İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Fumonisin B1'in insan böbrek hücrelerinde kanserle ilişkili genlerde histon modifikasyonları üzerine etkisi ", BAP Diğer, TDP-2017-23293, Yönetici, Devam Ediyor
"Proklorazın DNA metilasyonu üzerine etkilerinin hücre kültürlerinde araştırılması", BAP Diğer, TLO-2017-23409, Yönetici, 2017
"Sentetik kannabinoidlerin DNA metilasyonu üzerine etkisinin hücre kültürlerinde araştırılması", BAP Diğer, TLO-2017-23633, Yönetici, 2017
"Zearalenonun Toksik Etkilerinin İnsan Böbrek Hücrelerinde İncelenmesi", BAP Y.Lisans, TYL-2017-26350, Yönetici, Devam Ediyor
"Türkiyede Satılan Bitkisel Ürünlerde Okratoksin A Seviyeleri", BAP Diğer, BEK-2017-25906, Yönetici, 2017
"Proklorazın Prostat Hücrelerinde Nüklear Reseptör Genlerinin Ekspresyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması", BAP Diğer, TLO-2017-27475, Yönetici, Devam Ediyor
"Sentetik Kannabinoid Kullanımının Karaciğer ve Beyin Dokularında Global DNA Metilasyonu Üzerine Etkisi", BAP Doktora, TDK-2016-21133, Yönetici, Devam Ediyor
"Fumonisin B1'in İnsan Böbrek Hücreleri Üzerine Karsinojenik Etkilerinin Epigenetik Mekanizmalar Aracılığıyla İn Vitro İncelenmesi", BAP Diğer, BYP-2016-22698, Yönetici, 2017
"Zearalenonun Kromatin Modifiye Eden Genler Üzerine Epigenetik Etkilerinin İncelenmesi", BAP Diğer, TOA-2016-20307, Yönetici, 2017
"Effects of neonicotinoid insecticides on cytotoxicity and DNA damage in HepG2 and SHSY5Y cells", BAP Diğer, BEK-2016-22289, Yönetici, 2016
"Zearalenon ve metabolitlerinin enerji metabolizmasında rol oynayan genler üzerine etkilerinde epigenetik değişikliklerin in vitro incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 2211-C, Danışman, Devam Ediyor
"Bisfenol A'Nın Nöroblastoma ve Prostat Kanser Hücrelerinde Gen-Spesifik Dna Metilasyonu Ve Histon Modifikasyonları Üzerine Etkisi", TÜBITAK Projesi, 115S357, Yönetici, Devam Ediyor
"Zearalenon ve metabolitlerinin enerji metabolizmasında rol oynayan genler üzerine etkilerinde epigenetik değişikliklerin in vitro incelenmesi ", BAP Doktora, 58568, Yönetici, Devam Ediyor
"Bisfenol A’nın Farklı Hücre Kültürlerinde DNA Metilasyonu ve Histon Modifikasyonları Üzerine Etkilerinin Araştırması", TÜBITAK Projesi, 2210-C, Danışman, 2016
"KANSER KÖK HÜCRELERİNDE EPİGENETİK DEĞİŞİKLİKLER YOLU İLE YENİDEN PROGRAMLANMA ÜZERİNE ROS’UN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI", BAP Diğer, 52125, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Occurrence of Ochratoxin A in red pepper powder commercialized in Turkey", BAP Diğer, 51395, Yönetici, 2015
"Bisfenol A’nın Farklı Hücre Kültürlerinde DNA Metilasyonu ve Histon Modifikasyonları Üzerine Etkilerinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, 49182, Yönetici, 2016
"Endokrin Sistem Üzerine Etkili Kimyasallarin Toksisitelerinde Histon Modifikasyonlarinin Rolü", BAP Arastırma Projesi, 49518, Yönetici, 2016
"Neonikotinoid Grubu İnsektisidlerin Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, 50347, Yönetici, 2016
"Bisfenol A maruziyetinin meme kanseri ve prostat kanseri hücrelerinde DNA metilasyonundaki değişiklikler üzerindeki rolü", BAP Diğer, 46016, Yönetici, 2015
"Bisfenol A'nın Toksisitesinde Epigenetik Mekanizmaların Rolü", BAP Y.Lisans, 40333, Yönetici, 2016
"Endokrin Bozucu Kimyasalların Toksisitelerinde Epigenetik Mekanizmaların Rolü", BAP Arastırma Projesi, Önap-37505, Yönetici, 2015
"Proklorazın genotoksik etki potansiyelinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, NP-4233, Araştırmacı, 2013
"Çeşitli Gıdalarda Okratoksin A Varlığının Araştırılması", BAP Y.Lisans, YL Tez Projesi-25266, Danışman, 2015
"Fumonisin B1 Toksisitesinde c-myc ve p16 Genlerindeki Epigenetik Değişikliklerin Rolü", BAP Y.Lisans, YL Tez Projesi-25235, Danışman, 2014
"Okratoksin A'nın Karsinojenik Etkisinde Genom Çapında DNA Metilasyonunun Rolünün Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, YADOP-20728, Yönetici, 2012
"Çeşitli Hücre Kültürlerinde p16 Tümör Baskılayıcı Geninin Promotor Bölgesindeki DNA Metilasyonunun Bisülfit Dizileme Yöntemi ile Araştırılması", BAP Diğer, BYP-20352, Yönetici, 2012
"Hücre Kültürü Ortamında Kanserle İlişkili Genlerde DNA Metilasyonundaki Değişikliklerin Rolü", BAP Arastırma Projesi, YADOP-13242, Yönetici, 2012
"Global DNA Metilasyonunun Ters-Faz Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi ile Analizi", BAP Diğer, BYP-9845, Yönetici, 2011
"Bazı Karsinojenik Maddelerin Etki Mekanizmasında DNA Metilasyonundaki Değişikliklerin Rolü", BAP Diğer, ACİP-10665, Yönetici, 2011
"Fumonisin B1'in Toksisitesinde Epigenetik Değişikliklerin Rolünün Araştırılması", BAP Y.Lisans, YL Tez Projesi-11059, Danışman, 2012
"Non-Genotoksik Karsinojenezin Erken Tanınmasında DNA Metilasyonundaki Değişikliklerin Rolü", TÜBITAK Projesi, 109S187, Yönetici, 2012
"Non-Genotoksik Karsinojenlerden Okratoksin A'nın Karsinojenik Etkisinde DNA Metilasyonundaki Değişikliklerin Rolü", BAP Arastırma Projesi, NP-2919, Yönetici, 2010
"Role of Genetic and Non-genetic Mechanisms in Furan Risk", AB Çerçeve Programı Projesi, SSPE-CT-2006-44393, Araştırmacı, 2008
"Okratoksin A Düzeylerinin Çeşitli Gıdalarda Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, BAP-560, Araştırmacı, 2010
"Molecular Mechanism of the Toxicity and Carcinogenicity of The Mycotoxin Ochratoxin A", Bilimsel Araştırma Projesi, DFG-MA 3323/2, Araştırmacı, 2008
"Farklı Yöntemlerle Ölçülen Malondialdehid Değerlerinin Karşılaştırılması", BAP Diğer, BYP-717/24062005, Araştırmacı, 2006
"Akrilamid Toksisitesinde Oksidatif Stresin Rolü", BAP Diğer, BYP-570/21122004, Araştırmacı, 2006
"Ditiyokarbamat Grubu Pestisidlerin ve Parçalanma Ürünlerinin Lipid Peroksidasyon Oluşturma Potansiyellerinin in Vitro Araştırılması", BAP Diğer, BYP-569/21122004, Araştırmacı, 2006
"Bazı Pestisidlerin Oksidatif Stres Oluşturma Potansiyellerinin ve Antioksidan Sistemler Üzerine Etkilerinin Sıçanlarda Araştırılması", BAP Doktora, T-338/03112003, Yönetici, 2006
"İstanbul ve Çevresinde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Herbisidlerin Yüzey Sularında Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi ile Analizleri", BAP Arastırma Projesi, NP-1758/21122001, Araştırmacı, 2003
"Çeşitli Hazır Meyve Sularında N-Metilkarbamat Türevi Bir İnsektisid olan Carbaryl’in HPLC Yöntemi ile Tayini", BAP Arastırma Projesi, NP-1681/15082001, Araştırmacı, 2003
"Herbisid ve İnsektisid Etkili Bazı Önemli Tarım İlaçlarının Yüzey Sularında Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi ile Analizleri.", BAP Y.Lisans, T-733/280699, Yönetici, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi