İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.09.2013 - Devam Ediyor
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 08.09.2003 - Devam Ediyor
Türk Diş Hekimliği Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 26.09.1990 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
47. Ulusal Moleküler Tıp Sempozyumu., Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası , İstanbul., , Haziran 2016
48. İstanbul diş hekimleri odası , Ağız diş sağlığı haftası , Baş-Boyun Kanserlerinde Diş Hekiminin Rolü ve Oral Sağlığın Önemi, , Kasım 2016
46. TDB Uluslararası 21. Diş Hekimliği kongresi, İstanbul. Kanser Hastalarında Ağız Diş Sağlığı , , Mayıs 2015
44. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi ‘Akademi /Pratik’. , , Kasım 2014
17th International congress on oral pathology and medicine, İstanbul, Mayıs 2014
TAOMS 21st International Congress, Bodrum, Mayıs 2014
45. 6. DETAE Günleri . Ağız Kanserlerinde Tanı, , , Kasım 2014
2nd. Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum, , Kasım 2011
2nd. Congress of World Federation for Laser Dentistry European Division, , Mayıs 2009
III. Baş Boyun Kanserleri Kongresi, , Ekim 2009
III. International Congress of Molecular Medicine, , Mayıs 2009
Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi, , Mayıs 2008
9th. Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine (EAOM) in Salzburg, , Eylül 2008
1. Ağız Kanserleri Ulusal Sempozyumu, , Nisan 2008
Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği IV. Bilimsel Kongresi, , Ekim 2007
II. Congress of Molecular Medicine, , Mart 2007
12 th Congress of the Balkan Stomatological Society, , Nisan 2007
7. Türk Dişhekimliği Dergisi Uluslarası Bilimsel Kongresi, , Kasım 2007
8 th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine, , Eylül 2006
Oral Kavite Ve Orofarenks Kanserleri Tedavisinde Güncel Sorunlar Ve Çözümleri, , Mayıs 2006
Oral Cerrahi Derneği’nin VII. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VII. Ulusal Bilimsel Kongresi, , Mayıs 2006
Türk Dişhekimleri Birliği 12.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, , Haziran 2005
Ulusal Moleküler Tıp Kongresi, , Nisan 2005
Ağız Hastalıkları I.Uluslararası Kongresi, , Haziran 2005
Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği12.Bilimsel Kongresi, , Ekim 2004
5. International Danubius Conference on Oral and Maxillofacial Surgery , , Nisan 2004
Continental European Division ,Scandinavian Division and Israeli Division of IADR, , Ağustos 2004
2.Uluslarası Selçuk Dişhekimliği Fakültesi Kongresi, , Eylül 2003
Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Güncel ve İleri Görüşler Sempozyumu, , Ekim 2002
7th. Congress of the Balkan Stomatological Society, , Mart 2002
TDB 6. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , , Haziran 1999
Oral Cerrahi Derneği 4. Bilimsel Toplantısı , , Mayıs 1998
4. Akdeniz Oral ve Maksillofasial Cerrahi Derneği Kongresi, , Mayıs 1997
Oral Cerrahi Derneği 3. Bilimsel Toplantısı, , Mayıs 1996
Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği III. Bilimsel Sempozyumu, , Eylül 1995
First İstanbul international Symposium On Oral Biology , , Eylül 1995
Oral Cerrahi Derneği 2. Bilimsel Toplantısı, , Mayıs 1995
Oral Cerrahi Derneği 1. Bilimsel Toplantısı, , Mayıs 1994
Ağız,Diş,Çene Hastalıklan ve Cerrahisi Stomatoloji Derneği İİ. Bilimsel Kongresi, , Ekim 1990
Türk Pedodonti Derneği 7. Bilimsel Kongresi, , Mayıs 1990
Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Vİ. Milletlerarası Genel Dişhekimliği Kongresi, , Mayıs 1987
Türk Periodontoloji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, , Mayıs 1986
Dünya İslam Milletleri Dişhekimliği Haftası, , Eylül 1986
Türk Periodontoloji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, , Mayıs 1982
Türk Dişhekimliği Kongresi, , Ekim 1981
İstanbul 4. Uluslararası Dişhekimliği Haftası ve Türk Dişhekimliği 10. Milli Kongresi, , Ekim 1980
Türk Periodontoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, , Mayıs 1980
Ulusal Lepra Semineri, , Nisan 1980
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi