İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği, 1997 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği, 1990 - 1997
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği, 1988 - 1990
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği, 1981 - 1988
VERDİĞİ DERSLER
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları, Doktora, 2012-2013
Ağız Hastalıkları, Doktora, 2012-2013
Ağız Hastalıkları, Lisans, 2012-2013
Ağız Hastalıkları, Lisans, 2012-2013
Ağız Hastalıkları, Lisans, 2011-2012
Ağız Hastalıkları, Doktora, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, C.Özbek, "Sıçan modellerinde bisfosfonat ve denosumab kullanımına bağlı çene kemiklerinde oluşan osteonekrozda RANK/RANKLE sinyal yolunun etkisinin incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, Ö.Özdal, "Dental İmplantlarda İnternal Bağlantı Sistemlerinin Ölçüsel ve Açısal Değerlerinin,Değişik Yönlü Kuvvetler Altındaki Kırılma Dirençlerinin Karşılaştırılmalı Olarak Ölçülmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, M.Altop, "Sıçanlarda oluşturulan deneysel femoral arter kanaması modelinde, lokal zeolit toz ve trenaksamik asit uygulamasının hemostaz süresine etkisi ve histopatolojik incelemesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, G.Karagöz, "Baş boyun kanseri tedavisi gören hastalarda oral mukozitlerin enflamasyon modulatoru olan kemokinlerin kan seviyeleri ile ilişkisinin incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik sınav jürisi, Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Haziran, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi