erbay N, "Summer Arts Exhibition 2017 Photoğraphıc Multıple Imaging ", Grup Sergisi, Düzenleyici veya Organizatör, Ağustos-2007.
Erbay N, "Dijital Art Project Exhıbıtıon", Grup Sergisi, Düzenleyici veya Organizatör, Mayıs-2007.
Erbay N, "17.Artist Sanat Fuarı", Karma Sergi, İştirakçi, Ocak-2007.
Erbay N, "16.Artist Sanat Fuarı", Karma Sergi, İştirakçi, Ocak-2006.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi