İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Visiting Lecturer of History, Universitaet zu Köln Universtat zu Köln (Koeln/Cologne University), Education, 01.09.2011 - 01.10.2011
Visiting Lecturer of History, Universitaet zu Köln Universtat zu Köln (Koeln/Cologne University), Education, 10.07.2011 - 17.07.2011
Lecturer Associate Professor-Bir yıl Öğretim üyesi, University of Wisconsin-Madison Faculty of Humanities-History, Department of History, 30.08.2009 - 30.09.2010
Visiting Lecturer of History, Universitaet zu Köln Universtat zu Köln (Koeln/Cologne University), Education, 26.07.2009 - 01.08.2009
Visiting Assist. Professor of History, Universitaet zu Köln Universtat zu Köln (Koeln/Cologne University), Education, 04.01.2009 - 05.02.2009
Visiting Lecturer of History, Universitaet zu Köln Universtat zu Köln (Koeln/Cologne University), Education, 05.04.2008 - 20.04.2008
Visiting Lecturer of History, Universitaet zu Köln Universtat zu Köln (Koeln/Cologne University), Education, 14.04.2007 - 26.04.2007
Visiting Lecturer of History, Universitaet zu Köln Universtat zu Köln (Koeln/Cologne University), Education, 01.04.2007 - 21.04.2007
Öğretim Üyesi, İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Uluslararası İlişkiler Bölümü, 01.09.2006 - Devam Ediyor
Bir yıl Öğretim üyesi, University of Wisconsin-Madison Faculty of Humanities-History, Department of History, 30.08.2000 - 30.09.2001
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyasi Tarih-Uluslararası İlişkiler Bölümü, 11.12.1989 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
ALAN DERSİ, Doktora, 2015-2016
Türk Siyasal Hayatı, Lisans, 2015-2016
ALAN DERSİ, Doktora, 2015-2016
Osmanlı Modernleşmesinin Krizleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Ottoman Diplomatic History-I, Lisans, 2015-2016
Osmanlı Siyasal ve Toplumsal Yapısı, Lisans, 2015-2016
ALAN DERSİ, Yüksek Lisans, 2015-2016
Ottoman Diplomatic History-II, Lisans, 2014-2015
Türk Siyasal Hayatı, Lisans, 2014-2015
Cumhuriyet Modernleşmesinin Krizleri, Doktora, 2014-2015
Osmanlı Modernleşmesinin Krizleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Osmanlı Siyasal ve Toplumsal Yapısı, Lisans, 2014-2015
Türk Siyasal Hayatı, Lisans, 2014-2015
ALAN DERSİ, Doktora, 2014-2015
Cumhuriyet Modernleşmesinin Krizleri, Doktora, 2014-2015
Ottoman Diplomatic History-II, Lisans, 2014-2015
Osmanlı Modernleşmesinin Krizleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Cumhuriyet Modernleşmesinin Krizleri, Doktora, 2013-2014
Osmanlı'da Siyasal Yaşam ve Siyasa Akımlar, Lisans, 2013-2014
Osmanlı Modernleşmesi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Cumhuriyet Modernleşmesi, Doktora, 2012-2013
Türk Siyasal Hayatı , Lisans, 2012-2013
Sosyo-Ekonomik Tarih, Lisans, 2004-2005
Sosyo-Ekonomik Tarih, Lisans, 2004-2005
Osmanlı Diplomasi Tarihi, Lisans, 2000-2001
Siyasi Tarih, Lisans, 1999-2000
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, . Akbayrak,, "İkinci Meşrutiyet`ten Cumhuriyet`e Ulus-devlet İnşa Sürecinde Kurumsal Tarih Çalışmaları 1909-1931, (", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
Doktora, K.Shehu, "Osmanlı Sonrası Dönemde Arnavutluk Siyasetinde Meşruiyet Kaynakları" (1912-1939)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, R.Velev, "18-19 YY.da Osmanlı ve Rus İmparatorluklarının Modernleşme Süreçleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, K.Misirli, "Türkiye'de Siyasal Elite Katılım Süreçleri 1952-2015 ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, B.Nergiz, "DP Döneminde Devletin Kürt Politikası ve Kürt Hareketi (1945-1960)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, B.Çelebi, "Osmanlı'da Modern İletişimin Oluşumu: II. Abdülhamid Döneminde Merkezi Devletin Çevreye Nüfuzu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, Z.Bostan, "Modern Osmanlı Hariciyesinin İnşası ve 2. Abdülhamid Döneminde Diplomasi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, F.İnce, "Türkiye'nin 1999 AB adaylığı sonrasında yerel seçimler, siyasal propaganda ve AB teması: Sinop örneği Local election, political publicity and EU theme after Turkey's EU candidacy in 1999", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2014.
Yüksek Lisans, S.Yali, "Avrupa Birliği Ulusüstü Devlet İnşa Sürecinde Ortak Tarih Yazımına İlişkin Çalışmalar ve İçerik Analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2014.
Yüksek Lisans, B.Nergiz, "12 Eylül Döneminde Milli Güvenlik Konseyi'nin yasama faaliyetleri: 12 Eylül 1980-18 Ekim 1982", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2012.
Yüksek Lisans, C.Ulusoy, "Bir Jön Türk olarak Tunalı Hilmi ve Siyasi Düşüncesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, D. İlbahar, "Trablusgarp Savaşı ve Osmanlı Kamuoyu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, .Üçer, "Mütareke Döneminde Osmanlı Kamuoyunda Amerikan İmgesi ve Tesiri (Eylül 1918-Mayıs 1919) ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, . Gücüm,, "Islahat Fermanı sonrasında (1856-1871) Osmanlı Devlet Yapısındaki Değişime Fransa’nın Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, H. Arıkan, , "Demokrat Parti Dönemi Anayasa Tartışmaları ve Sorunlarının 1961 Anayasasının Oluşumuna Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, B. Baskın, , "II. Meşrutiyet’te Eğitim, Kadın ve İnas Darülfünunu (İlk Kadın Üniversitesi)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, .Yurtöğren,, "Çok Partili Siyasal Hayata Geçişte Yaşanan Siyasal ve Ekonomik Değişimlerin Toplumsal ve Kültürel Yansımaları: Yeni Hayat Tarzı (1945-1960)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2007.
Yüksek Lisans, .Atayakul,, "Türkiye’de Demokrat Parti Döneminde Genel Seçimler (1950-1954-1957", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, E.Eken, "Rusya Federasyonu’nun Orta Asya’daki Doğalgaz Politikası ve Gazprom (Gasprom and Russian Federation’s gas politics in the Central Asia)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2006.
Yüksek Lisans, B.Aslan, "Birinci Körfez Savaşı'na giden süreçte Irak ve Petropolitik", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, V.Pars, "Türkiye'de Siyasal Partileşme, Örgütlenme ve İdeolojiler (1950-1960)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, C.Kartal, "Türkiye'de Kadınların Siyasal Haklarını Kazanma Süreci ve 1930 Belediye Seçimleri ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, Ş.Şahintürk,, "1960-1971 arası Türkiye'de Sol Akımlar ve Bir Aydın Hareketi Olarak Sosyalist Kültür Derneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2004.
Yüksek Lisans, A. Gençer, "Türk Siyasal Hayatında Hülle Partileri (1985-1995)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2003.
Yüksek Lisans, .Kalkavan,, "Dinler ve Şiddet ilişkisi: 11 Eylül Örnek Olayı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2003.
Yüksek Lisans, A.Mohamed , "Mısır Basınında 1919-1924 Dönemi Türkiyesi’nin İmajı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, O.Bahli, "Türkiye'de İslamcı Sağın Örgütlenme Süreci: Milli Nizam Partisi Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, F.Kurtbaş, "27 Mayıs Darbesi ve Basın.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
GÖRSEL ETKİNLİKLER
Belgesel Film , Metin Yazarı, 01.10.1998 - Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi