İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
İ.Ü.İktisat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2012
İ.Ü.İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2009
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2010
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2007
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi , Dergide Hakemlik, Ocak 2007
Maliye Bakanlığı Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2013