İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
VERDİĞİ DERSLER
Veri Analizi ve Karar Verme, Yüksek Lisans, 2016-2017
Yönetim Bilişim Sistemleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Yapay Zeka ve İşletmecilik Uygulamaları, Doktora, 2016-2017
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Lisans, 2016-2017
Yönetim Bilişim Sistemleri, Lisans, 2015-2016
Bilişim Sistemleri Yönetimi, Yüksek Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, N.Selcan, "SOSYAL MEDYA MESAJLARINDA VERİ MADENCİLİĞİ İLE DUYGU ANALİZİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Doktora, Y.Çelikbilek, "Üniversite Sınav Çizelgeleme Problemlerinin Yapay Zeka Teknikleri ile Çözümü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Doktora, B.Kartal, "YAPAY ARI KOLONİSİ ALGORİTMASI İLE FİNANSAL PORTFÖY OPTİMİZASYONU", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Doktora, S.Kıran, "SOSYAL AĞLARIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİSİ VE ELEKTRONİK TİCARET İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi