İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Orhan N., Yilmaz C.U., Ekizoglu O., Ahishali B., Arican N., Küçük M., et al.,"The effects of superoxide dismutase mimetic MnTMPyP on the altered blood-brain barrier integrity in experimental preeclampsia with or without seizures in rats", BRAIN RESEARCH, vol.1563, pp.91-102, 2014
Sozer V., Uzun H., Gelişgen R., Kaya M., Kalayci R., Tabak O., et al., "The effects of atorvastatin on oxidative stress in L-NAME-treated rats", SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION, vol.73, pp.591-597, 2013
Küçük M., Kaya M., Orhan N., Ekizoglu O., Arslan E., Arican N., et al., "The effect of pentylenetetrazole-induced seizures on blood-brain barrier integrity in a rat model of preeclampsia", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.36, pp.311-318, 2012
Ahishali B., Kaya M., Orhan N., Arican N., Ekizoglu O., Elmas İ., et al.,"Effects of levetiracetam on blood-brain barrier disturbances following hyperthermia-induced seizures in rats with cortical dysplasia", LIFE SCIENCES, vol.87, pp.609-619, 2010
Kalayci R., Kaya M., Uzun H., Bilgic B., Ahishali B., Arican N., et al.,"INFLUENCE OF HYPERCHOLESTEROLEMIA AND HYPERTENSION ON THE INTEGRITY OF THE BLOOD-BRAIN BARRIER IN RATS", INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, vol.119, pp.1881-1904, 2009
Gurses C., Ekizoglu O., Orhan N., Üstek D., Arican N., Ahishali B., et al.,"Levetiracetam decreases the seizure activity and blood-brain barrier permeability in pentylenetetrazole-kindled rats with cortical dysplasia", BRAIN RESEARCH, vol.1281, pp.71-83, 2009
Kaya M., Gurses C., Kalayci R., Ekizoglu O., Ahishali B., Orhan N., et al., "Morphological and functional changes of blood-brain barrier in kindled rats with cortical dysplasia", BRAIN RESEARCH, vol.1208, pp.181-191, 2008
Arican N., Kaya M., Kalayci R., Uzun H., Ahishali B., Bilgic B., et al.,"Effects of lipopolysaccharide on blood-brain barrier permeability during pentylenetetrazole-induced epileptic seizures in rats", LIFE SCIENCES, vol.79, pp.1-7, 2006
Kalayci R., Kaya M., Ahishali B., Arican N., Elmas , Kucuk M., "Long-term L-NAME treatment potentiates the blood-brain barrier disruption during pentylenetetrazole-induced seizures in rats", LIFE SCIENCES, vol.79, pp.16-20, 2006
Arican N., Kaya M., Yorulmaz C., Kalayci R., Ince H., Kucuk M., et al.,"Effect of hypothermia on blood-brain barrier permeability following traumatic brain injury in chronically ethanol-treated rats", INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, vol.116, pp.1249-1261, 2006
Kalayci R., Kaya M., Elmas , Arican N., Ahishali B., Uzun H., et al.,"Effects of atorvastatin on blood-brain barrier permeability during L-NAME hypertension followed by angiotensin-II in rats", BRAIN RESEARCH, vol.1042, pp.184-193, 2005
Ahishali B., Kaya M., Kalayci R., Uzun H., Bilgic B., Arican N., et al.,"Effects of lipopolysaccharide on the blood-brain barrier permeability in prolonged nitric oxide blockade-induced hypertensive rats", INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, vol.115, pp.151-+, 2005
Kaya M., Gulturk S., Elmas L., Kalayci R., Arican N., Kocyildiz Z., et al.,"The effects of magnesium sulfate on blood-brain barrier disruption caused by intracarotid injection of hyperosmolar mannitol in rats", LIFE SCIENCES, vol.76, pp.201-212, 2004
Kaya M., Palanduz A., Kalayci R., Kemikler G., Simsek G., Bilgic B., et al.,"Effects of lipopolysaccharide on the radiation-induced changes in the blood-brain barrier and the astrocytes", BRAIN RESEARCH, vol.1019, pp.105-112, 2004
Kaya M., Kalayci R., Kucuk M., Arican N., Elmas , Kudat H., et al.,"Effect of losartan on the blood-brain barrier permeability in diabetic hypertensive rats", LIFE SCIENCES, vol.73, pp.3235-3244, 2003
Kaya M., Kalayci R., Arican N., Kucuk M., Elmas , "Effect of aluminum on the blood-brain barrier permeability during nitric oxide-blockade-induced chronic hypertension in rats", BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.92, pp.221-230, 2003
Esen F., Erdem T., Aktan D., Kalayci R., Cakar N., Kaya M., et al.,"Effects of magnesium administration on brain edema and blood-brain barrier breakdown after experimental traumatic brain injury in rats", JOURNAL OF NEUROSURGICAL ANESTHESIOLOGY, vol.15, pp.119-125, 2003
Arican N., Kaya M., Kalayci R., Kucuk M., Cimen , Elmas L., "Effects of acute cold exposure on blood-brain barrier permeability in acute and chronic hyperglycemic rats", FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, vol.125, pp.137-141, 2002
Kucuk M., Kaya M., Kalayci R., Cimen , Kudat H., Arican N., et al.,"Effects of losartan on the blood-brain barrier permeability in long-term nitric oxide blockade-induced hypertensive rats", LIFE SCIENCES, vol.71, pp.937-946, 2002
Kalayci R., Kaya M., Kucuk M., Cimen , Arican N., Gurses C., et al.,"Catalase and alpha-tocopherol attenuate blood-brain barrier breakdown in pentylenetetrazole-induced epileptic seizures in acute hyperglycaemic rats", PHARMACOLOGICAL RESEARCH, vol.45, pp.129-133, 2002
Kaya M., Kucuk M., Kalayci R., Cimen , Gurses C., Elmas , et al.,"Magnesium sulfate attenuates increased blood-brain barrier permeability during insulin-induced hypoglycemia in rats", CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY, vol.79, pp.793-798, 2001
Elmas İ., Küçük M., Kalayci R., Çevik A., Kaya M., "Effects of profound hypothermia on the blood-brain barrier permeability in acute and chronically ethanol treated rats", FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, vol.119, pp.212-216, 2001
Küçük M., Kalayci R., Çevik A., Elmas İ., Kaya M., "Effect of aluminum on the blood-brain barrier permeability in acute and chronically hyperglycemic rats", BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, vol.80, pp.181-189, 2001
Bulut R., Ünlüçerçi Y., Bekpinar S., Kuntsal L., "Nitric oxide-mediated regulation of gastric H+, K+-ATPase and alcohol dehydrogenase following ethanol-induced injury in rats", DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES, vol.44, pp.1417-1422, 1999
Unlucerci Y., Bulut R., Bekpinar S., Kuntsal L., "Ebselen as protection against ethanol-induced toxicity in rat stomach", JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY, vol.13, pp.170-175, 1999
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Küçük M., Çevik A., Kalayci R., "Laboratuvar Hayvanlarında Temel Uygulamalar: Laboratuvar Hayvanlarından Kan Alma Teknikleri", Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.11-20, 2017
Küçük M., Çevik A., Kalayci R., "Deney Hayvanlarında Temel Uygulamalar", DETAE Deneysel Tıp Dergisi, cilt.2, no.1, ss.39-47, 2012
Kaya M., Kucuk M., Kalayci R., "Acute hyperglycemia augments blood-brain barrier damage in experimental status epilepticus", Neuroscience Research Communications, vol.25, pp.111-119, 1999
Kaya M., Küçük M., Bilir A., Kalayci R., Çevik A., "Alüminyum Toksisitesi Ve Pentilentetrazol İle Oluşturulan Epileptik Nöbetlerin Kan-Beyin Bariyer Permeabilitesine Etkileri", İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası , cilt.62, ss.68-75, 1999
Kalayci R., "Tip 1 Diabetes Mellituslu Hastaların Birinci Derece Yakınlarında Yüksek Riskli Grupların Belirlenmesi", Ulusal Endokrinoloji Dergisi, cilt.3, ss.105-112, 1993
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kalayci R., "İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nün Ülkemizdeki Laboratuvar Hayvanları Bilimi’ne Katkısı", Laboratuvar Hayvanları Bilimi 3.Ulusal Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2013, ss.SS-01-SS-01
Kalayci R., "Ultrastructural Alterations in the Blood-Brain Barrier in a Rat Model of Preeclampsia", Ultrapath XVI-16 th Conference on Diognostic Electron Microscopy, Basic Research and Oncology, Regensburg, ALMANYA, 6-10 Ağustos 2012, pp.169-170
Kalayci R., "Does The Hemabloker Have An Anti-angiogenesis Effect On Tumor Implanted Mice", 3rd East Mediterranean ICLAS Symposium & XV. ICLAS General Assembly, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Haziran 2011, pp.84-85
Kalayci R., "Preeklampsi Sıçan Modelinde Epileptik Nöbetlerin Kan-Beyin Bariyer Geçirgenliğine Etkisi", 7. Ulusal Epilepsi Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 9-12 Haziran 2010, cilt.16, ss.90-90
Kalayci R., "Kortikal Displazik Yavru Sıçanlarda Levatirasetam’ın Hipertermik Nöbet Şiddeti ve Kan-Beyin Bariyeri Üzerine Etkileri", 7. Ulusal Epilepsi Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 9-12 Haziran 2010, cilt.16, ss.59-59
Kalayci R., "Kortikal Displazik Yavru Sıçanlarda Levatirasetam’ın Hipertermik Nöbet Şiddeti ve Kan-Beyin Bariyeri Üzerine Etkileri", Türk Fizyoloji Bilimler Derneği 35. Ulusal Fizyoloji Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 30 Eylül - 3 Ekim 2009, ss.45-45
Kalayci R., "Levatiresetam, Kortikal Displazili Sıçanlarda Pentilentetrazol ile Oluşturulan Akut Epileptik Nöbetler Sırasındaki Nöbet Aktivitesi ve Kan-Beyin Bariyeri Geçirgenliğini Azaltır", 8. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2009, ss.240-241
Kalayci R., "Blood-brain barrier disturbances following hyperthermia in rats with cortical dysplasia", 13th Congress of the European-Federation-of-Neurological-Societies, Florence, ITALYA, 12-15 Ekim 2009, vol.16, pp.481-481
Kalayci R., "The effects of levetiracetam on hyperthermia induced seizures in rats with cortical dysplasia", 19th World Congress of Neurology, Bangkok, TAYLAND, 24-30 Ekim 2009, vol.285, pp.S246-S246
Kalayci R., "The Effects of Levetiracetam on Hyperthermia Induced Seizures in Rats With Cortical Dysplasia", 12th International Symposium Signalling at Blood-Brain and Blood Retinal Barriers, Londra, INGILTERE, 9-11 Eylül 2009, pp.1-1
Kalayci R., "Alterations in Blood-Brain Barrier Integrity in Pentylenetetrazole-Kindled Rats with Cortical Dysplasia", Innsbruck Colloquium on Status Epilepticus, Innsbruck, AVUSTURYA, 2-4 Nisan 2009, vol.50, pp.97-97
Kalayci R., "Effects of Levetiracetam on Seizures Activity and Blood-Brain Barrier Integrity in Pentylentetrazole-Kindled Rats with Cortical Dysplasia", 11th International Symposium on Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers, Amsterdam, HOLLANDA, 18-20 Eylül 2008, pp.63-63
Kalayci R., "BLOOD-BRAIN BARRIER DISTURBANCES FOLLOWING HYPERTHERMIA IN RATS WITH CORTICAL DYSPLASIA", 8th European Congress on Epileptology, Berlin, ALMANYA, 21-25 Eylül 2008, vol.50, pp.180-181
Kalayci R., "Effects of Atorvastatin on Oxidative Stress in L-NAME Treated Rats", 32nd FEBS Congress Molecular Machines, Vienna, AVUSTURYA, 7-12 Temmuz 2007, pp.265-265
Kalayci R., "Effects of levetiracetam on kindled epileptogenesis and blood-brain barrier integrity in rats with cortical dysplasia", 27th International Epilepsy Congress, Singapur, SİNGAPUR, 8-12 Temmuz 2007, vol.48, pp.91-91
Kalayci R., "Alterations in Blood-Brain Barrier Integrity and Brain Parenchyma in Pentylenetetrazole-Kindled Rats with Cortical Dysplasia", 11th International Symposium on Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers, POSTDAM, ALMANYA, 13-16 Eylül 2007, pp.11-11
Kalayci R., "Effects of Quinapril on the Integrity of Blood-Brain Barrier in a Rat Model of L-NAME-Induced Hypertension", Second Clinical Vascular Biology Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-30 Nisan 2006, pp.279-279
Kalayci R., "Blood-brain barrier disturbances following hyperthermia in rats with cortical dysplasia", 60th Annual Meeting of the American-Epilepsy-Society, San Diego, ABD, 1-5 Aralık 2006, vol.47, pp.215-216
Kalayci R., "Alterations in blood-brain barrier permeability after pentylenetetrazole-kindling in experimental cortical dysplasia", 60th Annual Meeting of the American-Epilepsy-Society, San Diego, ABD, 1-5 Aralık 2006, vol.47, pp.219-220
Kalayci R., "The Effects of Lipopolysaccharide on Blood-Brain Barrier Permeability During Pentylenetetrazole-Induced Seizures", 4th National Congress of Neuroscience, İÇEL, TÜRKIYE, 29 Mart - 2 Nisan 2005, cilt.4, ss.18-19
Kalayci R., "Functional and Structural Changes in Blood-Brain Barrier in a Rat Model of Hypercholesterolemia and L-NAME Hypertension", VIth Conference on Cerebral Vascular Biology Together with the 8th International Symposium on Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers, Münster, ALMANYA, 25-29 Haziran 2005, pp.408-408
Kalayci R., "Hiperkolesterolemik ve Hipertansif Sıçan Modelinde KAn-Beyin Bariyerinin Fonksiyonel ve Yapısal Değişiklikleri", XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2005, ss.26-26
Kalayci R., "The Effects of Lipopolysaccharide on Blood-Brain Barrier Permeability During Pentylenetetrazole-Induced Seizures", VIth Conference on Cerebral Vascular Biology Together with the 8th International Symposium on Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers, Münster, ALMANYA, 25-29 Haziran 2005, pp.613-613
Kalayci R., "Effects of Atorvastatin on the Blood-Brain Barrier Permeability During L-NAME Hypertension Followed by Angiotensin-II in Rats,", Seventh International Symposium on Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers, POSTDAM, ALMANYA, 16-19 Eylül 2004, pp.6-6
Kalayci R., "Lipopolysaccharide Reduced Blood-Brain Barrier Disruption During L-NAME Hypertension Followed by Angiotensin II in Rats", 3rd National Congress of Neuroscience, DENİZLİ, TÜRKIYE, 7-11 Nisan 2004, cilt.3, ss.10-10
Kalayci R., "Effects of Acute Cold Exposure on the Blood-Brain Barrier Permeability Following Traumatic Injury in Acute Ethanol-Treated Rats", 3rd European Academy of Forensic Science Meeting, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-27 Eylül 2003, vol.136, pp.241-241
Kalayci R., "Magnesium sulfate reduces blood-brain barrier distruption caused by intracarotid injection of hyperosmolar mannitol in rats", 2nd National Congress of Neuroscience, BURSA, TÜRKIYE, 16-20 Nisan 2003, cilt.2, ss.13-13
Kalayci R., "Effects of lipopolysaccharide on the radiation-induced blood-brain barrier and astrocytic changes ", 2nd National Congress of Neuroscience, BURSA, TÜRKIYE, 16-20 Nisan 2003, cilt.2, ss.12-12
Kalayci R., "Uzun Süreli L-NAME ve Magnezyum Verilen Sıçanlarda Kan-Beyin Bariyeri Geçirgenliğindeki Değişiklikler ve Epinefrinin Etkileri", Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 29. Ulusal Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Eylül 2003, ss.134-134
Kalayci R., "Nitrik Oksit Sentaz İnhibisyonunun Düşük ve Yüksek Doz Pentilen Tetrazol ile Oluşturulan Epileptik Nöbetlerde Kan-Beyin Bariyeri Geçirgenliğine Etkileri", Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 29. Ulusal Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Eylül 2003, ss.60-60
Kalayci R., "Effects of Lipopolysaccaride on the Radiation-Induced Blood-Brain Barrier and Astrocytic Changes", Sixth Symposium on Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers, Szeged, MACARISTAN, 18-21 Eylül 2003, pp.68-68
Kalayci R., "Hiperosmolar mannitolün internal karotid infüzyon öncesi ve sonrası verilen magnezyum sülfatın kan-beyin bariyeri geçirgenliğine etkisi", Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 29. Ulusal Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Eylül 2003, ss.127-127
Kalayci R., "Magnesium Sulfate Reduces Blood-Brain Barrier Disruption Caused by Intracarotid Injection of Hyperosmolar Mannitol in Rats", Sixth Symposium on Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers, Szeged, MACARISTAN, 18-21 Eylül 2003, pp.76-76
Kalayci R., "Prolonged inhibition of nitric oxide synthase-induced hypertension attenuates blood-brain barrier distruption during epileptic seisures", 5th Signal Transduction in The Blood Brain Barriers, Postdam, ALMANYA, 12-15 Eylül 2002, pp.00-00
Kalayci R., "Neuroprotective Efficacy of Magnesium Sulphate in Experimental Traumatic Brain Injury", 22nd International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Brussels, BELÇIKA, 19-22 Mart 2002, vol.6, pp.47-48
Kalayci R., "Effect of losartan on the blood-brain barrier permeability in hypertensive diabetic rats", 5th Signal Transduction in The Blood Brain Barriers, Postdam, ALMANYA, 12-15 Eylül 2002, pp.00-00
Kalayci R., "Deneysel Kronik Hipertansiyonun Epileptik Nöbetler Sırasında Kan-Beyin Bariyer Geçirgenliğine Etkisi", Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28. Ulusal Fizyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Eylül 2002, ss.44-44
Kalayci R., "Kafa Travması Uygulanan ve Kronik Alkol Kullanımı Olan Sıçanlarda Hipoterminin Kan-Beyin Bariyerine Etkileri", T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Yıllık Adli Tıp Toplantıları, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2002, cilt.6, ss.107-110
Kalayci R., "Losartanın, L-NAME Uygulanmasıyla Oluşturulan Uzun Süreli Hipertansiyon Sırasında Anjiotensin II’nin Yol Açtığı Kan-Beyin Bariyer Yıkımını Azaltıcı Etkisi", Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28. Ulusal Fizyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Eylül 2002, ss.45-45
Kalayci R., "Kronik Hipertensif Sıçanlarda Aluminyumun Kan-Beyin Bariyer Geçirgenliğine Etkisi", 1. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 16-20 Mart 2002, ss.P58-P58
Kalayci R., "Polyethylene Glycol-Catalase and Vitamin E Attenuate Blood-Brain Barrier Breakdown in Pentylenetetrazol-Induced Status Epilepticus in Acute Hyperglycemic Rats", IVth International Conference Cerebral Vascular Biyology, Blood-Brain Barrier, Cambridge, INGILTERE, 1-5 Nisan 2001, pp.534-534
Kalayci R., "Selenyumun akut hiperglisemik koşulda oluşturulan epileptik nöbetlerdeki kan-beyin bariyer yıkımına etkisi", Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Ulusal Kongresi , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-8 Eylül 2000, ss.6-6
Kalayci R., "Magnezyumsülfat, insülin ile oluşturulan derin hipoglisemideki kan-beyin bariyer permeabilite artışını azaltır", Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Ulusal Kongresi , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-8 Eylül 2000, ss.11-11
Kalayci R., "Selenium Suplementation Reduces Blood-Brain Barrier Permeability Induced by Epileptic Seizures in Acute Hyperglycemic Rats", Third Symposium on Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers, Postdam, POSTDAM, ALMANYA, 22-24 Eylül 2000, vol.8, pp.306-306
Kalayci R., "Hiperglisemi ve Kan-Beyin Bariyeri Permeabilitesi", Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Ulusal Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-8 Eylül 2000, ss.80-80
Kalayci R., "Magnesium Sulfate Attenuates Increased Blood-Brain Barrier Permeability During Insulin-Induced Hypoglycemia and Hypothermia in Rats", Federation of European Neuroscience Societies (FENS) Millennium Meeting, Brighton, INGILTERE, 24-28 Haziran 2000, vol.12, pp.357-357
Kalayci R., "Acute Hyperglycemia Augments Blood-Brain Barrier Damage in Experimental Status Epilepticus", Institute of Physiology Academy of Sciences of The Czech Republic, Prag, CEK CUM., 2-5 Haziran 1999, vol.48, pp.82-82
Kalayci R., "Akut hiperglisemi, pentilentetrazol ile oluşturulan status epilepticustaki kan-beyin bariyer hasarını arttırır", Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 25. Ulusal Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 6-10 Eylül 1999, ss.16-16
Kalayci R., "Akut ve Kronik Alkolik Sıçanlarda Kan-Beyin Bariyer Permeabilitesine Derin Hipoterminin Etkisi", Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 25. Ulusal Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 6-10 Eylül 1999, ss.130-130
Kalayci R., "Alüminyum ve kısa süreli hipergliseminin kan-beyin bariyer permeabilitesine etkileri", Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 25.Ulusal Kongres, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 6-10 Eylül 1999, ss.129-129
Kalayci R., "The Effect of Aluminum Toxicity on Blood-Brain Barrier Permeability in Acute Hyperglycemia in Rats", 15th International Medical Sciences Student Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 1999, pp.54-54
Kalayci R., "Kronik Aluminyum İntoksikasyonunda Kan-Beyin Bariyer Permeabilitesi ve Konvulsiyonlara Cevabı", İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 14. Kurultayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 1998, ss.147-147
Kalayci R., "Sıçanlarda Alkol ile Uyarılan Mide Hasarına Karşı Nitrik Oksitin Etkisi", Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 1. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 2 Kasım 1997, ss.111-111
Kalayci R., "Sıçanlarda Mide Alkol Dehidrogenaz Aktivitesi: Alkol, Ebselen ve Nitrik Oksitin Etkisi", Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 1. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 2 Kasım 1997, ss.112-112
Kalayci R., "Sıçan Midesinde Alkol Hasarına Karşı Ebselenin Rolü", Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 1. Ulusal Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 2 Kasım 1997, ss.113-113
Kalayci R., "A Morphological Study of the Effects of Alloxan-Induced Diabetes on the Rat Parotid", 6th International Medical Sciences Student Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 1990, pp.7-7
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi