İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2010 - 2015
VERDİĞİ DERSLER
Denizel Makroalgler ve Fanerogamlar, Lisans, 2016-2017
Kızıldeniz Göçmeni Balıklar ve Biyolojileri, Doktora, 2015-2016
Deniz Kirlenmesi, Lisans, 2015-2016
Balık Ekolojisi, Lisans, 2015-2016
Balık Davranışları, Yüksek Lisans, 2015-2016
Deniz Balıkları Sistemetiği, Lisans, 2015-2016
Bazı Kemikli Balıkların Biyolojileri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Balık Davranışları, Yüksek Lisans, 2014-2015
Balık Ekolojisi, Lisans, 2014-2015
Denizel Makroalgler ve Fanerogamlar, Lisans, 2014-2015
Deniz Balıkları Sistemetiği, Lisans, 2014-2015
Bazı Kemikli Balıkların Biyolojileri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2013-2014
Balık Ekolojisi, Lisans, 2013-2014
Balık Davranışları, Yüksek Lisans, 2013-2014
Deniz Kirlenmesi, Lisans, 2013-2014
Denizel Makroalgler ve Fanerogamlar, Lisans, 2013-2014
Bazı Kemikli Balıkların Biyolojileri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Deniz Balıkları Sistematiği, Lisans, 2013-2014
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2012-2013
Balık Davranışları, Yüksek Lisans, 2012-2013
Kızıldeniz Göçmeni Balıklar ve Biyolojileri, Doktora, 2012-2013
Balık Ekolojisi, Lisans, 2012-2013
Denizel Makroalgler ve Fanerogamlar, Lisans, 2012-2013
Deniz Kirlenmesi, Lisans, 2012-2013
Bazı Kemikli Balıkların Biyolojileri, Yüksek Lisans, 2012-2013
Deniz Balıkları Sistematiği, Lisans, 2012-2013
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2011-2012
Bazı Kemikli Balıkların Biyolojileri, Yüksek Lisans, 2011-2012
Denizel Makroalgler ve Fanerogamlar, Lisans, 2011-2012
Deniz Kirlenmesi, Lisans, 2011-2012
Balık Davranışları, Yüksek Lisans, 2010-2011
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2010-2011
Bazı Kemikli Balıkların Biyolojileri, Yüksek Lisans, 2010-2011
Deniz Kirlenmesi, Lisans, 2010-2011
Denizel Makroalgler ve Fanerogamlar, Lisans, 2010-2011
Deniz Balıkları Sistematiği, Lisans, 2010-2011
Deniz Balıkları Sistematiği, Lisans, 2010-2011
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2009-2010
Balık Davranışları, Yüksek Lisans, 2009-2010
Denizel Makroalgler ve Fanerogamlar, Lisans, 2009-2010
Deniz Kirlenmesi, Lisans, 2009-2010
Bazı Kemikli Balıkların Biyolojileri, Yüksek Lisans, 2009-2010
Deniz Balıkları Sistematiği, Lisans, 2009-2010
Balık Davranışları, Yüksek Lisans, 2008-2009
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Yemişken, "Doğu Akdeniz Balıkçılık Bölgelerinde Trol Balıkçılığı’nın Kıkırdaklı Balık Türleri Üzerine Etkisi’nin Karşılaştırılması. ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Mart, 2017.
Doktora, C.Dalyan, " Levant Denizi (Doğu Akdeniz) Kuzeydoğusunun Üst Kıta Yamacı Balıklarının Dağılımları.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Doktora, S.Tüzün, "Türkiye’nin Doğu Akdeniz Kıyılarındaki Mullidae Familyasına ait Türlerin Beslenme Biyolojisinin Araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Kesiktaş, "İstanbul Haliç'indeki Altınbaş Kefal Balığı [Liza aurata (Risso, 1810)]'nın Yaş, Büyüme ve Üreme Biyolojisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, A.Horasanli, "Yıldız Koyu’nda (Gökçeada) Bulunan Balık Topluluklarının Dağılımlarının Sualtı Görsel Sayım Tekniği ile Belirlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Yüksek Lisans, E.Soysal, " Kapıdağ Yarımadası Litoralindeki (Marmara Denizi) Demersal Balık Türlerinde ve Yüzey Sedimentinde Toplam Metal Birikimi.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2012.
Yüksek Lisans, E.Yemişken, " İskenderun Körfezi ve Yakın Çevresi Trol Balıkçılığında Hedef Dışı Av ve Iskarta.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2011.
Yüksek Lisans, C.Dalyan, " İskenderun Körfezi’ndeki Lesepsiyen Balıklar Üzerine Bir Araştırma.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, E.Nural, "Kapıdağ Yarımadası (Marmara Denizi) Rajidae Familyasına Ait Türlerde Polonyum 210 (210Po) Aktivitesinin Belirlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Sönmez, "Marmara Denizi’ndeki Berlam Balığı [Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)]’nın Yaş, Büyüme ve Üreme Biyolojisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, N.Kesici, "Gökçeada Çevresinde Bulunan Kriptobentik Balık Türlerinin Uzamsal Dağılımlarının İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü , Mayıs, 2017
Doktora Yeterlik, Yeterlik Sınavı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü , Mart, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü , Haziran, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü , Haziran, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü , Haziran, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 2016
Doktora Yeterlik, Çiğdem ÇelikYeterlilik Sınavı, İ.Ü. Fen Bilimleri Estitüsü, Kasım, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2016
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2016
Doktora Yeterlik, Yeterlik Sınavı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart, 2016
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez savunma, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Ekim, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2015
Doktora Yeterlik, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yeterlik Sınavı, Aralık, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Ocak, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2014
Doktora Yeterlik, Yeterlik Jürisi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2014
Tez Savunma, Yüksek lisans, Lebanese University Faculty of Sciences 1, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2013
Doktora Yeterlik, Yeterlik, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İ.Ü. Fen Bilimleri Estitüsü, Mayıs, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2012
Doktora Yeterlik, Yeterlik, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2012
Doktora Yeterlik, Yeterlik, i.ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2012
Doktora Yeterlik, Yeterlik, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasım, 2011
Doktora Yeterlik, Yeterlilik, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Estitüsü, Temmuz, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Temmuz, 2009
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2008
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi