İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Ülgen G., "Dünyada Ve Türkiye'De Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Etkileri", Ankara Sanayi Odası Dergisi, ss.54-66, 2007
Ülgen G., "The Employment Issue And The Future Of Unemployment In Turkey", Journal of Academic Studies, no.28, pp.1-25, 2006
Ülgen G., "Yabancı Sermayenin İstihdam Üzerine Etkileri ", M.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , cilt.XX, ss.35-49, 2005
Ülgen G., "500 Büyük Firma İçinde Yabancı Sermaye Kaynaklı Firmaların 2003 Yılı Performansı ", Maliye Araştırma Merkezi Konf.İktisat fakültesi , no.91, ss.45-55, 2005
Ülgen G., "Türkiye’De Dış Borcun Sürdürülebilirliği ", M.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , cilt.XX, ss.19-35, 2005
Ülgen G., "The Importance Of Foreign Direct Investment In Developing Countries:Special Case Of Turkish ", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , cilt.XIX, ss.69-91, 2004
Ülgen G., "Factoring In World And Turkey ", Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler dergisi, cilt.XIX, ss.43-69, 2004
Ülgen G., "İkinci Yılında Küresel Kriz Ve Dünya Ekonomisi ", Banka ve EkonomikYorumlar , ss.9-19, 1999
Ülgen G., "Piyasa Ekonomisi Özelleştirme Ve Türkiye ", Banka ve EkonomikYorumlar , ss.45-53, 1999
Ülgen G., "Türkiye’De Planlı Dönemde İstihdam ", Konya Ticaret Odası Dergisi , ss.26-35, 1998
Ülgen G., "Türkiye’De 500 Büyük Firma İçinde Yabancı Sermaye Kaynaklı Firmaların 1995 Yılı Performansları ", Banka ve EkonomikYorumlar , ss.53-60, 1996
Ülgen G., "Türkiye’De Yabancı Sermaye Kaynaklı Firmaların 1994 Yılı Performansları ", Banka ve Ekonomik Yorumlar, ss.19-23, 1995
Ülgen G., "Türkiye’De Yabancı Sermaye Kaynaklı Firmaların 1993 Yılı Performansları ", Banka ve Ekonomik Yorumlar, ss.45-50, 1994
Ülgen G., "Bankacılığının Sorunları Ve Bankacılık Sisteminde Öneriler ", Banka ve Ekonomik Yorumlar, ss.1-15, 1993
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ülgen G., "Dış Borçlanmanın Analizi Ve Türkiye’De Dış Borçlanma", Türkiye Ekonomisi:Makro Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Ahmet Ay, Ed., Çizgi yayınevi, Konya, ss.1-613-, 2007 (Link)
Ülgen G., "Türkiye’De Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci Ve Sürdürülebilirliği", Der yayınevi, İSTANBUL, 2005 (Link)
Ülgen G., "İktisat Bilimine Giriş", Der yayınevi, İSTANBUL, 2002 (Link)