İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"İstanbul Kumullarındaki Bazı Bitkilerin Tohumlarının Yağ Asidi ve Amino Asit Bileşimlerinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, 29131, Yönetici, 2018
"Halofitik Taksonlarda Liipidomik Analizler", BAP Diğer, 49985, Yönetici, 2015
"Sakız ağacında (Pistacia lentiscus L.) tür içi varyasyonların moleküler markörler ile araştırılması", BAP Y.Lisans, 46474, Danışman, 2016
"Alternatif bitkisel yağlarda omega-3 ve omega-6 yağ asitleri içeriklerinin araştırılması", BAP Diğer, 32543 , Yönetici, 2014
"Bazı Ribes L. (Grossulariaceae) Taksonlarının Moleküler Karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, 0000, Danışman, 2015
"SELEKSIYON VE MELEZLEME ISLAHI İLE ELDE EDİLEN IRIS L. (IRIDACEAE) ÇEŞİT ADAYLARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU", BAP Y.Lisans, 26617, Danışman, 2013
" BAZI BUPLEURUM L. (APIACEAE) TÜRLERİNİN TOHUMLARINDA TOPLAM YAĞ VE YAĞ ASİTLERİ BİLEŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI ", BAP Diğer, 25165, Yönetici, 2014
"TÜRKİYE'DE DOĞAL YAYILIŞ GÖSTEREN CAPPARIS L. (CAPPARACEAE) TAKSONLARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU", BAP Y.Lisans, 35185, Danışman, 2014
"Boraginaceae taksonlarında moleküler ve biyokimyasal analizler", BAP Diğer, BYP-12148, Yönetici, 2011
""İ.Ü. Fen Fakültesi, Botanik Anabilim Dalı araştırma laboratuvarlarının teknik alt yapısının çevre ve bitki biyoteknolojisine yönelik iyileştirilmesi"", BAP Güdümlü, 3567, Proje Ekibinde Üye, 2012
"Echium L. (Boraginaceae) türlerinin tohumlarında toplam yağ ve yağ asitleri bileşimlerinin araştırılması ", BAP Diğer, BYP-4541, Yönetici, 2010
"Alkanna L. Symphytum L. (Boraginaceae) ve Linum L. (Linaceae) türlerinde morfometrik, mikromorfolojik ve FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) analizleri", BAP Diğer, 3120, Yönetici, 2009
"Bazı Onosma L., Symphytum L. ve Quercus L. taksonlarının tohumlarında morfolojik ve biyokimyasal analizler", BAP Diğer, ACİP-2709, Yönetici, 2009
"İ.Ü. Alfred Heilbronn Botanik Bahçesinin bilimsel altyapısının, eğitim ve öğretim hizmetlerinin, İstanbul Üniversitesi Stratejik planlama ilkeleri doğrultusunda yenilenmesi", BAP Güdümlü, :GP-2469, Araştırmacı, 2011
"Düşük Basınç (Hipobarik Basınç) Biyolojisi: Düşük Atmosferik Basınçta Kolza Bitkisinde (Brassica napus L.) Gen Anlatımının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2213, Araştırmacı, 2010
"Bazı endüstriyel bitki tohumlarında yağ ve vitamin analizleri", BAP Diğer, 1795, Yönetici, 2008
"İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun sayılı kararı gereği “Küçükçekmece Gölü ve Kuzeyinde Yer Alan Arkeolojik Sit Alanında” yürütülmekte olan proje kapsamında, bitkisel çeşitliliğin mevcut durumunun araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 29.03.2007/339 , Araştırmacı, 2009
"Türkiye’nin bazı Linum L. (Linaceae) taksonlarının tohumlarında SEM analizleri", BAP Diğer, BYPF-11-2/2011206, Yönetici, 2006
"Boraginaceae familyasından bazı taksonların tohumlarında toplam yağ ve yağ asitleri bileşimlerinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, 106T544 (TBAG-HD/220, Yönetici, 2006
"Prunus spinosa L. (Rosaceae) meyvalarında vitamin içerikleri ile amino asit, yağ asidi ve organik asit bileşimlerinin araştırılması", BAP Diğer, 865/23122005, Yönetici, 2006
"Türkiye Meşelerinin (Quercus L.) meyvalarında total yağ ve yağ asitleri kompozisyonlarının araştırılması", BAP Diğer, 454/15072004, Yönetici, 2005
"Bupleurum L. (Umbelliferae) türlerinde meyva yüzeylerinin mikromorfolojik özelliklerinin taksonomik açıdan değerlendirilmesi", BAP Diğer, 33/18072002, Yönetici, 2003
"İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Bahçesinin Geliştirilmesi", BAP Güdümlü, GP/25, Araştırmacı, 2003
"Türkiye meşelerinin meyvalarında total protein ve amino asit bileşimlerinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 1677/15082001, Yönetici, 2002
"İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Bahçesindeki Bazı Odunsu Taksonlar Üzerinde Dendrokronolojik Araştırmalar", BAP Arastırma Projesi, 1342/280799, Araştırmacı, 1999
"Bahçeşehir Projesi II. Etap, 2. Kısım Uygulama Alanındaki Doğal Flora İçinde Yer Alan Otsu Bitkilerin Araştırılması, ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, BAD/34, Araştırmacı, 1998
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Özcan T, "İki tekerlek bağlantılı sağa-sola yatabilir maşa", TÜRKIYE, Faydalı Model, 2012 11187, Ekim 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi