İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çanakkale Boğazı’ndan Hopa’ya: Lüfer (Pomatomus saltatrix) Populasyonunu İzleme Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 110, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Susurluk Havzasında Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesi İzleme Projesi Susurluk nehri Havzası'nda Kıyı Geçiş Sularında Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Balık Tür Teşhisi", TÜBITAK Projesi, HS, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bycatch in a 36 and 40 mm PA Turkish Twin Rigged Beam Trawl Codend. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi", BAP Diğer, 23641, Yönetici, 2012
"Marmara Denizinde algarna ile avlanan derin su pembe karidesi (Parapenaeus longirostris)’in CPUE ve tesadüfü av oranları üzerine bir çalışma ", BAP Diğer, 23641, Yönetici, 2012
"Marmara Denizinde Bazı Balık Türlerinin Avcılığı ve Boy Ağırlık İlişkisi. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi,", BAP Diğer, 19016, Yönetici, 2012
"Marmara Denizi ve Boğazlarda bütünleşik kirlilik izleme projesi", TÜBITAK Projesi, 51H8701, Araştırmacı, 2011
"Antalya Körfezinde Kırmızı Karideslerinin (A.foliacea Risso, 1827 ve A. antennatus Risso, 1816) Trol Torba Ağ Seçicilikleri ve Populasyon Parametrelerinin Belirlenmesi.", BAP Arastırma Projesi, 614/15122006 , Yönetici, 2010
"Trol Ağlarında (Dip Trolü Ve Beam Trol: Algarna) Farklı Seçicilik Metotları Ve Model Modifikasyonları Uygulanarak Balık Stoklarının Korunması", BAP Arastırma Projesi, 562/14082006 , Araştırmacı, 2008
"Tekirdağ İlindeki İç Sularda Kerevitlerin (Astacus ssp.) Av sahalarının ve Av Verimliliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 252/23082004 , Yönetici, 2006
"Doğu Akdeniz’de Ton Balıkları (Scombridae) ve Kılıç Balığı (Xiphias gladius L.,1758)’nın Larva Dağılımları", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, xx, Araştırmacı, 2005
"2003-2004 Av Sezonunda Palamut Balığının (Sarda sarda Bloch, 1793) Bazı Populasyon Parametrelerinin (Toplam Av içindeki Oranı) Hesaplanması", BAP Arastırma Projesi, 96/15052003 , Araştırmacı, 2007
"Marmara Denizi’nde Ekonomik Değeri Yüksek Olan Bazı Türlerin (Barbun Mullus barbatus, Tekir Mullus surmelatus, Berlam Merlucius merlucius, Dil Solea solea) Avcılığında Kullanılan Galsama (Solungaç) Ağlarının Seçicilik Parametrelerinin Hesaplanması", BAP Arastırma Projesi, 1571/16012001 , Araştırmacı, 2004
"Kuzeydoğu Akdeniz’de Avlanan Yazılı Orkinoz (Euthynnus alleteratus Raf., 1810) Balıklarında Gonad Gelişiminin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Bilimsel ", BAP Diğer, 1706/15082001 , Araştırmacı, 2004
"The determination of age and growth of parameters of bullet tuna Auxis rochei (Risso, 1810) caught in Turkish waters", BAP Diğer, B-629/17072000 , Yönetici, 2000
"Marmara Denizi’nde Hamsi Balığı (Engraulis encrasicolus L. 1758)’nın Yumurta- Larva Dağılımları ve Demarsal Balık Bolluğu Üzerine Bir Araştırma", TÜBITAK Projesi, YDABÇAG-621/G , Yönetici, 2000
"Marmara ve Ege Denizi’nde Kılıç Balığı (Xiphias gladius L. 1758) ve Ton Balıkları (Scombridae) Yumurta-Larva Dağılımları Üzerine Bir Araştırma", TÜBITAK Projesi, YDABÇAG-620/G , Araştırmacı, 2000
"Türkiye’de Norveç İstakozu’un (Nephrops norvegicus L. 1958) Avcılığının Gelişmesi ve Yeni Av Sahalarının Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 796/131295 , Araştırmacı, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi