İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2004 - 2011
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2002 - 2004
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri Ve Coğrafya Enstitüsü, 1993 - 2002
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Koordinatörü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Coğrafya, 15.07.2015 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 06.07.2015 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 06.07.2015 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 06.07.2015 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 04.01.2012 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Çevre Koruma, Lisans, 2015-2016
Türkiye İklimi, Lisans, 2015-2016
Dinamik Klimatoloji, Lisans, 2015-2016
Klimatoloji II, Lisans, 2015-2016
İklim Salınımları, Lisans, 2015-2016
Sinoptik Klimatoloji ve Rasat Teknikleri, Lisans, 2015-2016
Türkiye'nin Morfoklimatik Bölgeleri, Doktora, 2015-2016
Dağlık Alanların Fiziki Coğrafyası, Yüksek Lisans, 2015-2016
Klimatoloji - Meteoroloji, Yüksek Lisans, 2015-2016
Küresel İklim Değişikliği, Lisans, 2015-2016
Çevre Eğitimi, Lisans, 2015-2016
Uygulamalı Klimatoloji, Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Z.Acar Deniz, "Muson Dolaşımının Doğu Akdeniz ve Türkiye Yaz Sıcaklıklarına Etkileri. ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Haziran, 2013.
Doktora, G.Kum, "İklim Değişikliğinin Türkiye’nin Güney ve Güneybatı Sahillerinde Yer Alan Turizm Destinasyonlarına Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Haziran, 2011.
Doktora, G.İçel, "Türkiye’nin Doğu Akdeniz Kıyılarında Sıcaklık ve Yağış Trend Analizleri ve Ekstrem Hadiseler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, D.Üneri, "Antropojenik Süreçlerin Kontrolünde Ayamama Deresinde Meydana Gelen Sel ve Taşkınların Coğrafi Özellikleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, O.Üçüncü, "Turizmde Çevre Etiketi Olarak Mavi Bayrak", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, Y.Özdemir, "Alibeyköy Deresinde Görülen Sel Baskınlarının Coğrafi Açıdan İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, J.Kazancı Köroğlu, "17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin Gölcük ve Civarındaki Çevresel Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, A.Günay, "Tekirdağ’ın İklim Özellikleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, T.Görüm, "Coğrafi Bilgi Sistemi ve İstatistiksel Yöntemler Kullanılarak Heyelan Duyarlılık Analizi: Melen Boğazı ve Yakın Çevresi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, G.Kum, "Göztepe, Kandilli ve Şile Sıcaklık Verileri Kullanılarak İstanbul’da Şehir Isı Adası Etüdü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, S.Kabaş, "Priştine Hava Alanı Meteoroloji istasyonu Verileriyle Priştine’nin İklim Analizi ve Uçuşa Etkileyen Parametreler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, D.Ünner Toprak, "Coğrafi Faktörlerin Etkisinde Edirne İlinde Hava Kirliliği Problemi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Haziran, 2002.
Yüksek Lisans, A.Uslu, "Ankara İl Merkezinde Hava Kirliliğinin Gelişimi ve İnsan Sağlığına Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Haziran, 2001.
Yüksek Lisans, G.Bayman, "Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Sahasında İklim Değişimleri ve Değişimlerin Çevresel Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Haziran, 2001.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi