İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
Kreatif Endüstrilerde Görsel Sanatlar, Medya ve Reklamcılık, Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi, Panelist, , TÜRKIYE, 2018
TC. Çatalca Kültür ve Turizm Çalıştayı, , Panelist, , TÜRKIYE, 2018
İstanbul 2023 Müzecilik Vizyonu Çalıştayı, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2015
Tarihi Yarımada Da Kara Surları Çalıştayı, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2013
İstanbul Kent Müzesi Çalıştayı, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2012
İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde Alt Yüklenici Yönetimi, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2011
Yapı İşlerinde Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirme Eğitimi, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2011
Büyükşehir Belediyesi Spor Müzesi Çalıştayı, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2011
Meslek Hastalıkları Ve İş Kazalarını Önleme, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2002
İşyerinde Sağlık, Güvenlik Ve Çevre (HESME) Eğitim treni , Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2002
-Kazasız İnşaat , Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2002
IMAGE web server 1.6 Reseller Training Course, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2001
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 2
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Erbay N, "Universite Müzelerinin Gelişimine Katkı Ödülü , Trakya Üniversitesi İLE UNIMUZED, Mayıs 2018
Erbay N, "Museum/2018 AWARD, Yambol George Papazov Resim ve Heykel Müzesi /bULGARISTAN/Petko Yordanov, , Haziran 2018
Erbay N, "Avusturalya Hükümet Nişanı, Avusturalya Hükümeti, Ocak 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi