İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen, 2010 - 2015
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen, 2005 - 2010
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen, 1992 - 2005
VERDİĞİ DERSLER
Herbaryum Tekniği, Yüksek Lisans, 2013-2014
Çevresel Etki Değerlendirme, Lisans, 2012-2013
Bitki Gen Kaynakları ve Biyoürünler, Lisans, 2012-2013
Bitki Coğrafyası, Lisans, 2012-2013
Bitkisel Çeşitliliğin Genetik Potansiyeli, Doktora, 2012-2013
Genel Ekoloji, Lisans, 2012-2013
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Lisans, 2012-2013
Mesleki İngilizce II, Lisans, 2012-2013
Mesleki İngilizce I, Lisans, 2012-2013
Kara Ekolojisi, Lisans, 2010-2011
Türkiye'nin Floristik Yapısı, Yüksek Lisans, 2010-2011
Fen Bilgisi Laboratuvarı, Lisans, 2007-2008
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, S.Taç, "İstanbul Kumullarındaki Bazı Bitkilerin Tohumlarının Yağ Asidi ve Amino Asit Bileşimlerinin Araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, P.Turhan, "SAKIZ AĞACINDA (Pistacia lentiscus L.) TÜR İÇİ VARYASYONLARIN MOLEKÜLER MARKÖRLER İLE ARAŞTIRILMASI", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, A.Çelenk, "BAZI RIBES L. (GROSSULARIACEAE) TAKSONLARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2015.
Yüksek Lisans, M.Çelik, "TÜRKİYE'DE DOĞAL YAYILIŞ GÖSTEREN CAPPARIS L. (CAPPARACEAE) TAKSONLARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, B.Baştuğ, "SELEKSIYON VE MELEZLEME ISLAHI İLE ELDE EDİLEN YENİ SÜSEN (IRIS L.) VARYETE ADAYLARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Terkos gölü (İstanbul) sucul ekosisteminde yetişen bazı makrofitlerde fitoremediasyonun araştırılması, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2016
Doçentlik, Eser inceleme, Fırat Üniversitesi, Nisan, 2016
Doçentlik, Yayın aşamasında Doçentlik dosyası inceleme, Bitlis Eren Üniversitesi, Nisan, 2016
Tez Savunma, SAKIZ AĞACINDA (Pistacia lentiscus L.) TÜR İÇİ VARYASYONLARIN MOLEKÜLER MARKÖRLER İLE ARAŞTIRILMASI, İstanbul üniversitesi, Haziran, 2016
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2014
Tez Savunma, Mercimek (Lens culinaris Medik.) bitkisinde nisasta dallandirma enzimlerinin farkli fotoperiyotlardaki ekspresyon analizi, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2014
Tez Savunma, TÜRKİYE'DE DOĞAL YAYILIŞ GÖSTEREN CAPPARIS L. (CAPPARACEAE) TAKSONLARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2014
Tez Savunma, Efes Antik Kenti ve St.Jean Kilisesi (Selçuk-İzmir)'nin Floristik Yönden İncelenmesi , İstanbul Üniversitesi, Mart, 2014
Tez Savunma, Mercimek (Lens culinaris Medik.) bitkisinde nisasta sentaz enziminin farkli fotoperiyotlardaki ekspresyon analizi , İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2014
Tez Savunma, SELEKSIYON VE MELEZLEME ISLAHI İLE ELDE EDİLEN YENİ SÜSEN (IRIS L.) VARYETE ADAYLARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2013
Tez Savunma, Türkiye Florasındaki Acı Çiğdem (Colchicum L.) Yeni Tür Adylarının Karakterizasyonunda ISSR Markörlerin Kullanımı, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2013
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Mayıs, 2013
Tez Savunma, Metal Stresindeki Populus tremula L. (Titrek kavak) x Populus alba L. (Akkavak) 717-1B4'de Ekofizyolojik Araştırmalar, İstanbul Üniversitesi, Mayıs, 2013
Tez Savunma, Partikül bombardımanı yöntemi ile mısır (Zea mays L.) bitkisine gen aktarımı , İstanbul Üniversitesi, Ocak, 2013
Tez Savunma, Seleksiyon ve Melezleme Islahı ile Elde Edilen Yeni Süsen (Iris L.) Varyete Adaylarının Moleküler Karakterizasyonu , İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2013
Tez Savunma, Trakya bölgesinin Geranium L. (Geraniaceae) türleri üzerinde morfolojik ve palinolojik araştırmalar, Maramara Üniversitesi, Ocak, 2012
Tez Savunma, Mercimek (Lens culinaris Medik.) Bitkisinde ADP-Glukoz pirofosforilaz enziminin kısa gün periyodundaki ekspresyon analizi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2012
Tez Savunma, Bina İçi mekanlarda kullanılan zehirli süs bitkileri üzerinde araştırmalar, Marmara Üniversitesi, Haziran, 2012
Tez Savunma, Ramalina Cinsine ait Bazı Liken Türlerinin rDNA ITS Dizi Analizine Göre Moleküler Filogenisi, Marmara Üniversitesi, Kasım, 2011
Tez Savunma, Diyabet ve İnsan Periferik Kan Lenfositlerindeki Kromozom Hasarları Arasındaki İlişkinin Araştırılması, İstanbul Üniversitesi, Kasım, 2011
Tez Savunma, Karalahana (Brassica oleraceae var. acephala) ve pazı (Beta vulgaris var. cicla)'da kurşun ve çinko stresinin araştırılması, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2011
Tez Savunma, Brachychiton populneus'da (Japon Kavağı) Kadmiyum ve Bakır Stresinin Araştırılması., İstanbul Üniversitesi, Mayıs, 2010
Tez Savunma, Gölcük tabiat parkı liken florası ve Isparta hava kirliliğinin likenlerle derecelendirilmesi, Marmara Üniversitesi, Kasım, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi