İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Ülgen G., "Dünyada Ve Türkiye'De Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Etkileri", Ankara Sanayi Odası Dergisi, ss.54-66, 2007
Ülgen G., "The Employment Issue And The Future Of Unemployment In Turkey", Journal of Academic Studies, no.28, pp.1-25, 2006
Ülgen G., "Yabancı Sermayenin İstihdam Üzerine Etkileri ", M.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , cilt.XX, ss.35-49, 2005
Ülgen G., "500 Büyük Firma İçinde Yabancı Sermaye Kaynaklı Firmaların 2003 Yılı Performansı ", Maliye Araştırma Merkezi Konf.İktisat fakültesi , no.91, ss.45-55, 2005
Ülgen G., "Türkiye’De Dış Borcun Sürdürülebilirliği ", M.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , cilt.XX, ss.19-35, 2005
Ülgen G., "The Importance Of Foreign Direct Investment In Developing Countries:Special Case Of Turkish ", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , cilt.XIX, ss.69-91, 2004
Ülgen G., "Factoring In World And Turkey ", Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler dergisi, cilt.XIX, ss.43-69, 2004
Ülgen G., "İkinci Yılında Küresel Kriz Ve Dünya Ekonomisi ", Banka ve EkonomikYorumlar , ss.9-19, 1999
Ülgen G., "Piyasa Ekonomisi Özelleştirme Ve Türkiye ", Banka ve EkonomikYorumlar , ss.45-53, 1999
Ülgen G., "Türkiye’De Planlı Dönemde İstihdam ", Konya Ticaret Odası Dergisi , ss.26-35, 1998
Ülgen G., "Türkiye’De 500 Büyük Firma İçinde Yabancı Sermaye Kaynaklı Firmaların 1995 Yılı Performansları ", Banka ve EkonomikYorumlar , ss.53-60, 1996
Ülgen G., "Türkiye’De Yabancı Sermaye Kaynaklı Firmaların 1994 Yılı Performansları ", Banka ve Ekonomik Yorumlar, ss.19-23, 1995
Ülgen G., "Türkiye’De Yabancı Sermaye Kaynaklı Firmaların 1993 Yılı Performansları ", Banka ve Ekonomik Yorumlar, ss.45-50, 1994
Ülgen G., "Bankacılığının Sorunları Ve Bankacılık Sisteminde Öneriler ", Banka ve Ekonomik Yorumlar, ss.1-15, 1993
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ülgen G., "Makro İktisat", Türkmen Kitabevi, İSTANBUL, 2017
Ülgen G., "Mikro İktisat", Türkmen Kitabevi, İSTANBUL, 2014
Ülgen G., "Dış Borçlanmanın Analizi Ve Türkiye’De Dış Borçlanma", Türkiye Ekonomisi:Makro Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Ahmet Ay, Ed., Çizgi yayınevi, Konya, ss.1-613-, 2007 (Link)
Ülgen G., "Türkiye’De Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci Ve Sürdürülebilirliği", Der yayınevi, İSTANBUL, 2005 (Link)
Ülgen G., "İktisat Bilimine Giriş", Der yayınevi, İSTANBUL, 2002 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi