İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kapıdağ Yarımadası (Marmara Denizi) Rajidae Familyasına Ait TürlerdePolonyum 210 (210Po) Aktivitesinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2017-25296, Yönetici, Devam Ediyor
"Gökçeada Çevresinde Bulunan Kriptobentik Balık Türlerinin Uzamsal Dağılımlarının İncelenmesi", BAP Y.Lisans, 24519, Yönetici, Devam Ediyor
"Spatial Distribution of the Family Mullidae in the Anatolian coasts", BAP Diğer, BEK-2016-22354, Araştırmacı, 2016
"Marmara Denizi’ndeki Berlam Balığı [Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)]’nın Yaş, Büyüme ve Üreme Biyolojisi", BAP Y.Lisans, FYL-2016-21283, Yönetici, Devam Ediyor
"Gökçeada Çevresinde Bulunan Deniz Balıklarının Dağılımları 2016", BAP Diğer, FHZ-2016-20060, Araştırmacı, 2016
"İstanbul Haliç'indeki Altınbaş Kefal Balığı [Liza aurata (Risso, 1810)]'nın Yaş, Büyüme ve Üreme Biyolojisi", BAP Y.Lisans, FYL-2016-21263, Yönetici, 2017
"İskenderun Körfezi Balık Faunasının Belirlenmesi 2016", BAP Diğer, FHZ-2016-22685, Yönetici, 2016
"Yıldız Koyu’nda (Gökçeada) Bulunan Balık Topluluklarının Dağılımlarının Sualtı Görsel Sayım Tekniği ile Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 57547, Yönetici, 2016
"İskenderun Körfezi Trol Balıkçılığının Deniz Ekosistemine Etkisinin Ecosim ile Ecopath Kullanılarak Belirlenmesi", BAP Diğer, 52069, Yönetici, 2016
"GÖKÇEADA ÇEVRESİ TROL BALIKÇILIĞINDA ISKARTA AV", BAP Arastırma Projesi, 53276, Araştırmacı, 2016
"İskenderun Körfezi Balık Faunasının Belirlenmesi", BAP Diğer, 53071, Yönetici, 2015
"Karadenizin Güneybatı kıyılarından Kalkan Balığı Scophthalmus maximus'un Yaş, Boy ve Üreme Biyolojisi", BAP Diğer, 56026, Yönetici, 2016
"Doğu Akdeniz Balıkçılık Bölgelerinde Trol Balıkçılığının Kıkırdaklı Balık Türleri Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması", BAP Doktora, 42822, Yönetici, 2017
"İskenderun Körfezi ve Gökçeada Kıyılarındaki Mullidae Familyasına ait Türlerin Beslenme Biyolojisinin Araştırılması ", BAP Doktora, 49576, Yönetici, Devam Ediyor
"Iskenderun Körfezi Trol Balıkçılığında Iskarta Av", BAP Y.Lisans, 27457/14112012, Yönetici, 2012
"Kadife Köpekbalığı [(Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)]’nın Besin içeriğinin Araştırılması.", BAP Diğer, 6931, Yönetici, 2011
"İskenderun Körfezi Balıkları Üzerine Taksonomik Bir Araştırma, ", BAP Diğer, BYPF-10-25/20102006, Yönetici, 2007
"Review of Fish Fauna of the Sea of Marmara", BAP Diğer, BYP-686/180522005, Yönetici, 2005
"İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Müzesi Balık Koleksiyonu Veri Tabanı.", BAP Arastırma Projesi, 196/29042004, Araştırmacı, 2005
"• Marmara Denizi’ndeki Chelidonichthys lucernus (Linnaeus, 1758)’un Bazı Biyolojik Özellikleri", BAP Diğer, BYP-211/08052003, Yönetici, 2003
"Bozcaada (Kuzey Ege Denizi) Balıkları Üzerine Bir araştırma", BAP Diğer, BYP-212/08052003, Yönetici, 2003
"Türkiye’nin Batı Karadeniz Kıyılarındaki Kalkan Balığı (Scophthalmus maximus (Linnaeus, 1758))’nın Bazı Biyolojik Özellikleri.", BAP Arastırma Projesi, 9/27082002, Yönetici, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi