İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT, 2006 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT, 1999 - 2006
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT, 1995 - 1999
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, BANKACILIK, 15.09.2013 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ, İKTİSAT TEORİSİ, 22.04.2013 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ, , 08.03.2012 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
BANKACILIKTA YASAL DÜZENLEMELER, Yüksek Lisans, 2013-2014
PARA TORİSİ VE POLİTİKASI, Yüksek Lisans, 2013-2014
İLERİ MİKRO FAKTÖR PİYASALARI, Doktora, 2013-2014
İLERİ MİKRO-MAL PİYASALARI, Doktora, 2013-2014
MİKRO İKTİSAT-MAL PİYASALARI, Yüksek Lisans, 2013-2014
İKTİSAT, Lisans, 2013-2014
DÜNYA EKONOMİSİ İÇİNDE ULUSAL EKONOMİLER, Doktora, 2013-2014
GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR, Doktora, 2013-2014
İktisada Giriş-I, Lisans, 2013-2014
İktisada Giriş-II, Lisans, 2013-2014
İktisada Giriş-II, Lisans, 2013-2014
DÜNYA EKONOMİSİNDE GÜNCEL GELİŞMELER, Yüksek Lisans, 2013-2014
İktisada Giriş-I, Lisans, 2013-2014
DÜNYA EKONOMİSİNİN DEĞİŞİM SÜRECİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
MİKRO İKTİSAT-FAKTÖR PİYASALARI, Yüksek Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Akçanbaş, "Kuzeydoğu Asya'da Oluşabilecek Birliğin Dünya Ekonomisine Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2013.
Doktora, B.Karadağ, "Gelişmekte Olan Ülkelerde Sosyal Güvenlik Reformlarının Ekonomi Üzerine Etkileri ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2012.
Doktora, .Majdova, "Türkiye'de 1980'den Günümüze Dış Tic.Kısıt.Dev.Eko.Uygul.Üze.Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Doktora, S.Kadyrova , "Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Makroekonomik Performans Arasındaki İlişki", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2011.
Doktora, C.Veliyev, "Azerbeycan'da Uygulanan Ekonomik Kalkınma Politikaları ve Tarım Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, C.Yıldırım, "Uluslararası Sermaye Hare.Öde.Deng.Üz.Etk.ve Türkiye Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, G.Belyalova, "Dünyadaki İnovasyon ve Teknolojik gel.ile Kazakistan'da İnovasyon ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2011.
Yüksek Lisans, B.İskender , "KOBİ'ler İçin Alternatif Finansman Yöntemleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2010.
Yüksek Lisans, Z.Gardaşov, "Piyasa Ekonomisi açısından Azerbeycan Ekonomisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınavı, İ.Ü.İktisat Fakültesi, Mart, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora yeterlilik, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora yeterlilik, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, Marmara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mart, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü, Mart, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü, Mart, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şubat, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sözlü, İ.Ü.İktisat Fakültesi, Mayıs, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi-2012, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F., Mayıs, 2013