İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Star-Blok Kopolimer Kaplanmış Kürküminin Nörokoruyucu Etkilerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 7100482, Araştırmacı, 2011
"İstanbul Üniversitesi Laboratuar Hayvanları Üretim Kapasitesi ve Araştırma Altyapı Olanaklarının Geliştirilmesi", BAP Güdümlü, Güdümlü-2800, Araştırmacı, 2009
"Preeklampsi/Eklampsi Sıçan Modelinde Mn-Süperoksit Dismutaz'ın Beyin Damar Geçirgenliğine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, N-2321, Araştırmacı, 2011
"Functional and Structural Changes in Blood-Brain Barrier in a Rat Model of Hypercholesterolemia and Hypertension", BAP Diğer, UDP-488/24052005, Yönetici, 2005
"Sıçan Uterus İrradyasyon Kortikal Displazi ve Pentilentetrazol ile Oluşturulan Kindling Epileptogenezin Kan-Beyin Bariyerinin Yapısal ve Fonksiyonel Özelliklerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 307/05012005, Araştırmacı, 2006
"Epileptik Nöbetlerin Preeklampsi Modelindeki Kan-Beyin Bariyeri ve Astrositler Üzerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 356/03062005, Araştırmacı, 2006
"Kronik Hipertansif Sıçanlarda, Akut Etanol ve Derin Hipoterminin Kan-Beyin Bariyeri Üzerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 80/15052003, Araştırmacı, 2004
"Hiperkolesterolemik ve Kronik Hipertansif Sıçanlarda Kan-Beyin Bariyer Geçirgenliğindeki Değişiklikler ve Anjiyotensin II’nin Etkileri", BAP Doktora, T-272/18062003, Yönetici, 2005
"Akut ve Kronik Etanol Kullanımı Olan Sıçanlarda Kafa Travmasının Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 1657/30042001, Araştırmacı, 2003
"Akut Hiperglisemi ve Deneysel Epileptik Nöbetlerdeki Kan-Beyin Bariyer Yıkımına Antioksidanların Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 1382/081299, Araştırmacı, 2001
"Akut ve Kronik Hipertansiyonda Kan-Beyin Bariyer Permeabilite Değişiklikleri-Sıçanlarda Lozartanın Koruyucu Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 1381/081299, Araştırmacı, 2000
"Sıçanlarda Alkol İle Uyarılan Mide Hasarında Nitrik Oksitin Rolü", BAP Y.Lisans, T-123/241095, Yönetici, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi