İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Deniz Z.A., Gönençgil B., "Trends of summer daily maximum temperature extremes in Turkey", PHYSICAL GEOGRAPHY, vol.36, pp.268-281, 2015 (Link)
Birpinar M.E., Talu G.F., Gönençgil B., "Environmental effects of maritime traffic on the Äaut degrees stanbul Strait", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.152, pp.13-23, 2009
Görüm T., Gönençgil B., Gokceoglu C., Nefeslioglu H.A., "Implementation of reconstructed geomorphologic units in landslide susceptibility mapping: the Melen Gorge (NW Turkey)", NATURAL HAZARDS, vol.46, pp.323-351, 2008 (Link)
Bayçu G., Caner H., Gönençgil B., Eruz E., "Roadside pollution of cadmium and lead in Istanbul City (Turkey) and their effects on Picea abies", BIOLOGIA, vol.58, pp.109-114 , 2003
Algan A.O., Gazioğlu C., Çağatay N., Yücel Z.Y., Gönençgil B., "Sediment and water influxes into the Black Sea by Anatolia Rivers", Zeitschrift für Geomorphologie, vol.43, no.1, pp.61-79, 1999 (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gönençgil B., Acar Deniz Z., "EXTREME MAXIMUM AND MINIMUM AIR TEMPERATURE IN MEDİTERRANEAN COASTS IN TURKEY", GEOGRAPHY ENVIRONMENT SUSTAINABILITY, vol.v.09, no.1, pp.59-71, 2016 (Link)
Gönençgil B., Karataş A., "Kuseyr Platosu’nda (Hatay) Miyosen Sonrası Morfojenetik Süreç-Jeomorfolojik Yapı İlişkisi", Türk Coğrafya Dergisi, ss.11-26, 2012 (Link)
Gönençgil B., İçel G., "Türkiye’nin Doğu Akdeniz Kıyılarında Yıllık Toplam Yağışlarda Görülen Değişimler (1975 – 2006)", Türk Coğrafya Dergisi, ss.1-12, 2010 (Link)
Gönençgil B., "Türk Boğazlar Bölgesinin Ekolojik Özellikleri ve Alınabilecek Önlemler", Stratejik Analiz, Aylık Uluslararası İlişkiler Dergisi, ss.1-10, 2007 (Link)
Bayçu G., Caner H., Gönençgil B., Eruz E., "Heavy Metal Stress and Peroxidases: II. Peroxidase Activity and Chlorophyll Content in Response to Cadmium and Lead in Cedrus libani", Plant Peroxidase Newsletter, pp.23-29, 1999
Bayçu G., Eruz E., Caner H., Gönençgil B., "Heavy Metal Stress and Peroxidases: I. Peroxidase Activity and Chlorophyll Content in Response to Cadmium and Lead in Pinus pinea", Plant Peroxidase Newsletters, pp.13-21, 1999
Gönençgil B., "Türkiye’de Turizmin Gelişme Süreci İçinde Çevresel Etkiler", Türk Coğrafya Dergisi, ss.529-536, 1998 (Link)
Gönençgil B., "Edirne ve Tekirdağ’ın Aylık ve Yıllık Yağışlarının Karşılaştırılması", Türk Coğrafya Kurumu, ss.349-353, 1997 (Link)
Gönençgil B., Sungur K.A., "Çeşitli İklim Elemanlarının Hava Kirliliği Üzerine Etkileri", . A.Ü. Türkiye Coğ. Araş. Ve Uyg. Merkezi Dergis, ss.337-345, 1997 (Link)
Gönençgil B., Mater B., "Biga’da Deri sanayisinin Çevresel Yükü ve Çözüm Önerileri", Türk Coğrafya Dergisi, ss.7-11, 1995 (Link)
Gönençgil B., "2 Doğu Karadeniz Meteoroloji İstasyonu Olan Rize Ve Kemalpaşa (Hopa)’da Aylık ve Yıllık Yağış Değerlerinin Karşılaştırılması", İ.Ü. Deniz Bilm. Ve Coğ. Enst. Bültesi, ss.1-10, 1994
Gönençgil B., "İstanbul’da Hava Kirliliği Problemi ve Klimatik Faktörlerin Bu Kirliliğe Etkileri", İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, ss.1-10, 1993
Gönençgil B., "Antalya’da Fön Rüzgarları ve Gelişim Koşulları", Türk Coğrafya Dergisi, ss.337-343, 1993 (Link)
Gönençgil B., "İstanbul’da Günlük 10.0 mm’nin Üzerindeki Yağışların Dağılışı", İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, ss.1-10, 1991
Gönençgil B., "Türkiye’de Orman Yangınları Üzerinde Fön Karakterli Hava Hareketlerinin Etkileri", İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, ss.1-10, 1990
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gönençgil B., "Turizm Merkezlerinin Kıyı Kullanımı Açısından Etkilerine Bir Örnek, Çökertme (Milas-Muğla", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.1-
Gönençgil B., "Dağlık Alanların Sürdürülebilir Kullanımı İçin Dağ Alanları Yönetimi (DAY) ve Planlaması", Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, KOCAELİ, TÜRKIYE, - , ss.1-
Gönençgil B., Akten N., "İstanbul Boğazında Deniz Kazaları", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.1-
Gönençgil B., Acar Deniz Z., "Indices of Temperature Extremes in Mediterranean Coastlines of Turkey", 2016 IGU COMB ANNUAL CONFERENCE The Mediterranean sustainability between climate change and human mobilty., ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Haziran 2016, pp.43-45 (Abstract)
Gönençgil B., Acar Deniz Z., Korucu Gümüşoğlu N. , "Long-Term Changes in Hot and Cold Extremes in Turkey During The Years of 1966 - 2014", AAG Annual Meeting, San Francisco, ABD, 29 Mart - 2 Nisan 2016, pp.1-1 (Link)
Gönençgil B., Acar Deniz Z., "Extreme Maximum And Minimum Temperature in Mediterranean Coasts in Turkey", International Geographical Union Regional Conference, GEOGRAPHY, CULTURE AND SOCIETY FOR OUR FUTURE EARTH , Moskova, RUSYA, 17-22 Ağustos 2015, pp.726-726 (Link) (Abstract)
Gönençgil B., Acar Deniz Z., "Spatiotemporal trends and variability monthly air temperatures of Mediterranean and Aegean Sea Coastlines", International Geographical Union Regional Conference, GEOGRAPHY, CULTURE AND SOCIETY FOR OUR FUTURE EARTH, Moskova, RUSYA, 17-22 Ağustos 2015, pp.728-728 (Link) (Abstract)
Gönençgil B., Acar Deniz Z., Öztürk B., "Observed trends in Turkey summer daily maximum temperature extremes ", IGU Regional Conference 2014 CHANGES CHALLENGES RESPONSIBILITY, Krakow, POLONYA, 18-22 Ağustos 2014, pp.1-2 (Link) (Abstract)
Gönençgil B., "Regional impacts of the climate change and awareness studies on adaptation to climate change in Turkey ", IGU Regional Conference 2014 CHANGES CHALLENGES RESPONSIBILITY, Krakow, POLONYA, 18-22 Ağustos 2014, pp.1-2 (Link) (Abstract)
Gönençgil B., "Climate Characteristics of Thrace and Observed Temperature-Precipitation Trends", 2nd International Balkan Annual conference, IBAC 2012, “The Balkans at a Crossroads: Evaluating Past, Reading Present, Imagining Future, Tiran, ARNAVUTLUK, 10-13 Ekim 2013, pp.80-96
Gönençgil B., Acar Deniz Z., "EKSTREM SICAK YIL: 2010 ve TÜRKİYE YAZ DOLAŞIMINA ETKİLERİ ", III. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ - TİKDEK 2013, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Haziran 2013, ss.1-1 (Link)
Gönençgil B., Acar Deniz Z., "Variability Trends in the Numbers of Tropical and Summer Days Over The Turkey’s Summer Temperature ", IGU 2013 Kyoto Regional Conference, Kyoto, JAPONYA, 4-9 Ağustos 2013, pp.1-1 (Link) (Abstract)
Gönençgil B., "Türk Boğazlar Bölgesinde Çevre Güvenliği Açısından “Özel Duyarlı Deniz Alanı” Kavramı", Türkiye Kıyıları 2012, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2012, ss.655-667
Gönençgil B., İçel G., "Türkiye’nin Doğu Akdeniz Kıyılarında Günlük Yağış Şiddetlerinde Eğilimler (1975-2006)", UJES 2012, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, HATAY, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2012, ss.185-199 (Link)
Gönençgil B., Ekinci D., Ertek T.A., "İstanbul’un Kentsel Dönüşümünde Coğrafyanın ve Coğrafyacının Yeri ve Önemi", UJES 2012, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, HATAY, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2012, ss.1-10
Gönençgil B., "New Dimansions of The Concept of Sustainable Development", The International Symposium on Science Centers and Sustainable Development, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-13 Haziran 2012, pp.1-1
Gönençgil B., "Evaluation of Mountain Ecosystems in Global Change: As an Example of Erciyes Mountain", EUROGEO (European Association of Geographers) Annual Meeting, Atina, YUNANISTAN, 1-5 Haziran 2011, pp.1-1
Gönençgil B., "Coğrafi Ekolojide Çevre Sorunlarına Yaklaşım. (Approach to Environmental Problems in Ecological Geography)", Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2011, ss.1-1
Gönençgil B., Kum G., "Impacts of Climate Change in Tourism Comfort Conditions in Soutwest Coast of Turkey", The 3rd International Symposium of Geography, Landscapes: Perception, Understanding, Awarenes and Action, Bükreş, ROMANYA, 8-10 Nisan 2011, pp.1-1
Gönençgil B., Üneri D., "Negative Effects of Land Use Characteristics in Ayamama Valley, İstanbul: An Extreme Event.", Regional Geographic Conference, (UGI 2011), Santiago, ŞİLİ, 14-18 Kasım 2011, pp.1-1
Gönençgil B., Mater B., "Karasu Kumulları ve Acarlar Longozu", Kıyı Mühendisliği Çalıştayı, “Risk Altındaki Kıyı Alanları-Karasu Örneği, SAKARYA, TÜRKIYE, 4-5 Şubat 2011, ss.1-10
Gönençgil B., İçel G., "Trends In The Intensity of Daily Precipitation In The Eastern Mediterranean Coasts Of Turkey (1975 – 2006)", GEOMED 2010 The 2nd International Geography Symposium , ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Haziran 2010, pp.1-1
Gönençgil B., İçel G., "Türkiye’nin Doğu Akdeniz kıyılarında Kış ve İlkbahar Yağışları Arasındaki İlişki ve Eğilimler (1975 – 2006", VI. Ulusal Coğrafya Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2010, ss.1-1
Gönençgil B., "Effects of Climate Changes on Tourism Destinations", Ecological Agenda 2010, International Conference On New Perspectives In Eco-Technologies And Eco – Economy, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2010, pp.1-10
Tolunay D., Kadioğlu M., Gönençgil B., "TGC II Küresel Isınma Kurultayı Sonuç Bildirgesi", Türkiye Gazeteciler Cemiyeti II. Küresel Isınma Kurultayı , İSTANBUL, TÜRKİYE, 7 Mayıs 2009, ss.76-78
Gönençgil B., "İklim Değişikliği ve Turizm", IV. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-28 Mart 2008, ss.69-76
Gönençgil B., "Tehdit Altındaki Kıyı Alanlarına Bir Örnek: Acarlar Longozu – Karasu, Sakarya", Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi TÜCAUM V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2008, ss.31-38 (Link)
Gönençgil B., "Küresel Değişim Sürecinde Dağ Ekosistemlerinin Değerlendirilmesi: Erciyes Dağı Örneği", Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2008 , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 20-23 Ekim 2008, ss.1-10
Gönençgil B., "Boğazlar Bölgesindeki Deniz Trafiği ve Kazaların Çevresel Etkileri", Türkiye kazaların Çevresel ve teknik Araştırması Ulusal Çalıştayı , ANKARA, TÜRKIYE, 13-15 Temmuz 2007, ss.1-10
Gönençgil B., Akten N., "Traceca: Silk Road of the 21th Century", International Symposium on Earth Systems Science, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2004, pp.1-10
Turoğlu H., Özdemir H., Gönençgil B., Mater B., "Hatalı Kıyı Kullanımının Neden Olduğu Bir Problem: Karaburun Limanının (İstanbul) Dolması", Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları V.Ulusal Konferansı, ADANA, TÜRKİYE, 04-07 Mayıs 2004, cilt.2, ss.633-642 (Link) (Özet)
Gönençgil B., Görüm T., "Mountain Zone Management", International Symposium on Earth Systems Science, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2004, pp.1-10
Gönençgil B., Görüm T., "Mountain Zone Management(MZM", International Symposium on Earth System Science, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2004, vol.1, no.2, pp.401-406
Gönençgil B., "Kullanım Açısından Dağlık Alanların Sorunları ve Çözüm Önerileri", Coğrafi Çevre, Koruma ve Turizm Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2003, ss.1-10
Gönençgil B., Göktepe G., "Environmental Risk Factors in The Black Sea Region-A Challenge for an International Risk Management ", World Congress on Risk, Society for Risk Analysis, Brüksel, BELÇIKA, 22-25 Haziran 2003, pp.1-1
Turoğlu H., Gönençgil B., Özdemir H., "Bartın’da Meydana Gelen Sel ve Taşkınların Coğrafi Analizi", Sırrı Erinç Sempozyumu 2003, İSTANBUL, TÜRKİYE, 11-13 Eylül 2003, ss.158-166
Turoğlu H., Gönençgil B., Özdemir H., "Bartın'da Meydana Gelen Sel ve Taşkınların Coğrafi Analizi", Sırrı Erinç Sempozyumu 2003, İSTANBUL, TÜRKİYE, 11-13 Eylül 2003, ss.158-165 (Link)
Gönençgil B., Akten N., "Türk Boğazlarından Geçiş: Gemilerin Hak ve Yükümlülükleri", Sırrı Erinç Sempozyumu 2003 Coğrafya, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-13 Eylül 2003, ss.1-10
Gönençgil B., Güngör Y., "Türkiye’de Dağ Turizmi, Potansiyeller ve Sorunlar", T.C. Orman Bakanlığı Türkiye Dağları 1. Ulusal Sempozyumu , KASTAMONU, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2002, ss.1-10
Gönençgil B., "17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce Depremlerinin Klimatolojik Açıdan İncelenmesi", Klimatoloji Çalıştayı 2002, İZMİR, TÜRKIYE, 11-13 Nisan 2002, ss.1-10
Gönençgil B., Akten N., "Türkiye’de Yaygınlaşan İskelecilik Hareketi", Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, İZMİR, TÜRKIYE, 5-8 Kasım 2002, ss.821-829
Gönençgil B., Göktepe G., "Environmental Safety Concern Of Oil And Gas Transpotation Risks Through The Turkish Straits", 18. World Energy Congress, Bounes Aires, ARJANTIN, 21-25 Ekim 2001, pp.1-10
Gönençgil B., Göktepe G., "Türk Boğazlar Bölgesinde Petrol Tankeri Geçişi Riskleri ve Çevre Güvenliği", Türkiye 8. Genel Enerji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 8-12 Mayıs 2000, ss.1-10
Gönençgil B., "Kaçkar Dağında Dağ Alanları Yönetimi (DAY) ve Planlaması", 9. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlaması Kongresi , TRABZON, TÜRKIYE, 5-6 Ekim 2000, ss.1-10
Bayçu G., Caner H., Gönençgil B., Eruz E., "İstanbul'da Hava Kirliliğinin İğne Yapraklı Ağaç Türleri Üzerindeki Etkisi. ", Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-5 Haziran 1999, ss.559-578
Bayçu G., Caner H., Gönençgil B., Eruz E., "Effects of Cadmium and Lead on the Coniferous Tree Species. ", XVI. International Botanical Congress, St.Louis., ABD, 7-14 Ağustos 1999, pp.520-521
Algan A.O., Gazioğlu C., Yücel Z.Y., Çağatay N., Gönençgil B., "Sediment and Freshwater discharges of the Anatoian Rivers into the Blacksea", IOC-BSRC Workshop Black Sea Fluxes , TÜRKIYE, 10-12 Haziran 1997, pp.1-10
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gönençgil B., "Şehirleşmenin Sıcaklık Trendleri Üzerine Etkileri ve Şehirsel Isı Adası Kavramı", Fiziki Coğrafya Araştırmaları, Sistematik ve Bölgesel. Prof. Dr. M. Yıldız Hoşgören Anısına Armağan, Ekinci, D., Ed., Türk Coğrafya Kurumu , İstanbul, ss.127-136, 2011 (Link)
Gönençgil B., "Küresel Degredasyon Sürecinde Dağlar ve Dağ Alanları Yönetimi", Çantay Kitabevi, İSTANBUL, 2009 (Link)
Gönençgil B., "Doğal Süreçler Açısından İklim Değişikliği ve İnsan", Çantay Kitabevi, İSTANBUL, 2008 (Link)
Gönençgil B., "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İklimi", Elçi Yayıncılık, İSTANBUL, 2006
DİĞER YAYINLAR
Mater B., Ertek T.A., Gürpınar E., Turoğlu H., Gönençgil B., "Marmara Bölgesi’nin Yağış-Bitki Faktörü Denetimindeki Erozyon Alanları", Diger, ss.1, 1993
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi