İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yemişken E., Forero M., Megalofonou P. , Eryilmaz L., Navarro J. , ""Feeding habits of three Batoids in the Levantine Sea (north-eastern Mediterranean Sea) based on stomach content and isotopic data"", JOURNAL OF THE MARİNE BİOLOGİCAL ASSOCİATİON OF THE UNİTED KİNGDOM, vol.1, pp.1-8, 2017
Eryilmaz L., Dalyan C., "AGE, GROWTH, AND REPRODUCTIVE BIOLOGY OF TURBOT, SCOPHTHALMUS MAXIMUS (ACTINOPTERYGII: PLEURONECTIFORMES: SCOPHTHALMIDAE), FROM THE SOUTH-WESTERN COASTS OF BLACK SEA, TURKEY", ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA, vol.45, pp.181-188, 2015
Dalyan C., Yemişken E., Ergüden D. , Turan C., Eryilmaz L., "First record of the Indian Ocean anchovy Stolephorus insularis Hardenberg, 1933 from the northeastern Mediterranean coast of Turkey ", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol.30, pp.1039-1040, 2014
Yemişken E., Dalyan C., Eryilmaz L., "Catch and discard fish species of trawl fisheries in the Iskenderun Bay (North-eastern Mediterranean) with emphasis on lessepsian and chondricthyan species", MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, vol.15, pp.380-389, 2014
Dalyan C., Yemisken E., Eryilmaz L., "A new record of gaper (Champsodon capensis Regan, 1908) in the Mediterranean Sea", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol.28, pp.834-835, 2012
Eryilmaz L., Yemişken E., Dalyan C., "The First Documented Record of Genus Mustelus (Chondrichthyes: Triakidae) in the Black Sea", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.11, pp.153-156, 2011
Tuncer S., Bilgin S., Eryilmaz L., "About The Record Of Anthias Anthias (Linnaeus, 1758), (Pisces: Serranidae) In The Canakkale Strait, Turkey", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, pp.161-162, 2011
Keskin Ç., Eryilmaz L., "Easternmost Record Of The Lancet Fish, Notoscopelus Kroyeri (Actinopterygii: Myctophiformes: Myctophidae), In The Mediterranean Sea", ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA, no.1, pp.79-81, 2010
Dalyan C., Eryilmaz L., "The Arabian Scad Trachurus Indicus, A New Indo-Pacific Species In The Mediterranean Sea", JOURNAL OF FISH BIOLOGY, pp.1615-1619, 2009
Meriç N., Eryilmaz L., Ozulug M., "A catalogue of the fishes held in the Istanbul University, Science Faculty, Hydrobiology Museum", ZOOTAXA, pp.29-54, 2007
Eryilmaz L., Dalyan C., "First record of Apogon queketti gilchrist (Osteichthyes : Apogonidae) in the Mediterranean Sea", JOURNAL OF FISH BIOLOGY, vol.69, pp.1251-1254, 2006 (Link)
Eryilmaz L., Meric N., "Some biological characteristics of the tub gurnard, Chelidonichthys lucernus (Linnaeus, 1758) in the Sea of Marmara", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.29, pp.367-374, 2005
Eryilmaz L., "The Spiny Gurnard, Lepidotrigla Dieuzeidei Audoin In Blanc & Hureau, 1973, New To The Sea Of Marmara", Israel Journal of Zoology., 2002
Eryilmaz L., "A New Fish Record For The Aegean Sea: Round Goby Neogobius Melanostomus (Pallas, 1814) (Gobiidae)", ISRAEL JOURNAL OF ZOOLOGY, no.3, pp.251-252, 2002
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Keskin Ç., Eryilmaz L., "The Presence Of Scorpaena Loppei (Osteichthyes: Scorpaenidae), In The Turkish Seas. ", Marine Biodiversity Records, pp.1-2, 2009
Dalyan C., Eryilmaz L., "A New Deepwater Fish, Chauliodus Sloani Bloch & Schneider, 1801 (Osteichthyes: Stomiidae), From The Turkish Waters Of Levant Sea (Eastern Mediterranean). ", Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, pp.33-37, 2008
Dalyan C., Eryilmaz L., "Two New Fish Records From Turkish Coast Of The Eastern Mediterranean: The Garfish, Belone Svetovidovi Collette And Parin, 1970; The Spiny Gurnard, Lepidotrigla Dieuzeidei Audoin In Blanc And Hureau, 1973. ", Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, pp.155-158, 2006
Eryilmaz L., Meriç N., "Review Of Fish Fauna Of The Sea Of Marmara. ", Journal of the Black Sea/Mediterranean Archives Of Environmental Contamination And Toxicology, pp.153-178, 2005
Eryilmaz L., Özuluğ M., Meriç N. , "The Smooth Pufferfish, Sphoeroides Pachygaster (Müler And Troschel, 1848) (Teleostei: Tetraodontidae), New To The Northern Aegean Sea. ", Zoology in the Middle East, pp. 125-126, 2003
Eryilmaz L., "A Study On The Fishes Of Bozcaada Island (North Aegean Sea). ", Turkish Journal of Marine Sciences, no.2, pp.121-137, 2003
Eryilmaz L., "A Study On The Bony Fishes Caught In The South Of The Sea Of Marmara By Bottom Trawling And Their Morphologies. ", Turkish Journal of Zoology, pp. 323-342, 2001
Eryilmaz L., "A Study On The Cartilaginous Fishes Caught With The Bottom Trawling And Their Morphologies In The South Of Sea Of Marmara.", Istanbul University Journal of Biology, ss.25-44, 2000
Eryilmaz L., "A Preliminary Study On The Macrobenthos Of Littoral Of The Island Of Paşalimanı In The Sea Of Marmara. , ", Istanbul University Journal of Biology, ss.47-59, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yemişken E., Navarro J. , Forero M., Megalofonou P. , Eryilmaz L., "Trophic Relationship of Five Shark Species Around Gökçeada Island (north eastern Aegean Sea)", 19. International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Roma, ITALYA, 4-6 Ekim 2017, pp.80-80
Horasanlı A.Ö. , Dalyan C., Tüzün S., Eryilmaz L., "Yıldız Koy'da (Gökçeada) Bulunan Balık Topluluklarının Dağılımlarının İncelenmesi", 19. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı (SBT 2016), SİNOP, TÜRKIYE, 21-22 Ekim 2016, ss.1-5
Kesiktaş M. , Sönmez B., Dalyan C., Eryilmaz L., "Tekirdağ Kıyılarında (Marmara Denizi) Bulunan Balık Topluluklarının Dağılımları Üzerine Bir Ön Araştırma", 19. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı (SBT 2016), SİNOP, TÜRKIYE, 21-22 Ekim 2016, ss.1-5
Yemişken E., Dalyan C., Tüzün S., Gönülal O., Eryilmaz L., Megalofonou P. , "Comparison of Trawl Fisheries Effect on Chondrichthyans between Gokceada Island (North Aegean Sea) and Around Iskenderun Bay (North Eastern Levantine Sea)", 51 st EMBS European Marine BiologySymposium, Rodos, YUNANISTAN, 26-30 Eylül 2016, pp.44-44 (Link)
Yemişken E., Dalyan C., Tüzün S., Gönülal O., Eryilmaz L., Megalofonou P. , "DETERMINATION OF FEEDING ECOLOGY OF THREE BATOID FISHES FROM ISKENDERUN BAY (NORTH EAST LEVANTINE SEA)", 51 st EMBS European Marine BiologySymposium, Rodos, YUNANISTAN, 26-30 Eylül 2016, pp.40-40 (Link)
Tüzün S. , Dalyan C., Eryilmaz L., "Spatial Distribution of the Family Mullidae in the Anatolian Coasts", 41 st CIESM Congress, Kiel, ALMANYA, 12-16 Eylül 2016, pp.1-1
Yemişken E., Dalyan C., Tüzün S. , Megalofonou P. , Eryilmaz L., "Seasonal Comparison of Chondrichtyan by-catch of trawl fishery around Imbros (Gokceada, N.E. Aegean Sea)", 19th Annual Scientific Conference of the European Elasmobranch Association, Peniche, PORTEKIZ, 9-11 Ekim 2015, pp.73-73
Tüzün S., Dalyan C., Yemişken E., Eryilmaz L., "Akdeniz'De Bulunan Tetraodontiformes Takımına Ait Türler", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 3-6 Eylül 2013
Dalyan C., Yemişken E., Eryilmaz L., "Distribution Of Upper Continental Slope Fishes In The Northeastern Levantine Sea (Medıterranean Sea)", 40th CIESM Congress,, FRANSA, 28 Ekim-1 Kasım 2013
Yemişken E., Dalyan C., Eryilmaz L., ""Fish Discard In Iskenderun Bay Trawl Fisheries"", 40th CIESM Congress, FRANSA, 28 Ekim-1 Kasım 2013
Dalyan C., Yemişken E., Tüzün S., Eryilmaz L., "İskendeun Körfezi'Nde 2012-2013 Balıkçılık Sezonunda Saptanan Iskarta Av Miktarları", 17. Ukusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 3-6 Eylül 2013
Yemişken E., Dalyan C., Eryilmaz L., "İskenderun Körfezi Ve Yakın Çevresi Trol Balıkçılığında Hedef Dışı Av Ve Iskarta. ", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 03-07 Eylül 2012, no.8, ss.244-245.
Keskin Ç., Eryilmaz L., "Marmara Denizi Balıkları Ve Demersal Tür Topluluklarının İncelenmesi. ", Marmara Denizi 2010” Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-26 Eylül 2010, ss.289-311
Yemişken E., Dalyan C., Eryilmaz L., "Marmara Adası (Marmara Denizi) Civarından Elde Edilen Küçük Benekli Kedibalığı, Scyliorhinus Canicula (Linnaeus, 1758)’Nın Biyometrisi. ", IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 7-10 Ekim 2009
Özuluğ M., Eryilmaz L., "A Natural Hybrid Of Abramis Brama With Scardinius Erythrophthalmus From Durusu Lake In Thrace (Turkey) ", ECI XII, European Congress of Ichthyology, HIRVATISTAN, 9-13 Eylül 2007, pp.189-190
Dalyan C., Eryilmaz L., "İskenderun Körfezi'Ndeki Lesepsiyen Balıklar Üzerine Bir Araştırma", İstanbul Üniversitesi Bilim günleri-II, İSTANBUL, TÜRKİYE, 6 Nisan 2007.
Özuluğ M., Meriç N., Eryilmaz L., "İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Müzesi Balık Koleksiyonu Veri Tabanı", İstanbul Üniversitesi Bilim Günleri I, İSTANBUL, TÜRKİYE, 13-14 Nisan 2006
Meriç N., Eryilmaz L., "Kıkırdaklı Balıklar Ve Büyük Pelajik Balıklar", Denizel Biyolojik Çeşitlilik ve Nesli Tükenmekte Olan Türler Çalıştayı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) & Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) , ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 11-20 Ağustos 2003
Meriç N., Eryilmaz L., Altun Ö., "Marmara Denizi, Ege Denizi Ve Akdeniz’Den Ele Geçirilen Bazı Balıklar. ", XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 17-20 Eylül 1996, no.5, ss.128-137
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi