İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Türkiye Sıcaklık Ve Yağış İndislerindeki Ekstremlerin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 114Y417 , Danışman, Devam Ediyor
"Bartın Çayı Havzasının Hidrografik Doğal Afet Risk Analizi", BAP Arastırma Projesi, 1700/15082001, Araştırmacı, 2006
") Erciyes Dağının Ekosistem Özelliklerinin Belirlenmesi ve Dağ Alanları Yönetimi (DAY) Açısından Değerlendirilmesi. ", TÜBITAK Projesi, 101Y055, Yönetici, 2004
"İstanbul’da Hava Kirliliğinin İğne Yapraklı Ağaç Türleri Üzerindeki Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 714, Araştırmacı, 1997
"Trakya’da 1964 – 1994 Yılları Arasında Yağışta Görülen Değişimler ve Bu Değişimlerin Dendroklimatolojik Yöntemlerle Takibi. İ.Ü. Araştırma Fonu Projesi", BAP Arastırma Projesi, 751/280795, Yönetici, 1997
"İstanbul – Tekirdağ Arasındaki Bölgede Ekolojik Değişimlerin Palinalojik Yöntemlerle Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 691., Araştırmacı, 1997
"Batı Karadeniz, İğneada – Sinop Arası Kıyı Bölgesinin Ekolojik Envanteri", BAP Arastırma Projesi, 614/210449, Araştırmacı, 1996
"İstanbul’da Hava Kirliliğinin Ömerli Havzasında Yarattığı Ekolojik Sorunlar", BAP Arastırma Projesi, 642/100994, Araştırmacı, 1996
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi