İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2009 - 2012
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2006 - 2009
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 1998 - 2006
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Sağlık Beyanı Değerlendirme Komisyonu - Yedek üye, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Beyanı Değerlendirme Komisyonu - Yedek üye, , 13.03.2018 - Devam Ediyor
Bulaşanlar Komisyon Üyesi , Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, , 29.01.2017 - Devam Ediyor
Türk-Farmakopesi-Farmasötik Toksikoloji Çalışma Grubu, Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Türk-Farmakopesi, , 06.06.2016 - Devam Ediyor
Etik Kurul Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, , 08.05.2016 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, 28.12.2015 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma ve Literatür Tarama, Lisans, 2015-2016
Bitirme Projesi - 1, Lisans, 2015-2016
Farmasötik Toksikoloji , Lisans, 2014-2015
Çevre Toksikolojisi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Toksikolojide Moleküler Teknikler , Doktora, 2014-2015
Bitirme Projesi , Lisans, 2014-2015
Kimyasal Karsinojenez, Doktora, 2014-2015
Kozmetik Ürün Güvenliği , Yüksek Lisans, 2014-2015
Pestisid Toksikolojisi , Yüksek Lisans, 2014-2015
Zehirlenmeler ve Antidotlar , Lisans, 2014-2015
Toksikolojide Bilimsel Araştırma ve Literatür Tarama, Yüksek Lisans, 2014-2015
Bilimsel Araştırma ve Literatür Tarama, Lisans, 2014-2015
Klinik Toksikoloji, Lisans, 2013-2014
Bilimsel Araştırma ve Literatür Tarama, Lisans, 2013-2014
TOKSİKOLOJİDE ANALİZ YÖNTEMLERİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
Bitirme Projesi - 1, Lisans, 2013-2014
ÇEVRE TOKSİKOLOJİSİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
Genel Toksikoloji , Yüksek Lisans, 2013-2014
Zehirlenmeler ve Antidotlar , Yüksek Lisans, 2013-2014
BİTİRME PROJESİ - II, Lisans, 2012-2013
FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ, Yüksek Lisans, 2012-2013
BİTİRME PROJESİ - I, Lisans, 2012-2013
Bilimsel Araştırma ve Literatür Tarama, Lisans, 2012-2013
ZEHİRLENMELER VE ANTİDOTLAR, Yüksek Lisans, 2012-2013
KLİNİK TOKSİKOLOJİ, Lisans, 2012-2013
FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ, Lisans, 2011-2012
BİTİRME PROJESİ - II, Lisans, 2011-2012
ZEHİRLENMELER VE ANTİDOTLAR, Yüksek Lisans, 2011-2012
KLİNİK TOKSİKOLOJİ, Lisans, 2011-2012
BİTİRME PROJESİ - I, Lisans, 2011-2012
Bilimsel Araştırma ve Literatür Tarama, Lisans, 2011-2012
FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ, Lisans, 2010-2011
BİTİRME PROJESİ - II, Lisans, 2010-2011
TOKSİKOLOJİDE ANALİZ YÖNTEMLERİ, Yüksek Lisans, 2010-2011
KLİNİK TOKSİKOLOJİ, Lisans, 2010-2011
ZEHİRLENMELER VE ANTİDOTLAR, Yüksek Lisans, 2010-2011
Bilimsel Araştırma ve Literatür Tarama , Lisans, 2010-2011
BİTİRME PROJESİ - I, Lisans, 2010-2011
TOKSİKOLOJİDE LİTERATÜR TARANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ, Yüksek Lisans, 2009-2010
BİTİRME PROJESİ - II, Lisans, 2009-2010
ÇEVRE TOKSİKOLOJİSİ, Yüksek Lisans, 2009-2010
KLİNİK TOKSİKOLOJİ II, Doktora, 2009-2010
FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ, Lisans, 2009-2010
BİTİRME PROJESİ - I, Lisans, 2009-2010
KLİNİK TOKSİKOLOJİ, Lisans, 2009-2010
KLİNİK TOKSİKOLOJİ, Yüksek Lisans, 2009-2010
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Ş.Ömerustaoğlu Bayoğlu, "Fumonisin B1'in Kanser ile İlişkili Yolaklarda Rol Oynayan Genler Üzerine Etkilerinin Hücre Kültürlerinde Araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2017.
Doktora, M.Şenyıldız, "Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörü İlaçların Endoplazmik Retikulum Stresi Üzerine Etkilerinin Hücre Kültüründe İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2017.
Doktora, E.Karaman, "Zearalenon ve metabolitlerinin enerji metabolizmasında rol oynayan genler üzerine etkilerinde epigenetik değişikliklerin in vitro incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, A.Tavaslı, "Sentetik Kannabinoid Kullanımının Karaciğer ve Beyin Dokularında Global DNA Metilasyonu Üzerine Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, T.Mehtiyev, "Glifosatın Çeşitli Hücre Kültürlerinde Toksik Etkilerinin Araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Yüksek Lisans, İ.Arıman, "Zearalenonun DNA Metilasyonu Üzerine Etkilerinin İnsan Böbrek Hücrelerinde İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2017.
Yüksek Lisans, M.Şenyıldız, "Bisfenol A’nın Farklı Hücre Kültürlerinde DNA Metilasyonu ve Histon Modifikasyonları Üzerine Etkilerinin Araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, P.Tuzcuoğlu, "Bisfenol A'nın Toksisitesinde Epigenetik Mekanizmaların Rolü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Kılınç, "Neonikotinoid Grubu İnsektisidlerin Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Tosun, "Çeşitli Gıdalarda Okratoksin A Varlığının Araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, D.Sancak, "Fumonisin B1 Toksisitesinde Histon Modifikasyonlarının Rolü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, G.(Karakuş) Demirel, "Fumonisin B1'in Toksisitesinde Epigenetik Değişikliklerin Rolünün Araştırılması.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doktora Yeterlik, Ecem Fatma Karaman-Doktora Yeterlik Sınavı, Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Şubat, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Şubat, 2018
Doktora Yeterlik, Bahar Ulus-Doktora Yeterlik Sınavı, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Şubat, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Mayıs, 2017
Doktora Yeterlik, Şeyda Ömerustaoğlu-Doktora Yeterlik Sınavı, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Şubat, 2017
Doktora Yeterlik, Merve Arıcı-Doktora Yeterlik Sınavı, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Haziran, 2017
Doktora Yeterlik, Mine Şenyıldız-Doktora Yeterlik SInavı, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Haziran, 2017
Doktora Yeterlik, Tuğçe Boran-Doktora Yeterlik Sınavı, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Şubat, 2017
Doktora Yeterlik, Ayşenur Günaydın-Doktora Yeterlik Sınavı, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Şubat, 2017
Tez Savunma, Adem Kılınç-Yüksek Lisans Tez Savunması, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Ocak, 2016
Doktora Yeterlik, Ayşe Tarbın Jannuzzi-Doktora Yeterlik Sınavı, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Ocak, 2016
Tez Savunma, Mine Şenyıldız-Yüksek Lisans Tez Savunması, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Ocak, 2016
Tez Savunma, Pınar Tuzcuoğlu-Yüksek Lisans Tez Savunması, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Ocak, 2016
Tez Savunma, Alperen Tosun-Yüksek Lisans Tez Savunması, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Temmuz, 2015
Doktora Yeterlik, Ecem Fatma Karaman-Doktora Yeterlik Sınavı, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Haziran, 2015
Doktora Yeterlik, Esra Nişikli-Doktora Yeterlik Sınavı, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Haziran, 2015
Doktora Yeterlik, Ali Tavaslı-Doktora Yeterlik Sınavı, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Haziran, 2015
Tez Savunma, Mahmoud Abudayyak-Doktora Tez Savunması, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Eylül, 2015
Tez Savunma, Serkan Öztürk-Yüksek Lisans Tez Savunması, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Haziran, 2015
Doktora Yeterlik, Mahmoud Abudayyak - Doktora Yeterlik Sınavı, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Temmuz, 2013
Doktora Yeterlik, Mehtap Kara - Doktora Yeterlik Sınavı, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Şubat, 2013
Doktora Yeterlik, Ezgi Öztaş - Doktora Yeterlik Sınavı, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Nisan, 2013
Tez Savunma, Göksun Demirel - Yüksek Lisans Tezi Savunması , İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Haziran, 2012
Tez Savunma, Anıl Candaş - Yüksek Lisans Tezi Savunması, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Ocak, 2012
Tez Savunma, Pınar Topal - Yüksek Lisans Tezi Savunması, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Ağustos, 2010
Tez Savunma, Esra Sabahat Yıldız - Yüksek Lisans Tezi Savunması, İ. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD, Ağustos, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi