İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Göktürk D., Deniz T., "Evaluation of Small Scale Fisheries in Princes’ Islands, Istanbul (İstanbul Prens Adaları’nda Küçük Ölçekli Balıkçılık Yapısının Değerlendirilmesi)", KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, vol.19, pp.413-422, 2016 (Link)
Göktürk D., Deniz T., Ateş C., "A case study on catch characteristics of European hake gillnet fishery in the southern Sea of Marmara, Turkey", CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, vol.57, pp.343-354, 2016 (Link)
Yaglioglu D., Deniz T., Gurlek M., Erguden D., Turan C., "Elasmobranch bycatch in a bottom trawl fishery in the Iskenderun Bay, northeastern Mediterranean", CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, vol.56, pp.237-243, 2015 (Link)
Aydın H., Harlioğlu M.M. , Deniz T., "An investigation on the population parameters of freshwater crayfish (Astacus leptodactylus Esch., 1823) in Lake İznik (Bursa). ", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.39, pp.660-668, 2015 (Link)
Deniz T., Yaglioglu D., Erguden D., Gurlek M., Turan C., "Age and growth of the nakedband gaper, Champsodon nudivittis (Ogilby, 1895), from the Iskenderun Bay, Northeastern Mediterranean", CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, vol.55, pp.347-351, 2014 (Link) (Abstract)
Deniz T., Göktürk D. , Kahraman A., "By-Catch In 36 And 40 Mm Pa Turkish Twin Rigged Beam Trawl", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.10, pp.7294-7302., 2011 (Link) (Abstract)
Deniz T., Göktürk D. , Kahraman A., Alıçlı T.Z. , Acun T., Ateş C., "Length-weight relationships of 34 fish species from the Sea of Marmara, Turkey", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10, pp.3037-3042, 2011 (Link) (Abstract)
Deniz T., Harlıoğlu M.M. , Deval M.C., "A Study On The Morphometric Characteristics Of Astacus Leptodactylus Inhabiting The Thrace Region Of Turkey", KNOWLEDGE AND MANAGEMENT OF AQUATIC ECOSYSTEMS, vol.397, pp.0-0, 2010 (Link) (Abstract)
Ateş C., Deniz T., Aliçli T.Z., Kahraman A.E., Göktürk D., Ulutürk T., "Selectivity of Diamond and Square Mesh Beam Trawl Codends for European Hake and Striped Red Mullet in the Sea of Marmara, Turkey", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.436-440, 2010
Ateş C., Deval M.C., Deniz T., Tosunoğlu Z., "Selectivity Of Diamond (Pa) And Square (Pe) Mesh Codends For Commercially Important Fish Species In Antalya Bay, Eastern Mediterranean", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol.26, pp.465-471, 2010 (Link) (Abstract)
Deval M.C., Deniz T., Ateş C., Ulutürk T., Tosunoğlu Z., "Comparison Of The Size Selectivity Of Diamond (Pa) And Square (Pe) Mesh Codends For Deepwater Crustacean Species In The Antalya Bay, Eastern Mediterranean", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol.25 , pp.372-380, 2009 (Link) (Abstract)
Santamaria N. , Bello G., Corriero A., Deflorio M. , Vassallo-Agius R. , Deniz T., et al., "Age and growth of Atlantic bluefin tuna, Thunnus thynnus (Osteichthyes: Thunnidae), in the Mediterranean Sea", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol.25, pp.38-45, 2009 (Link)
Ateş C., Deval M.C., Deniz T., "Age And Growth Of Atlantic Bonito (Sarda Sarda Bloch, 1793) In The Marmara Sea And Black Sea, Turkey", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol.24, pp.546-550, 2008 (Link) (Abstract)
Deval M.C., Deniz T., Ateş C., Tosunoğlu Z., "Length-Based Estimates Of Growth Parameters, Mortality Rates And Recruitment Of Astacus Leptodactylus (Eschscholtz, 1823) (Decapoda, Astacidae) In Unexploited Inland Waters Of The Northern Marmara Region, European Turkey", CRUSTACEANA, vol.80, pp.655-665, 2007 (Link) (Abstract)
Deval M.C., Deniz T., Ateş C., Özbilgin H., "Size Selectivity Of Three Diamond Mesh Codends For The European Hake (Merluccius Merluccius) And The Tub Gurnard (Trigla Lucerna) In The Marmara Sea, Turkey", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol.23, pp.167-172, 2007 (Link) (Abstract)
Deval M.C., Deniz T., Ateş C., Özbilgin H., "Selectivity Of Pe And Pa Material Codends For Rose Shrimp (Parapenaus Longirostris) In Turkish Twin Rigged Beam Trawl Fishery", FISHERIES RESEARCH, vol.81, pp.72-76, 2006 (Link) (Abstract)
Deval M.C., Deniz T., Ateş C., Tosunoğlu Z., "The Effect Of Mesh Size And Cod End Material On The Mortality And Yield Of The Rose Shrimp Parapenaeus Longirostris (Lucas, 1846) (Decapoda, Penaeidae) In Turkish Beam Trawl Fishery", CRUSTACEANA, vol.79 , pp.1241-1249, 2006 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aliçli T.Z., Göktürk D., Deniz T., "Galata Köprüsü Olta Balıkçılığının Av Araçları, Birim Av Gücü ve Sosyolojik Özellikleri Bakımından Yapısal Analizi", KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, vol.21, pp.1-13, 2018
Göktürk D., Deniz T., "Conservation and Management of Demersal Fishery: Addressing Demersal Fish Species in Turkey", International Journal of Advances in Science Engineering and Technology, vol.5, no.2, pp.19-23, 2017 (Link)
Göktürk D., Deniz T., Yılmaz S., Sacıhan S.D., "ILLEGAL LANDING SIZE PROBLEM IN FISHERIES: EVALUATION OF MARKETED FISH ADEQUACY IN ISTANBUL/BALIKÇILIKTA YASAK AV BOYU PROBLEMİ: İSTANBUL’DA SATIŞA SUNULAN BALIKLARIN UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ", Ecolojical Life Sciences, vol.12, pp.1-15, 2017 (Link)
Göktürk D., Deniz T., "Development of Sustainable Small-Scale Fisheries Management in Turkey", Journal of Aquaculture & Marine Biology, vol.6, pp.1-5, 2017 (Link)
Göktürk D., Deniz T., "Characterisation and Management of Sustainable Small-Scale Fisheries: A Case Study on Princes’ Islands, Sea of Marmara ", International Journal of Management and Applied Science, vol.3, pp.96-100, 2017 (Link)
Göktürk D., Deniz T., "A Brief Overview of Fish Telemetry Studies on Artificial Reefs in Turkey", American Research Journal of Agriculture, vol.1, pp.1-3, 2015 (Link)
Göktürk D. , Deniz T., Uraz H.B., Tosun İ., "Salacak Üsküdar Kıyılarında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağlarının Kompozisyonu Üzerine Bir Çalışma", Su Ürünleri Mühendisleri Derneği AMME IDARESI DERGISI, cilt.51-54, ss.30-35, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Deniz T., Aydın H., Ateş C., "A Study On Some Morphological Characteristics Of Astacus Leptodactylus (Eschscholtz 1823) In Seven Different Inland Waters In Turkey ", Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment, vol.19, no.2, pp.190-205, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Aydın H., Harlıoğlu M.M. , Deniz T., "Harvest, export and economic status of freshwater crayfish (Astacus leptodactylus Esch.1823) in Turkey", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.7, pp.2463-2468, 2012 (Link) (Abstract)
Deniz T., "Kerevitin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi", Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi,, cilt.25-26, ss. 72-75., 2006
Deniz T., Ateş C., "Boğazlar Ve Marmara Denizi’Ndeki Balıkçılığın Ülkemiz Su Ürünleri Açısından Önemi", Ziraat Mühendisliği, cilt. 341, , ss.16-19., 2004
Göktürk D., "A case study on catch characteristics of European hake gillnet fishery in the southern Sea of Marmara, Turkey", CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, vol.57, pp.343-354, 2016 (Link)
Deval M.C., Deniz T., "Marmara Denizi’Nde Tekir Balığı (Mullus Surmuletus L.,1758) Için Dip Trol Ağı Seçiciliği", İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt. 18 , ss.29-41., 2004
Deval M.C., Deniz T., Ateş C., Alıçlı T.Z. , Kahraman A., "Kuzey Marmara Denizi’Nde Berlam Balığı (Merluccius Merluccius L.1758) Avcılığında Kullanılan Galsama Ağlarının Seçicilik Parametreleri", İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.18, ss.11-19, 2004
Erdoğan N., Deniz T., "İstanbul Boğazı’Nda Kara Midye Avcılığı Üzerine Bir Araştırma", Ziraat Mühendisliği, cilt.342, ss. 4-10, 2004
Deniz T., Ateş C., "Türkiye Denizlerindeki Bazı Orkinos (Ton) Türlerinin Özellikleri Ve Avcılık Yöntemi", Ziraat Mühendisliği, cilt.340, ss.42-46, 2003
Oray I.K. , Karakulak F. , Deniz T., Kahraman A., Deval M.C., Alıçlı T.Z. , "İstanbul Boğazında Meydana Gelen Tanker Kazasının Su Ürünleri Üretimine Etkileri", İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.7 , ss.105-120., 1993
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Göktürk D., Deniz T., Alıçlı T.Z., "The state of conservation and management for highly migratory species fishery in Turkey, Mediterranean basin", Oceans Past VI International Conference, Sesimbra, PORTEKIZ, 15-18 Mayıs 2017, pp.68-68
Göktürk D., Deniz T., "A focus on development of sustainable small-scale fisheries management in Turkey", Oceans Past VI International Conference, Sesimbra, PORTEKIZ, 15-18 Mayıs 2017, pp.67-67
Çakır N., Göktürk D., Deniz T., Göktürk S., "Chemical and biological pollution history of the Black Sea and their effects on Turkish fisheries", Oceans Past VI International Conference, Sesimbra, PORTEKIZ, 15-18 Mayıs 2017, pp.38-38
Aliçli T.Z., Deniz T., Göktürk D., "Current status and trends of swordfish (Xiphias gladius L. 1758)fishery in Turkey, Mediterranean basin", Oceans Past VI International Conference, Sesimbra, PORTEKIZ, 15-18 Mayıs 2017, pp.66-66
Göktürk D., Deniz T., Alıçlı T.Z., "European Hake Fisheries In Turkish Waters: Practices And Suggestions", 18th International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference 2016 (IIFET 2016), Aberdeen, INGILTERE, 11-15 Temmuz 2016, no.9, pp.280-280 (Link)
Alıçlı T.Z., Göktürk D., Deniz T., "A Case Study On Recreational Fishery In Historical Galata Bridge (Istanbul, Turkey)", 18th International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference 2016 (IIFET 2016), Aberdeen, INGILTERE, 11-15 Temmuz 2016, no.7, pp.278-278 (Link)
Deniz T., Göktürk D., "A Preliminary Study On The Ecosystem-Based Fisheries Approach For Princes’ Islands, Istanbul", 18th International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference 2016 (IIFET 2016), Aberdeen, INGILTERE, 11-15 Temmuz 2016, no.8, pp.279-279 (Link)
Göktürk D., Deniz T., Yılmaz S., Sacıhan S.D., "Illegal landing size problem in fisheries: Evaluation of marketed fish adequacy in Istanbul.", International Science Symposium (ISS 2016), İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2016, pp.36-36
Göktürk D., Deniz T., Cömert N., "Some remarks on sustainable fisheries management in Turkey", International Sustainability Congress ( Marmara University International Center of Sustainability), İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2016, pp.283-286
Göktürk S., Göktürk D., Deniz T., "Pharmaceuticals in aquatic Environment: Interdisciplinary Approach to Marine Ecosystem ", 18th International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference 2016 (IIFET 2016), Aberdeen, INGILTERE, 11-15 Temmuz 2016, no.10, pp.281-281 (Link)
Göktürk D., Deniz T., "Characterisation and management of sustainable small-scale fisheries: A case study on Princes’ Islands, Sea of Marmara", International Conference on Environmental Science and Development (ICESD), Edinburgh, INGILTERE, 21-22 Aralık 2016, pp.4-4
Göktürk D., Deniz T., "Conservation and management of demersal fishery: Addressing demersal fish species in Turkey", ISER-International Conference on Agricultural and Biological Science (ICABS), Birmingham, INGILTERE, 18-19 Aralık 2016, pp.6-6
Deniz T., Göktürk D., "Has sustainability pelagic fisheries in the Black Sea Turkish Coast ever been achieved?", The 27th International Congress for Conservation Biology and 4th European Congress for Conservation Biology (ICCB-ECCB), Montpellier, FRANSA, 2-6 Ağustos 2015, pp.59-59 (Link)
Deniz T., Göktürk D., "Marmara Denizi Prens Adalarında Yapılan Küçük Ölçekli Balıkçılık ", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.508-508
Göktürk D., Deniz T., Oral M., "A study on seasonal distribution of Blenniidae and Gobiidae fish species for gillnet fisheries in the western Black Sea", Aquatic Biodiversity and Ecosystems Conference, Liverpool, INGILTERE, 30 Ağustos - 4 Eylül 2015, pp.279-279 (Link)
Göktürk D., Deniz T., "The situation of small scale fisheries management in Turkey: Evaluation of approaches regulations and researches", ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) Annual Science Conference 2015, Copenhagen, DANIMARKA, 21-25 Eylül 2015, pp.35-35
Göktürk D., Deniz T., "Assessing effects of beam trawl fisheries in the Sea of Marmara: Mismanagement and possible solutions", Aquatic Biodiversity and Ecosystems Conference, Liverpool, INGILTERE, 30 Ağustos - 4 Eylül 2015, pp.273-273
Deniz T., Ateş C., Göktürk D., Uzer U., "A case study on European hake gillnet fisheries in the southern Sea of Marmara: Comparison of catch rates and catch composition with different mesh sizes", 3rd International Marine Conservation Congress , Glasgow, INGILTERE, 14-18 Ağustos 2014, pp.60-61
Deniz T., Göktürk D., "Yılları Arası İstanbul Balık Hali Kayıtlarının Balıkçılık Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 3-6 Eylül 2013 (Özet)
Deniz T., Ateş C., Göktürk D. , "Fyke Nets Fisheries And Catch Per Unit Effort For Some Inland Ponds In Tekirdağ, Turkey ", 1st International Fisheries Symposium in Northern Cyprus , KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-27 Mart 2013 (Abstract)
Deniz T., Göktürk D. , "Kıyı Balıkçılığının Marmara Denizi Biyoçeşitliliğine Etkisi", Su Altı Değerleri ve Turizm Sempozyumu, Ayvalık,Balıkesir, , BALIKESİR, TÜRKİYE, 7-9 Haziran 2012
Oray I.K. , Karakulak F. , Yıldız T., Deniz T., Wayne J F., Kahraman A., Alıçlı T.Z. , Göktürk D. , Emecan I.T. , Deval M.C., Ateş C., "Investigations On The Abundance And Distribution Of Teleost Larvae In The Northern Levantine Sea", 6th World , Fisheries Congress, Edinburgh, Scotland (UK), INGILTERE, 7-11 Mayıs 2012 (Link) (Abstract)
Deniz T., Göktürk D. , Kahraman A., Kömürcü S.A., Türetken F.K., "A study on bycatch and catch per unit effort of Turkish twin rigged beam trawl used in deep water rose shrimp fishery in the Sea of Marmara.", 6th World , Fisheries Congress, Edinburgh, Scotland (UK), Edinburg, INGILTERE, 1-4 Mayıs 2012, pp.154-154 (Link) (Abstract)
Göktürk D., Deniz T., "Marmara Denizi Demersal Balık Avcılığında Hedef Dışı Av Problemi", SBT’2012 Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 17-18 Kasım 2012, ss.196-201 (Link) (Özet)
Göktürk D. , Deniz T., Kahraman A., Ulutürk T., "A Study On Sorting Grid Trials With Bottom Trawl In The Sea Of Marmara", 9th Asian Fisheries & Aquaculture Forum, ÇIN HALK CUM., 21–25 Nisan 2011
Deniz T., Göktürk D. , Kahraman A., Alıçlı T.Z. , Ulutürk T., "Kuzey Marmara Denizi’Nde Trol Ve Algarna Ağları Ile Yapılan Avcılıkta Av Kompozisyonu Ve Hedef Dışı Avın Değerlendirilmesi,", Marmara Denizi 2010 Sempozyumu, İstanbul,, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-26 Eylül 2010, ss.355-362
Oray I.K. , Karakulak F. , Kahraman A., Alıçlı T.Z. , Deniz T., Göktürk D. , Yıldız T., Emecan I.T. , Ateş C., Deval M.C., "Investigations On The Abundance And Distribution Of Larvae Of Some Bony Fish In The Northern Levantine Sea", INOC-Tischreen University, International conference on Biodiversity of the Aquatic Environment, Lattakia-Syria ., SURİYE, 13-15 December 2010 (Link) (Abstract)
Deval M.C., Tosunoğlu Z., Deniz T., Ateş C., "Size Selectivity Of Diamond (Pa) And Square (Pe) Mesh Codends For Commercially Important Fish Species In The Antalya Bay, Eastern Mediterranean", International Council for the Exploration of the Sea, ICES-FAO Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour Annual Meeting, ITALYA, 18-22 Mayıs 2009 (Abstract)
Ateş C., Deniz T., Deval M.C., Tosunoğlu Z., Ulutürk T., "Selectivity Of Diamond And Square Mesh Pa Codends For European Hake (Merluccius Merluccius) In The Sea Of Marmara, ", International Council for the Exploration of the Sea, ICES-FAO Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour Annual Meeting,, ITALYA, 18-22 Mayıs 2009, pp.57-58 (Abstract)
Ateş C., Deniz T., Deval M.C., Tosunoğlu Z., Ulutürk T., Alıçlı T.Z. , Kahraman A., "Marmara Denizi’Nde Tekir Balığı (Mullus Surmuletus L., 1758) Avcılığında, 40 Mm Baklava Ve Kare Algarna Ağlarının Karşılaştırılması", 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, RİZE, TÜRKİYE, 01-04 Temmuz 2009 (Abstract)
Ateş C., Deniz T., Deval M.C., Göktürk D. , "Tuzla (Marmara Denizi)’Da Manyat Ile Avlanan Derinsu Pembe Karidesi (Parapenaeus Longirostris, Lucas, 1846)’Nin Avcılığı Ve Av Kompozisyonu", , XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, MUĞLA, TÜRKİYE, 04-07 Eylül 2007 (Özet)
Deniz T., Ateş C., Deval M.C., Göktürk D. , "Tekirdağ Iline Bağlı Bazı Göletlerde Kerevit (Astacus Leptodactylus, Eschscholtz, 1823) Avcılığı Ve Cpue Değerleri", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, , MUĞLA, TÜRKİYE, 04-07 Eylül 2007 (Özet)
Deval M.C., Deniz T., Alıçlı T.Z. , Oray I.K. , "The Effect Of Salinity Change From The Western Back Sea To The Northern Aegean Sea On The Eggs And Larvae Of The European Anchovy Egraulis Encrosicholus L.1758", ICES Annual Science Conference and Centenary, DANIMARKA, 29 Eylül-09 Ekim , pp.1-15 (Link)
Deval M.C., Ateş C., Deniz T., Oray I.K. , "Investigations Of The Distribution Of The Eggs And Larvae Of The Sprat Sprattus Sprattus L.1758 In The Sea Of Marmara", ICES Annual Science Conference and Centenary, DANIMARKA, 29 Eylül - 09 Ekim , pp.1-10 (Link)
Deniz T., Deval M.C., Oray I.K. , "Marmara Denizi'Nde 1998 Temmuz- 1999 Şubat Gerçekleştirilen Demarsal Balık Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırmalar", Marmara Denizi 2000 Sempozyumu, TÜDAV Yayın No: 5, Istanbul, , İSTANBUL, TÜRKİYE, 11-12 Kasım 2000, , ss.475-484
Oray I.K. , Deval M.C., Deniz T., Karakulak F. , ", Investigations On The Distribution Of The Bluefin Tuna Larvae (Thunnus Thynnus L.1758) In The Sea Of Marmara", Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea, YUNANISTAN, 23-26 Şubat 1999 (Link) (Abstract)
Deniz T., "Auxis Rochei’Nin Boy Ağırlık İlişkisi Ve Yaş Tayini Üzerine Araştırmalar", II. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Workshop’97, İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi. Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, İSTANBUL, TÜRKİYE, 6-7 Mart 1997
Oray I.K. , Karakulak F. , Deniz T., Kahraman A., Özberk G., "Türkiye Denizlerinde Avlanan Ton Balıkları Üzerine Araştırmalar", Akdeniz Balıkçılık Kongresi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İzmir, İZMİR, TÜRKİYE, 9-11 Nisan 1997
Deniz T., "Beykoz Dalyanında Avcılık", İstanbul Beyoğlu Rotary Kulübü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Semineri,, İSTANBUL, TÜRKİYE, 15 Şubat 1992, ss.123-127
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Göktürk D., Deniz T., "Chapter 293:Illegal, Unreported, and unregulated fishing in Turkey: Effects on Marine Ecosystem and sustainable fisheries", in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Arapgırlıoglu H., Atık A., Elliott R., Turgeon E., Eds., Gece Publishing, Ankara, pp.2629-2638, 2017
Deniz T., Göktürk D., Ateş C., "Status of highly migratory fisheries in The Mediterranean Sea, Turkey", The Turkish Part of The Mediterranean Sea Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Turan, C., Salihoğlu, B., Özbek, Ö. E., Öztürk, B., Ed., Turkish Marine Research Foundation Publication No: 43, Istanbul, ss.333-352, 2016 (Link)
Göktürk D., Deniz T., Cömert N., "Some Remarks on Sustainable Fisheries Management in Turkey", in: ENGINEERING APPROACHES ON SUSTAINABILITY, Can S. Z., Yılmaz B., Genç S., Seçkin C., Eds., IJOPEC Publication International Journal of Politics & Economics London, United Kingdom, Turkey, pp.165-173, 2016
Deniz T., Ateş C., "The state of highly migratory bony fish species in the Aegean Sea", The Aegean Sea Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Katağan, T., Tokaç, A., Beşiktepe, Ş., Öztürk, B. , Ed., Turkish Marine Research Foundation (TÜDAV), İstanbul, ss.364-373, 2015 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Deniz T., Oray I.K. , "Age and growth of bullet tuna Auxis rochei (Risso, 1810) in Turkish waters", Sunum, pp.1-11, 2000 (Link) (Abstract)
Deniz T., Oray I.K. , "Preliminay Report On The Investigations Of The Bullet Tuna (Auxis Rochei Risso 1810) Caught In Turkish Waters", Sunum, pp.144-146, 1995 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi