İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Cura T., "An Artificial Bee Colony Algorithm Approach For The Team Orienteering Problem With Time Windows", COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, vol.74, pp.270-290, 2014
Cura T., "A Particle Swarm Optimization Approach To Clustering", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.39, pp.1582-1588, 2012
Cura T., "A Parallel Local Search Approach To Solving The Uncapacitated Warehouse Location Problem", COMPUTERS ENGINEERING, vol.59, pp.1000-1009, 2010
Cura T., "Particle Swarm Optimization Approach To Portfolio Optimization", NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS, vol.10, pp.2396-2406, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Cura T., "An Evolutionary Algorithm For The Permutation Flowshop Scheduling Problem With Total Tardiness Criterion", International Journal of Operational Research, vol.22, pp.366-384, 2015
Cura T., "Sağlık Sektörü İçin Düşük Maliyetli Bir Mobil Hasta Takip Sistemi Önerisi", Alphanumeric journal, ss.13-26, 2013
Cura T., "An Artificial Bee Colony Approach Fort He Undirected Capatcitated Arc Routing Problem With Profits", International Journal of Operational Research , vol.17, pp.483-508, 2013
Cura T., "A Random Search Approach To Finding The Gloabal Minimum", Int. J. Contemp. Math. Sciences , vol.5, pp.179-190, 2010
Cura T., "Kümeleme İçin Bir Benzetilmiş Tavlama Algoritması Yaklaşımı", Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, ss.43-51, 2008
Cura T., "Doğrusal Olmayan Küresel Optimizasyon Problemleri Için Tabu Arama Algoritmasının Kullanılması", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, ss.22-38, 2008
Cura T., "Timetabling Of Faculty Lectures Using Simulated Annealing Algorithm", İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, ss.1-20, 2007
Cura T., "A Genetic Algorithm Approach To Determine Shipper Sizes For Storage", Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, ss.28-35, 2007
Cura T., "Tabu Arama Algoritması Ile Tek Makine Programlama Probleminin Çözümü", Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, ss.25-34, 2006
Cura T., "İkili Kodlama Kullanılmaksızın Genetik Algoritma İle Bir Optimizasyon Önerisi", Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, ss.82-94, 2004
Gökçe G.A. , Cura T., "İmkb Hisse Senedi Piyasalarında Iyi Çeşitlendirilmiş Portföy Büyüklüğünün Araştırılması", Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, cilt.44, ss.63-81, 2003 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Cura T., "Ios Programlama Ve Mobil Ticaret Uygulamaları", Nobel Yayınevi, İSTANBUL, 2012
Cura T., "Telekominikasyon, İnternet Ve Kablosuz Teknoloji ", Yönetim Bilişim Sistemleri – Dijital İşletmeye Giriş, Uğur Yozgat, Ed., Nobel Yayınevi, İstanbul, ss.200-270-, 2011
Cura T., "Enformasyon Sistemleri Güvenliği", Yönetim Bilişim Sistemleri – Dijital İşletmeye Giriş, Uğur Yozgat, Ed., Nobel Yayınevi, İstanbul, ss.230-300-, 2011
Cura T., "Yöneticiler Için Bilişim Teknolojileri Ve Enformasyon Sistemleri", Sistem Yayıncılık, İSTANBUL, 2009
Cura T., "Modern Sezgisel Teknikler Ve Uygulamaları", Papatya Yayıncılık, İSTANBUL, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi